Идет загрузка документа (291 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт инвентаризации скрапленого углеводородного газа на автогазозаправних станциях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.03.2009

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 8
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 8-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


                 

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ N __
від "___" ___________ 200_ р.
АГЗС N __ м. ____________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
__________ _____________
(підпис)                  (П. І. Б.)
"___" ___________ 200_ р. 

Комісія в складі: ________________________________________________
______________________________________________________________

на підставі наказу N __ від "___" ____________ 200_ р. у присутності ___________________ провела інвентаризацію СВГ на АГЗС.

Перевірка розпочата: ____ год., закінчена: ___ год. "___" ____________ 200_ р.

Перевіркою каси встановлено:

Наявність грошей факт. ____ грн. Передано по зміні ____ грн. за Х-звітом ____ грн. Інкасовано ____ грн. Нестача ____ грн. Надлишки ____ грн.

Результат визначення фактичної наявності СВГ

N п/п 

Назва товару 

N ГРК 

Показники лічильників 

Реалізовано СВГ, л 

N резервуара 

Показники за процентними трубками 

Об'єм СВГ в трубопроводі, л 

Густина рідинної фази СВГ, г/см3 

Маса рідинної фази СВГ, кг 

Парова фаза СВГ 

Усього в наявності СВГ, кг 

Книжний залишок СВГ, кг 

Нестача (-), надлишки (+), л 

Вартість без ПДВ, грн. 

почат. зміни 

на момент перевірки 

усього за лічильником 

у тому числі 

Об'єм СВГ, л 

Об'єм, м3 

Маса, кг 

на початок зміни 

на момент перевірки 

за готів. розр. 

за безгот. розр. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Показники на початок інвентаризації 

  

  

  

  

  

  

 

Х 

  

  

  

 

Х 

  

  

 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

Показники на кінець інвентаризації 

  

  

  

  

  

  

 

Х 

  

  

  

 

Х 

  

  

 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Порівняльна відомість результатів інвентаризації СВГ на "___" ____________ 200_ р.

Назва товару 

N партії 

Облікова ціна, грн. 

Результат інвентаризації, кг 

Технологічні втрати, кг 

Похибка вимірювань, кг 

Кінцевий результат 

Точність доз ГРК, % 

надл. (+), нестачі (-) 

вартість, грн. 

к-сть, кг 

вартість, грн. 

Нестачі 

Надлишки 

N ГРК 

Недол. 

Перел. 

к-сть, кг 

вартість, грн. 

к-сть, кг 

вартість, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розрахунок маси парової фази СВГ

Дата останнього надходження СВГ 

N резервуара 

Об'єм резервуара, м3 

Назва заводу-
виробника 

N та дата
документа про якість 

Компонентний склад СВГ за паспортом якості 

t° C СВГ 

Тиск у резервуарі, кгс/м2 

Маса парової фази, кг 

пропан 

бутан 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

Недоліки в роботі АГЗС: ________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Пропозиція: ___________________________________________________
_______________________________________________________________

РОЗПИСКА
(оформляється до початку інвентаризації)

Я (ми), що нижчепідписався(лися), даю (даємо) розписку про те, що до початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на товари включені в змінні звіти, здані в бухгалтерію, і на момент інвентаризації всі товари, які надійшли під мою (нашу) матеріальну відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, - списані на витрати. Документів, грошових сум та талонів, зазначених у цьому акті, у мене (нас) не залишилося.

Матеріально відповідальна особа (особи) ___________________________

Інвентаризація всіх цінностей, що перераховані в акті, проведена в моїй (нашій) присутності правильно. Претензій до проведення інвентаризації не маю (не маємо).

Матеріально відповідальна особа (особи) ___________________________

Комісія: 

_____________ 

______________________ 

  

_____________ 

______________________ 

  

_____________ 

______________________ 

Матеріально відповідальна особа (особи) ___________________________

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 9
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 9-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СВГ

N ___ від "___" ____________ 200_ р.

Для проведення інвентаризації ____________________________________
                                                                                        (найменування підприємства) 

у матеріально відповідальної(них) особи (осіб) _______________________
                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________

призначається інвентаризаційна комісія у складі: 

1. Голови _____________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

2. Членів комісії ________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Інвентаризацію розпочати _______________________________________
                                                                                        (дата, година початку) 

закінчити ______________________________________________________
                                                                          (дата, година закінчення) 

Причина інвентаризації __________________________________________
            (указується: контрольна зміна матеріально відповідальних осіб, переоцінка і ін.)
______________________________________________________________

Зазначену інвентаризацію провести відповідно до чинної Інструкції щодо
порядку проведення інвентаризації цінностей. Інвентаризаційні матеріали
здати до бухгалтерії
____________________ не пізніше ___ години "___" ____________ 200_ р.
(найменування підприємства)

Керівник 

______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

З розпорядженням ознайомлені:

1. 

