Идет загрузка документа (111 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Двойное складское свидетельство на зерно

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.04.2009

Зразок

Подвійне складське свідоцтво на зерно
Складське свідоцтво (частина А)

"___" ____________ 20__ р.

_______________________
Найменування зернового складу 

  

Серія і номер складського свідоцтва 

  


_______________________
Місцезнаходження зернового складу 

  

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності  

  


  

Поточний номер складського свідоцтва згідно з реєстром складських документів  

  


Видано __________________________________________________________
                                      (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові 
                                                фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), 
_________________________________________________________________
              номер свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), ідентифікаційний
             код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчу фізичну особу) 
на підставі договору складського зберігання від "___" ____________ 20__ р. N __

 
Найменування зерна __________________

Клас ________________________________

Рік збирання урожаю __________________

Державний стандарт або нормативний
акт _________________________________

Вага залікова _________________________

Вага фізична _________________________

Примітка ____________________________
 
* Розмір та умови кредиту _____________
Строк платежу ______________________
Річна ставка, відсотки ________________
Дата індосаменту ____________________
Найменування індосата (юридична або фізична особа) ____________
Місцезнаходження (місце проживання)
____________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності (документ, що посвідчує фізичну особу)
_____________________________________
 

Підпис ___________________


Документ, що засвідчує якість зерна ______ N __,
                                                                          (свідоцтво/атестат)
від "___" ____________ 20__ р., виданий ____________
                                                              (найменування організації)

Показник якості 

Одиниця виміру 

Значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зерновий склад зобов'язується зберігати
зерно в кількості _____________________

________
  (словами) 

на строк

_____________________
(до запитання, до зазначеної дати) 


та видати володільцю подвійного складського свідоцтва
Володілець складського свідоцтва сплачує зерновому складу винагороду у розмірі
____________________________________
        (розмір плати (цифрами і словами) або тариф 
                             (цифрами і словами),
____________________________________
              на підставі якого вона нараховується, 
          та порядок оплати послуг за зберігання)
Зерно застраховане страховою компанією
____________________________________
         (найменування страхової компанії)
від ризиків випадкової загибелі, пошкодження та втрат згідно з договором
____________________________________
                  (дата і номер договору)

Керівник  

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний 
бухгалтер 

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)____________ 
* Примітка. Заповнюється в разі відокремлення заставного свідоцтва.  

Зворотний бік

Передавальний напис N ____

Володілець складського свідоцтва __________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________
     фізичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта 
   підприємницької діяльності, номер свідоцтва про 
________________________________________
          державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
передає, а новий володілець складського
свідоцтва ________________________________
                                   (найменування юридичної особи, 
________________________________________
            прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
         ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
                                    діяльності, номер 
________________________________________
  свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження
 (місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
приймає права за складським свідоцтвом та договором складського зберігання зерна
________________________________________
            (дата і номер договору, строк зберігання) 

Дані, що відображаються в обов'язковому порядку новим володільцем складського свідоцтва у разі обтяження зерна заставою

Заставне свідоцтво-варант (частина Б) серія ____ N _____ забезпечує заставою зерно
________________________________________
          (найменування володільця заставного свідоцтва, 
________________________________________
        ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
   діяльності, номер свідоцтва про державну реєстрацію, 
________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання), документ, 
                        що посвідчує фізичну особу) 
________________________________________
                           (розмір та умови кредиту 
                 (сума цифрами і словами в гривнях) 
________________________________________
                     річна ставка (відсотки), строк платежу) 
Підпис уповноваженої особи, яка передає права за складським свідоцтвом 
________________________________________
                 (посада, ім'я, по батькові та прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.


Підпис уповноваженої особи, яка приймає права за складським свідоцтвом ________________________________________ 
                 (посада, ім'я, по батькові та прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.


Передавальний напис N ____

Володілець складського свідоцтва __________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________
   фізичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта 
   підприємницької діяльності, номер свідоцтва про 
________________________________________
                  державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
передає, а новий володілець складського
свідоцтва ________________________________
                                    (найменування юридичної особи, 
________________________________________
               прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
            ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
                                       діяльності, номер 
________________________________________
   свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
приймає права за складським свідоцтвом та договором складського зберігання зерна
________________________________________
              (дата і номер договору, строк зберігання) 

Дані, що відображаються в обов'язковому порядку новим володільцем складського свідоцтва у разі обтяження зерна заставою

Заставне свідоцтво-варант (частина Б) серія ____ N _____ забезпечує заставою зерно
________________________________________
           (найменування володільця заставного свідоцтва, 
________________________________________
     ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
   діяльності, номер свідоцтва про державну реєстрацію, 
________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання), документ, 
                         що посвідчує фізичну особу) 
________________________________________
                         (розмір та умови кредиту 
                (сума цифрами і словами в гривнях) 
________________________________________
                річна ставка (відсотки), строк платежу) 
Підпис уповноваженої особи, яка передає права за складським свідоцтвом
________________________________________
                    (посада, ім'я, по батькові та прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.


