Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о предоставлении разрешения на реализацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.03.2009
Утратил силу

ЗАЯВА
про надання дозволу на реалізацію РЕЗ та ВП

Реєстраційний N  


(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 


1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

Місцезнаходження (місце проживання)  

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________ 

Керівник суб'єкта господарювання ___________________________________________
                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 


2. Відомості про порядок реалізації РЕЗ, ВП

Оптова торгівля _____________________________ (так, ні) 

Роздрібна торгівля ___________________________ (так, ні) 

Наявність філій _____________________________ (так, ні)
дилерської мережі ________________ (так, ні) 

Підготовка (установка технічних характеристик) РЕЗ, ВП перед реалізацією ________ (так, ні)  

Місцезнаходження пункту реалізації РЕЗ, ВП
____________________________________________ 


3. Адреса

Адреса, на яку надсилається дозвіл (на вимогу заявника) _________________________ 


4. Документи, що додаються до заяви

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію  

2. Копія установчих документів (для юридичної особи) 

3. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість 

4. Фотокопії сторінок паспорта, що засвідчують особу та місце проживання (для фізичної особи - суб'єкта господарювання) 

5. Адреса пунктів реалізації* 

6. Перелік видів РЕЗ, ВП, реалізацію яких планує здійснювати заявник 

7. Копія документа, що засвідчує право власності на приміщення пункту реалізації, або копія договору оренди зазначеного приміщення 


____________
* У разі наявності двох або більше пунктів реалізації їх перелік надається у додатку за підписом та печаткою заявника.

     Про зміни місцезнаходження, поштової адреси заявника та/або пунктів реалізації РЕЗ, ВП зобов'язуюся у 30-денний строк письмово повідомити УДЦР або відповідну його філію.

 

Заявник 

  

____________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.
____________ 20__ року 

 

Опрос