________________
(час та дата) 

____________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

2. 

________________
(час та дата) 

____________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

3. 

________________
(час та дата) 

____________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

4. 

________________
(час та дата) 

____________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 10
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 10-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


Книга
контролю за виконанням наказів (розпоряджень) щодо проведення інвентаризації

на _________________________________
[найменування ГНС (ГНП, АГЗС, АГЗП)]

Початок: _______________

Закінчення: _____________

Усього аркушів: _________

Термін зберігання: 5 років.

Поряд-
ковий номер 

Найменування ГНС, ГНП, АГЗС 

Розпорядження 

Дата і час 

Відмітка про результати інвентаризації 

Дата затвердження результатів керівництвом 

Дата вжиття заходів щодо нестачі 

Примітки 

Дата 

Нестачі 

Надлишки 

Початку інвентари-
зації 

Закінчення інвентари-
зації 

Кількість, кг 

Вартість, грн. 

Кількість, кг 

Вартість, грн. 

Віднесення шкоди на винних осіб 

Передача справи до слідчих органів 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 11
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 11-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


ДОДАТОК ДО АКТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СВГ N ___

від "___" ____________ 200_ р.

на _____________________________
(місце проведення інвентаризації)

Визначення фактичної ваги СВГ в резервуарах проводилося шляхом перекачування в АЦСГ (балони). Зважування АЦСГ (балонів) проведене на автомобільних вагах, завод. номер ___, свідоцтво про держповірку від "___" ____________ 200_ р., міститься
_______________________________________________________________
                                                                       (місцезнаходження) 

N резервуарів 

Держ. номер АЦСГ або N балона 

Викачано з резервуарів 

Злито в резервуари 

Маса тари до викачування, кг 

Маса брутто, кг 

Маса нетто викачаного СВГ, кг 

Маса тари після зливу, кг 

Маса нетто злитого СВГ, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

Члени інвентаризаційної комісії: 

___________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

  

___________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

  

___________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

Матеріально відповідальна(і) особа(и): 

___________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 12
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 12-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


АКТ N _
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ЩО НАЛЕЖИТЬ КОМІТЕНТУ
________________________________
(назва підприємства-комітента)
ТА ЗНАХОДИТЬСЯ У КОМІСІОНЕРА
_______________________________________
(назва підприємства-комісіонера та місця зберігання)

за станом на "___" ____________ 200_ р. 

N з/п 

N договору комісії 

Дата договору 

Назва товару 

Дані бухгалтерського обліку, кг 

Фактична наявність, кг 

Нестача (-), надлишки (+), кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

Усього фактична наявність: _______________________________________
                                                                                                  (кількість літерами)
_______________________________________________________________

Нестача за станом на "___" ____________ 200_ р. становить: ___________
                                                                                                                                   (кількість літерами)

_______________________________________________________________

Голова комісії:

_______________________
(посада) 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Члени комісії:

_______________________
(посада) 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

_______________________
(посада) 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

_______________________
(посада) 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Представники Комісіонера:

Керівник підприємства: 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер: 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Представники підприємства, в якого знаходиться на зберіганні СВГ:

Керівник підприємства: 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер: 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 13
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 13-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


АКТ N _
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ЩО НАЛЕЖИТЬ
______________________________
(назва підприємства власника)
ТА ПЕРЕБУВАЄ НА ЗБЕРІГАННІ У ОХОРОНЦЯ
________________________________
(назва підприємства та місця зберігання)

за станом на "___" ____________ 200_ р.

N з/п 

Назва товару 

Дані бухгалтерського обліку, кг 

Фактична наявність, кг 

Нестача (-),
надлишки (+), кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

Усього фактична наявність: _______________________________________
                                                                                                 (кількість літерами)
_______________________________________________________________

Нестача за станом на "___" ____________ 200_ р. становить: ___________
                                                                                                                                    (кількість літерами)

_______________________________________________________________

Голова комісії:

_______________________
(посада) 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Члени комісії:

_______________________
(посада) 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

_______________________
(посада) 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

_______________________
(посада) 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Представники підприємства, в якого перебуває на зберіганні СВГ:

Керівник підприємства: 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер: 

________________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 14
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 14-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


ЗМІННИЙ ЗВІТ АГЗС N __

Змінний оператор ________________ за зміну з ____ год. "___" ____________ 200_ р. по ____ год. "___" ____________ 200_ р.

