Идет загрузка документа (445 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Анкета небанковского финансового учреждения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2009

Анкета небанківської фінансової установи

_____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи)

Розділ I. Інформація про небанківську фінансову установу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)

Таблиця 2

3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

____________
1 Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

2 Заповнюється окремо щодо кожного керівника.

4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Чи застосовувалися до небанківської фінансової установи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?

так/ні

2

Чи було включено небанківську фінансову установу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?

так/ні

3

Чи були факти надання небанківською фінансовою установою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України?

так/ні

4

Чи є у власників істотної участі небанківської фінансової установи та/або у її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

так/ні

5

Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)

так/ні

6

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)

так/ні

7

Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)

так/ні

8

Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь)

так/ні

9

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб в інших небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)

 

10

Чи позбавлялись права керівники або власники істотної участі в юридичній особі обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?
(Зазначити хто, протягом якого часу та які посади позбавлено права обіймати або якою діяльністю позбавлено права займатися)

так/ні

11

Чи обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту в юридичних особах, яких визнано банкрутом та/або здійснено ліквідацію за рішенням суду, до яких застосована санкція у вигляді анулювання ліцензії?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій юридичній особі обіймає/обіймав посаду)

так/ні

Розділ II. Інформація про керівників небанківської фінансової установи2

Таблиця 5

Розділ III. Відносини небанківської фінансової установи з іншими особами

5. Перелік юридичних осіб, у яких небанківська фінансова установа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є керівниками

Я, __________________________________________________________________________________, стверджую, що інформація, надана в анкеті, є
                                         (прізвище, ім'я та по батькові керівника небанківської фінансової установи)
правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

______________________
(дата підписання анкети)

_______________________
(підпис призначеного/
рекомендованого керівника)

______________
(ініціали, прізвище)

______________________
(телефон, адреса електронної
пошти керівника)

_______________________
(прізвище, ініціали, телефон,
адреса електронної пошти
контактної особи)

 

Опрос