Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [перечисление страховых выплат]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.04.2009

________________________________________
                          (найменування робочого органу
                                 виконавчої дирекції Фонду)
________________________________________
гр. _____________________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
_________________________________________
Домашня адреса: __________________________
                                   (повна адреса, за якою мешкає заявник)
_________________________________________
Дата народження _________________________
                                (число, місяць, рік народження заявника)
Паспорт серія _______ N ___________, виданий
_________________________________________
    (найменування органу, що видав паспорт, дата видачі)

Номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (до отримання свідоцтва - ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) __________________________________________ 


ЗАЯВА

     Прошу, відповідно до пункту 3.7.2 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 р. N 24, у зв'язку з вибором іншого виду пенсії замість пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, провести перерахунок щомісячної страхової виплати з дати переходу на інший вид пенсії _______________________________________________________________________
                                                                                                   (вказати дату переходу на інший вид пенсії)
_____________________________________________________________________________________
                                                (повна назва підприємства, на якому стався нещасний випадок)
реєстраційний номер страхувальника _____________________________________________________

       На момент нещасного випадку працював (працювала) на підприємстві _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (повна назва підприємства)
реєстраційний номер страхувальника _____________________________________________________

       На цей час працюю (не працюю) на ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                            (повна назва підприємства, організації де працює заявник)
реєстраційний номер страхувальника _____________________________________________________

       Виплати прошу надсилати:
- на особовий рахунок в банку N ________________________ МФО ____________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (повна назва та реквізити банку)
______________________________________________________________________________________
- поштовим переказом за адресою
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                          (повна адреса, за якою мешкає потерпілий)

     Відповідно до статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон) та підпункту 3.1 пункту 3 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 р. N 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 р. за N 715/13982, до заяви додаються такі документи: 

N
п/п 

Найменування документа 

Дата прийому документа 

Підпис відповідальної особи 

1. 

  

  

  

2. 

  

  

  

3. 

  

  

  

4. 

  

  

  

5. 

  

  

  

6. 

  

  

  

7. 

  

  

  

8. 

  

  

  

       Мені відомо, що:

       - відповідно до частини 3 статті 36 Закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків може затримати страхові виплати до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог;

    - згідно зі  статтею 37 Закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:

       1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;

       2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

       3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

   Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов'язаним з виробництвом.

      - відповідно до підпункту "г" статті 44 Закону застрахований зобов'язаний своєчасно повідомляти робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про обставини, що призводять до зміни розміру матеріального забезпечення, складу соціальних послуг та порядку їх надання (зміни стану непрацездатності, складу сім'ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі держави тощо).

       Документи, яких не вистачає, будуть надані до "___" ____________ 200_ р. 

"___" ____________ 200_ р. 

________________
(підпис заявника) 

______________
(прізвище заявника) 

Відомості за паспортом заявника перевірено, заява з додатком документів на ____ аркушах прийнята
"___" ____________ 200_ р. та зареєстрована під N _________. 

М. П. 

_____________________________________________________
(прізвище, підпис, посада працівника, який прийняв документи) 

Опрос