Назва товару 

Ціна реалізації, грн. 

А - рух скрапленого вуглеводневого газу на АГЗС 

Г - сума виторгу за ЕККА 

Залишок на початок зміни, л 

Надходження за ТТН, л 

Відпущено всього, л 

Види реалізації 

Внутрішньогосподарське переміщення, л 

Залишок на кінець зміни, л 

Надійшло за зміну 

За готівковий розрахунок, л 

За відомостями, талонами, л 

За ел. дисконтними картками, л 

За ел. дебетовими картками, л 

готівкових коштів, грн. 

за ел. деб. картками, грн. 

виторг за зміну, грн. 

10 

11 

12 

13 

14 

Комісійний товар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Власний товар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за звітом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Назва товару 

N резервуара 

Б - облік СВГ в резервуарах 

Надлишки (+), нестачі (-), л 

В - робота лічильних механізмів колонок 

Рівень СВГ за рівнеміром 

Трубопровід, л 

Усього в наявності, л 

N колонок 

Показання лічильників 

Відпущено за показаннями лічильників, л 

л 

на початок зміни 

на кінець зміни 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рух готівкових коштів за зміну:

1. Залишок на початок зміни (грн.) _____________________

2. Виторг за зміну (грн.) ______________________________

3. Інкасовано (грн.) __________________________________

4. Залишок на кінець зміни (грн.) ______________________

Звіт склав, зміну здав: _______________________________

Звіт перевірив, зміну прийняв: ________________________

До звіту додаються документи: _______________________

Звіт перевірив та прийняв бухгалтер: __________________

"___" ____________ 200_ р.

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 15
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 15-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


Товарна книга
кількісного руху СВГ

на ____________________________
[найменування ГНС (ГНП)]

Початок: _______________

Закінчення: _____________

Усього аркушів: _________

Термін зберігання: 5 років

N з/п 

Дата 

Надходження СВГ 

N реєстрів, за якими первинні документи передані до бухгалтерії 

Витрати СВГ 

Залишок, кг 

Відмітка про перевірку залишку 

Постачальник 

N акта приймання СВГ за кількістю 

Кількість прийнятого СВГ, кг 

Інші надходження (надлишки, виявлені за результатами інвентаризації), кг 

Усього надійшло, кг 

Фактично відпущено (відвантажено), кг 

Інші витрати, (нестачі, виявлені за результатами інвентаризації), кг 

Усього витрат, кг 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 16
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 16-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


НАКЛАДНА N __

від "___" ____________ 200_ р.

Кому: _____________________

Від кого: __________________

N з/п 

Назва ТМЦ, місткість балона 

Номер балона 

Кількість, од. 

Маса СВГ, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за накладною 

  

  

Прийняв: ___________
                             (підпис) 

Здав: ______________
                       (підпис) 

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 17
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 17-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


АКТ
ПРО ОПРИБУТКУВАННЯ СВГ В БАЛОНАХ
ВІД ___________ 200_ р.

Комісія в складі: ________________________________________________
_______________________________________________________________
склала даний акт про те, що "___" ____________ 200_ р. виробнича собівартість 1 кг скрапленого газу в балонах становить __ грн. __ коп. (розрахунок собівартості додається). На підставі прибуткових накладних матеріально відповідальними особами пункту наповнення балонів
 _____________________________________________________________
                                                                         (П. І. Б.)
здано на склад готової продукції таку кількість скрапленого газу в балонах:

Дата 

N накладної 

Місткість балонів, л 

Кількість балонів, од. 

Маса СВГ, кг 

Вартість, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

Усього кількість СВГ у балонах становить __________________________
____________________________________________________________ кг.
                                                                   (кількість літерами) 

Голова комісії: 

____________ 

____________ 

____________ 

Члени комісії: 

____________ 

____________ 

____________ 

  

____________ 

____________ 

____________ 

  

____________ 

____________ 

____________ 

Матеріально відповідальна(і) особа(и): 

____________ 

____________ 

  

____________ 

____________ 

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

Опрос