Підпис уповноваженої особи, яка приймає права за складським свідоцтвом ________________________________________
                 (посада, ім'я, по батькові та прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.


Місце наклеювання алонжу 

 

Зразок

Подвійне складське свідоцтво на зерно
Заставне свідоцтво (частина Б)

"___" ____________ 20__ р.

_______________________
Найменування зернового складу 

  

Серія і номер заставного свідоцтва 

  


_______________________
Місцезнаходження зернового складу 

  

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності  

  


  

Поточний номер заставного свідоцтва згідно з реєстром складських документів  

  


 
Видано __________________________________________________________
                                      (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові 
                                                фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), 
_________________________________________________________________
              номер свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), ідентифікаційний
             код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчу фізичну особу) 
на підставі договору складського зберігання від "___" ____________ 20__ р. N __

 
Найменування зерна ___________________

Клас ________________________________

Рік збирання урожаю __________________

Державний стандарт або нормативний
акт _________________________________

Вага залікова _________________________

Вага фізична _________________________

Примітка ____________________________
 
* Розмір та умови кредиту _____________
Строк платежу ______________________
Річна ставка, відсотки ________________
Дата індосаменту ____________________
Найменування індосата (юридична або фізична особа) ____________
Місцезнаходження (місце проживання)
____________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності (документ, що посвідчує фізичну особу)
_____________________________________
 

Підпис ___________________


 

Документ, що засвідчує якість зерна ______ N __,
                                                                          (свідоцтво/атестат)
від "___" ____________ 20__ р., виданий ____________
                                                              (найменування організації)

Показник якості 

Одиниця виміру 

Значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зерновий склад зобов'язується зберігати
зерно в кількості _____________________

________
  (словами) 

на строк

_____________________
(до запитання, до зазначеної дати) 


та видати володільцю подвійного складського свідоцтва
Володілець складського свідоцтва сплачує зерновому складу винагороду у розмірі
____________________________________
        (розмір плати (цифрами і словами) або тариф 
                             (цифрами і словами),
____________________________________
              на підставі якого вона нараховується, 
          та порядок оплати послуг за зберігання)
Зерно застраховане страховою компанією
____________________________________
         (найменування страхової компанії)
від ризиків випадкової загибелі, пошкодження та втрат згідно з договором
____________________________________
                  (дата і номер договору)

Керівник  

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний 
бухгалтер 

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)_____________
* Заповнюється в разі відокремлення заставного свідоцтва. 

Зворотний бік 

Передавальний напис N ____

Володілець заставного свідоцтва __________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________
     фізичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта 
   підприємницької діяльності, номер свідоцтва про 
________________________________________
          державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
передає, а новий володілець заставного 
свідоцтва ________________________________
                                   (найменування юридичної особи, 
________________________________________
            прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
         ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
                                    діяльності, номер 
________________________________________
  свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження
 (місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
приймає права за заставним свідоцтвом 

Дані, що відображаються в обов'язковому порядку новим володільцем заставного свідоцтва у разі обтяження зерна заставою 

Заставне свідоцтво-варант (частина Б) серія ____ N _____ забезпечує заставою зерно
________________________________________
          (найменування володільця заставного свідоцтва, 
________________________________________
        ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
   діяльності, номер свідоцтва про державну реєстрацію, 
________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання), документ, 
                        що посвідчує фізичну особу) 
________________________________________
                           (розмір та умови кредиту 
                 (сума цифрами і словами в гривнях) 
________________________________________
                   ( річна ставка (відсотки), строк платежу) 
Підпис уповноваженої особи, яка передає права по заставному свідоцтву 
________________________________________
                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові ) 

"___" ____________ 20__ р.


Уповноважена особа, яка приймає права 
за заставним свідоцтвом ________________________________________ 
                                            (підпис) 
___________________________________ 
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 20__ р.


Передавальний напис N ____

Володілець заставного свідоцтва __________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________
   фізичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта 
   підприємницької діяльності, номер свідоцтва про 
________________________________________
                  державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
передає, а новий володілець заставного 
свідоцтва ________________________________
                                    (найменування юридичної особи, 
________________________________________
               прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
            ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
                                       діяльності, номер 
________________________________________
   свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
приймає права за заставним свідоцтвом 

Дані, що відображаються в обов'язковому порядку новим володільцем заставного свідоцтва у разі обтяження зерна заставою 

Заставне свідоцтво-варант (частина Б) серія ____ N _____ забезпечує заставою зерно
________________________________________
           (найменування володільця заставного свідоцтва, 
________________________________________
     ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
   діяльності, номер свідоцтва про державну реєстрацію, 
________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання), документ, 
                         що посвідчує фізичну особу) 
________________________________________
                         (розмір та умови кредиту 
                (сума цифрами і словами в гривнях) 
________________________________________
               (річна ставка (відсотки), строк платежу) 
Підпис уповноваженої особи, яка передає права по заставному свідоцтву 
________________________________________
                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 20__ р.


Уповноважена особа, яка приймає права 
за заставним свідоцтвом ________________________________________
                                            (підпис) 
___________________________________  
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 20__ р.


Місце наклеювання алонжу 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

Опрос