Идет загрузка документа (618 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии на осуществление валютных операций (в связи с расширением / изменением перечня валютных операций, которые планируют осуществлять небанковское финансовое учреждение, оператор почтовой связи)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2009

Заява
про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій (у зв'язку з розширенням / зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку)

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

1. У зв'язку з ________________________________________________________________________
                                                                (зазначається підстава для звернення для видачі нової ліцензії,
_____________________________________________________________________________________
                                             передбачена пунктом 19 розділу III Положення про порядок видачі небанківським
_____________________________________________________________________________________
                                         установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій)

небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (повне найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)
(далі - небанківська установа), розташована ______________________________________________
                                                                                                                                  (місцезнаходження
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   небанківської установи)
в особі керівника _____________________________________________________________________,
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
яка/який діє на підставі статуту небанківської установи, звертається до Національного банку України з проханням на заміну ліцензії на здійснення валютних операцій від _______N ____ видати нову ліцензію на здійснення таких валютних операцій: _____________________________.
                                                                                                                                            (перелік видів операцій)

2. Небанківська установа ______________________________________________________________
                                                                                                             (найменування)
забезпечена технічними можливостями подання до Національного банку України статистичної звітності про валютні операції.

3. Я, _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України тягне за собою відмову у видачі ліцензії на здійснення валютних операцій.

4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до __________________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   адреса, номер телефону)

5. Додатки: документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій/видачі ліцензії на здійснення валютних операцій).

6. Керівник небанківської установи

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Опрос