Идет загрузка документа (445 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о предоставлении генеральной лицензии на осуществление валютных операций (в связи с намерением продолжать осуществлять валютные операции после окончания срока действия ранее предоставленной генеральной лицензии или в связи с расширением/изменением перечня валютных операций, которые планируют осуществлять небанковское финансовое учреждение, национальный оператор почтовой связи)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2009

Заява
про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку)

"___" ____________ 20__ року

Національний банк України

У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                               (зазначаються підстави для звернення для надання нової генеральної
_____________________________________________________________________________________
                                                          ліцензії, передбачені підпунктами 1, 2 пункту 19 розділу III
_____________________________________________________________________________________
                                             Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам,
_____________________________________________________________________________________
                                             національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на
_____________________________________________________________________________________
                                                                           здійснення валютних операцій)
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                                              (повне найменування небанківської фінансової установи, національного
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                оператора поштового зв'язку)
розташована/розташований _____________________________________________________________
                                                                                              (місцезнаходження небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    національного оператора поштового зв'язку)

в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
яка/який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається до Національного банку України з проханням на заміну генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від ____________ N ____ надати нову генеральну ліцензію на здійснення операцій, передбачених пунктами ____________________________________________
                                                                                                                                                          (номери пунктів)
(____________________________________________________________________________________)
                                                                                               (перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.

Небанківська фінансова установа _________________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування)
забезпечена технічними можливостями подання до Національного банку України статистичної звітності про валютні операції.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цією заявою і додатками до неї тягне за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до _________________________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                      адреса, номер телефону)

Додатки: документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської фінансової установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії).

Керівник небанківської
фінансової установи

 
__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

Опрос