Идет загрузка документа (445 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о внесении изменений к электронному реестру генеральных лицензий на осуществление валютных операций (в случае изменения наименования, идентификационного кода небанковского финансового учреждения, национального оператора почтовой связи, других сведений, отмеченных в генеральной лицензии)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2009

Заява про внесення змін до електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (у разі зміни найменування, ідентифікаційного коду небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, інших відомостей, зазначених у генеральній ліцензії)

"___" ____________ 20__ року

Національний банк України

У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                                                  (зазначаються підстави для звернення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                                             (повне найменування небанківської фінансової установи, національного
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 оператора поштового зв'язку)
розташована/розташований _____________________________________________________________
                                                                                                     (місцезнаходження небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            національного оператора поштового зв'язку)
в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається до Національного банку України з проханням унести зміни до електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 адреса, номер телефону)

Додатки: документи, що зазначені в підпункті 2 пункту 20 розділу III Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Керівник небанківської
фінансової установи

 
__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

Опрос