Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на выдачу разрешения на открытие и функционирование штемпельно-граверной мастерской, изготовление печатей и штампов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.04.2009
Утратил силу

ЗАЯВА
на видачу дозволу на відкриття та функціонування штемпельно-граверної майстерні, виготовлення печаток і штампів

Заявник _____________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

_____________________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

____________________________________________________________________________, 

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

організаційно-правова форма ___________________________________________________, 

ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________, 

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

розрахунковий рахунок N __________________________ в _________________________
____________________________________________________________________________,

(найменування кредитної установи)

валютний рахунок N ______________________________ в __________________________ 
____________________________________________________________________________,

(найменування кредитної установи)

просить видати (продовжити) дозвіл на  __________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.

З порядком отримання дозволу, умовами і правилами провадження діяльності
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що долучаються: ______________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

Підпис заявника ________________________           "___"_______________ ___ р. 

Дата і номер реєстрації заяви "___"_______________ ____ р.        N ______________ 

________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

______________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Опрос