Идет загрузка документа (291 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт инвентаризации скрапленого углеводородного газа на автогазозаправних станциях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.03.2009

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 8
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 8-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


                 

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ N __
від "___" ___________ 200_ р.
АГЗС N __ м. ____________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
__________ _____________
(підпис)                  (П. І. Б.)
"___" ___________ 200_ р. 

Комісія в складі: ________________________________________________
______________________________________________________________

на підставі наказу N __ від "___" ____________ 200_ р. у присутності ___________________ провела інвентаризацію СВГ на АГЗС.

Перевірка розпочата: ____ год., закінчена: ___ год. "___" ____________ 200_ р.

Перевіркою каси встановлено:

Наявність грошей факт. ____ грн. Передано по зміні ____ грн. за Х-звітом ____ грн. Інкасовано ____ грн. Нестача ____ грн. Надлишки ____ грн.

Результат визначення фактичної наявності СВГ

N п/п 

Назва товару 

N ГРК 

Показники лічильників 

Реалізовано СВГ, л 

N резервуара 

Показники за процентними трубками 

Об'єм СВГ в трубопроводі, л 

Густина рідинної фази СВГ, г/см3 

Маса рідинної фази СВГ, кг 

Парова фаза СВГ 

Усього в наявності СВГ, кг 

Книжний залишок СВГ, кг 

Нестача (-), надлишки (+), л 

Вартість без ПДВ, грн. 

почат. зміни 

на момент перевірки 

усього за лічильником 

у тому числі 

Об'єм СВГ, л 

Об'єм, м3 

Маса, кг 

на початок зміни 

на момент перевірки 

за готів. розр. 

за безгот. розр. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Показники на початок інвентаризації 

  

  

  

  

  

  

 

Х 

  

  

  

 

Х 

  

  

 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

Показники на кінець інвентаризації 

  

  

  

  

  

  

 

Х 

  

  

  

 

Х 

  

  

 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Порівняльна відомість результатів інвентаризації СВГ на "___" ____________ 200_ р.

Назва товару 

N партії 

Облікова ціна, грн. 

Результат інвентаризації, кг 

Технологічні втрати, кг 

Похибка вимірювань, кг 

Кінцевий результат 

Точність доз ГРК, % 

надл. (+), нестачі (-) 

вартість, грн. 

к-сть, кг 

вартість, грн. 

Нестачі 

Надлишки 

N ГРК 

Недол. 

Перел. 

к-сть, кг 

вартість, грн. 

к-сть, кг 

вартість, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розрахунок маси парової фази СВГ

Дата останнього надходження СВГ 

N резервуара 

Об'єм резервуара, м3 

Назва заводу-
виробника 

N та дата
документа про якість 

Компонентний склад СВГ за паспортом якості 

t° C СВГ 

Тиск у резервуарі, кгс/м2 

Маса парової фази, кг 

пропан 

бутан 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

Недоліки в роботі АГЗС: ________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Пропозиція: ___________________________________________________
_______________________________________________________________

РОЗПИСКА
(оформляється до початку інвентаризації)

Я (ми), що нижчепідписався(лися), даю (даємо) розписку про те, що до початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на товари включені в змінні звіти, здані в бухгалтерію, і на момент інвентаризації всі товари, які надійшли під мою (нашу) матеріальну відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, - списані на витрати. Документів, грошових сум та талонів, зазначених у цьому акті, у мене (нас) не залишилося.

Матеріально відповідальна особа (особи) ___________________________

Інвентаризація всіх цінностей, що перераховані в акті, проведена в моїй (нашій) присутності правильно. Претензій до проведення інвентаризації не маю (не маємо).

Матеріально відповідальна особа (особи) ___________________________

Комісія: 

_____________ 

______________________ 

  

_____________ 

______________________ 

  

_____________ 

______________________ 

Матеріально відповідальна особа (особи) ___________________________

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

Опрос