Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о проверке объекта разрешительной системы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.04.2009
Утратил силу

АКТ
про перевірку об'єкта дозвільної системи

"___"_______________ ____ р. 

_____________________________________
(населений пункт) 

Мною (нами),  ________________________________________________________________ 

(зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які перевіряють)

_____________________________________________________________________________

у присутності представника (-ків) ________________________________________________ 

                                        (найменування організації, П. І. Б. громадянина, адреса) 

_____________________________________________________________________________

перевірено об'єкт дозвільної системи _____________________________________________ 

                               (зазначити назву об'єкта) 

_____________________________________________________________________________

При цьому встановлено:

1. Штемпельно-граверна майстерня, пункт приймання замовлень, видавання готової продукції
(потрібне підкреслити) функціонує за дозволом N ___________ від "___"_______________ ____ р.
терміном дії до "___"_______________ ____ р.

Відповідальною особою є _______________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

2. Результати Перевірки (за всіма позиціями надати повну інформацію)

Виготовлення, прийом, видача (потрібне підкреслити) здійснюються: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 

(в окремій (загальній) кімнаті, вказати місцезнаходження об'єкта)

стан вікон ___________________________________________________________________; 
стан дверей  _________________________________________________________________; 
стан стін, підлоги, стелі ________________________________________________________; 
стан сигналізації ______________________________________________________________; 

предмети, матеріали, на які поширюється дозвільна система, зберігаються в:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

документація (наявність і стан) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(за всіма позиціями щодо документації надати повну інформацію)

 

Продовження додатка 4
(зворотний бік Акта про перевірку об'єкта дозвільної системи)

3. Виявлені недоліки та пропозиції щодо їх усунення:

N з/п 

Виявлені при перевірці порушення 

Пропозиції щодо усунення 

Термін виконання 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Стан виконання пропозицій за підсумками попередньої перевірки ___________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  (ким проводилась остання перевірка, чи виконані запропоновані заходи, якщо ні, то які конкретно      залишились не виконаними) 

5. Рішення за результатами перевірки об'єкта _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(дозволити подальше функціонування, заборонити функціонування, вказати вмотивування рішення)

Підписи осіб, які перевіряють: 

  

  

  

1. _____________________ 

______________________
(прізвище, ініціали) 

  

2. _____________________ 

______________________
(прізвище, ініціали) 

  

3. _____________________ 

______________________
(прізвище, ініціали) 

Копію акта отримав 

"___"____________ ___ р. 

_______________ 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Опрос