Идет загрузка документа (618 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о наличии помещений, в которых планируется осуществление валютных операций, предусматривающих использование наличных в национальной и/или иностранной валютах, соответствующих требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих порядок осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме и по вопросам организации защиты помещений небанковских учреждений, являющихся финансовыми учреждениями, операторов почтовой связи в Украине

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2009

Інформація про наявність приміщень, у яких планується здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ, які є фінансовими установами, операторів поштового зв'язку в Україні

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування)
(далі - небанківська фінансова установа) в особі керівника ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
надає інформацію про наявні в неї [її структурних підрозділів - філій та інших відокремлених структурних підрозділів, невідокремлених структурних підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, кас, об'єктів поштового зв'язку небанківської фінансової установи, у яких здійснюється надання фінансових послуг (далі - структурні підрозділи)] приміщення, у яких планується здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі або інші валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, що відповідають вимогам законодавства України:

Цим підтверджуємо відповідність вищезазначених приміщень:

1. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

2. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України тягне за собою застосування Національним банком України до небанківської фінансової установи заходів впливу, передбачених законодавством України з питань ліцензування валютних операцій. З усіх питань, що стосуються наведеної вище
інформації, прошу звертатися до __________________________________________________________.
                                                                                                              (прізвище, адреса, номер телефону)

Опрос