Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ходатайство о выдаче разрешения на проведение государственной апробации (испытания) генетически модифицированного организма в открытой системе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.04.2009

Міністерство екології та природних ресурсів України

КЛОПОТАННЯ
про видачу дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму у відкритій системі

____________________________
(число, місяць, рік) 

N _______________________ 

____________________________________________________________________________________
                                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
____________________________________________________________________________________
                                         (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи)
____________________________________________________________________________________
                                                                          (телефон, телефакс, електронна адреса)
просить видати дозвіл на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму у відкритій системі ____________________________________________
                                                                                                                                          (наукова назва генетично
____________________________________________________________________________________
                                                      модифікованого організму українською та латинською мовами)
____________________________________________________________________________________
                                                    із зазначенням генетичної модифікації і коду унікальної ідентифікації)
____________________________________________________________________________________
                                                   (об'єм та/або вага генетично модифікованого організму в одиниці СІ) 

Державну апробацію (випробування) проводитиме ________________________________________
                                                                                                                                              (найменування підприємства,
____________________________________________________________________________________
                                      установи чи організації, місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна адреса) 

Строк проведення державної
апробації (випробування) з ______________ до _____________
                                                                (число, місяць, рік)         (число, місяць, рік)
Місце проведення державної апробації (випробування) ____________________________________
____________________________________________________________________________________

Строк утилізації генетично модифікованого організму після закінчення державної апробації
(випробування) з ______________ до _______________
                                          (число, місяць, рік)           (число, місяць, рік)

Разом з клопотанням подаються:

1) пункт виключено

2) висновок розробника генетично модифікованого організму про його безпечність для здоров'я людини або навколишнього природного середовища з посиланням на результати його дослідження;

3) висновки державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

4) анотація (коротке резюме) до технічного опису генетично модифікованого організму;

5) копії:

технічного опису генетично модифікованого організму, який містить інформацію, зазначену в додатку 1 до клопотання;

установчого документа (статуту чи установчого договору) юридичної особи - суб'єкта регулювання та підприємства, установи чи організації, що будуть проводити державну апробацію (випробування) генетично модифікованого організму;

договору страхування діяльності, пов'язаної з апробацією (випробуванням) генетично модифікованого організму;

протоколів проведених громадських слухань;

6) висновок про оцінку ризику для навколишнього природного середовища, проведену з урахуванням вимог, зазначених у додатку 2 до клопотання;

7) відомості про назву, ідентифікаційні дані, в тому числі код унікальної ідентифікації, та національну класифікацію рівня біобезпеки генетично модифікованого організму, якщо таке існує в державі експорту (лише для генетично модифікованого організму, що імпортується);

8) відомості про центри походження та центри генетичного різноманіття, якщо такі існують, організму-реципієнта та/або батьківських організмів і опис місць існування, в яких організм може вижити або швидко розмножуватися;

9) результати оцінки ризику, проведеної в державі експорту/імпорту із зазначенням рівня ризику для навколишнього природного середовища, якщо такий існує;

10) інструкція із застосування методів виявлення і знищення генетично модифікованого організму, переробки відходів, а також методів, що гарантують біологічну і генетичну безпеку в процесі обробки, зберігання, транспортування такого організму для проведення державної апробації (випробування); план запобіжних та ліквідаційних заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також перелік і опис методів обмеження контактів з генетично модифікованим організмом, забезпечення високого рівня екологічної безпеки під час проведення державної апробації (випробування) та знищення дослідної партії у разі отримання негативних результатів;

11) опис методів і методик ідентифікації генетично модифікованого організму у відкритій системі, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні;

12) довідка про статус генетично модифікованого організму в державі експорту (заборонений для використання, дозволений для проведення досліджень у відкритій системі чи використання з комерційною метою, заборонений для вивільнення із зазначенням причин, обмеження для використання);

13) інструкція з безпечного проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму;

14) письмове підтвердження достовірності відомостей, що містяться у поданих документах (матеріалах), засвідчене підписом суб'єкта регулювання та скріплене його печаткою. 

______________
(дата) 

_____________________
(підпис) 

М. П. 

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1048,
 від 30.01.2013 р. N 41)

Опрос