Идет загрузка документа (445 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о наличии у небанковского финансового учреждения (его структурных подразделений) помещений, в которых планируется осуществление деятельности по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг, предусматривающих использование наличных в национальной и иностранной валютах, которые соответствуют требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих порядок проведения валютно-обменных операций и по вопросам организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2009

Інформація про наявність у небанківської фінансової установи (її структурних підрозділів) приміщень, в яких планується здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

Небанківська фінансова установа _________________________________________________________
                                                                                                                              (найменування)
в особі керівника _______________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
надає інформацію про наявні в неї [її структурних підрозділів - філій та інших відокремлених структурних підрозділів, невідокремлених структурних підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, кас, в яких здійснюється надання фінансових послуг (далі - структурні підрозділи)] приміщення, в яких планується здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, що відповідають вимогам законодавства України:

Цим підтверджуємо відповідність вищезазначених приміщень:

1. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій.

2. Вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цим повідомленням тягне за собою застосування Національним банком України до небанківської фінансової установи заходів впливу, передбачених законодавством України з питань ліцензування валютних операцій. З усіх питань, що стосуються наведеної вище
інформації, прошу звертатися до __________________________________________________________.
                                                                                                              (прізвище, адреса, номер телефону)

Опрос