Идет загрузка документа (291 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт инвентаризации скрапленого углеводородного газа на газонаповнювальних станциях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.03.2009

 
 
 
 
 
 
__________________________________
(підприємство, організація, адреса) 

  

Додаток 7
до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту 

  

Типова форма N 7-ГС 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


  

Код за ДКУД 

  


м. _______________ 

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ N __
від "___" ___________ 200_ р. на ГНС
___________________________________________________
(назва підприємства) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
__________ /_____________/
"___" ___________ 200_ р. 

РОЗПИСКА

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на СВГ включені до звітів (реєстрів) і здані в бухгалтерію підприємства.

Залишок на момент інвентаризації звірений з бухгалтерією.

1. _________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові матеріально
 відповідальної особи)
 

2. _________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові матеріально
 відповідальної особи)
 

Комісія в складі:

Голова комісії ________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

Члени комісії: ________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

У присутності __________________________________ на підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. за N ____ проведено зняття фактичних залишків СВГ за станом на "___" ____________ 200_ р.

Інвентаризація розпочата: ___ год. ___ хв. "___" ____________ 200_ р. Закінчена: ___ год. ___ хв. "___" ____________ 200_ р.

Назва товару 

N резервуара 

Рівень наповнення, % 

Об'єм, л 

Фактична густина СВГ, г/см3 

Маса рідинної фази в резервуарі, кг 

СВГ в трубопроводах 

Парова фаза СВГ 

Усього в наявності СВГ, кг 

Залишок СВГ за даними бухгалтерського обліку, кг 

Результат інвентаризації, кг 

Об'єм, л 

Маса, кг 

Об'єм, м3 

Маса, кг 

Надлишки 

Нестачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підписи членів комісії:

Голова комісії: _________ 

Члени комісії: 

1. _________ 

2. _________ 

3. _________ 

4. _________ 

Фактична кількість СВГ згідно з актом інвентаризації комісією перевірена в натурі в моїй (нашій) присутності та внесена до акта, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії з проведення інвентаризації не маю (не маємо). Зазначена кількість СВГ перебуває на нашому (моєму) відповідальному зберіганні, що підтверджуємо своїми підписами:

Матеріально відповідальні особи: 

1. _________ 
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

2. _________ 
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

Зазначені в цьому акті дані бухгалтерського обліку підтверджую 

____________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

РОЗРАХУНОК МАСИ ПАРОВОЇ ФАЗИ СВГ

Дата останнього надходження СВГ 

N резервуара 

Об'єм, м3 

Назва заводу виробника 

N та дата паспорта якості 

Компонентний склад СВГ за паспортом, % 

Температура СВГ, ° C 

Тиск в резервуарі, кгс/см2 

Маса парової фази СВГ, кг 

пропан 

бутан 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

  

  

ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗА СТАНОМ НА "___" ____________ 200_ р.

Назва товару 

Номер партії 

Облікова ціна, грн. 

Результат інвентаризації 

Технологічні втрати 

Похибка вимірювань, кг 

Кінцеві 

надлишки (+),
нестача (-), кг 

вартість, грн. 

кількість, кг 

вартість, грн. 

нестачі 

надлишки 

кількість, кг 

вартість, грн. 

кількість, кг 

вартість, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підписи членів комісії:

Голова комісії ________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

Члени комісії: ________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 

____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 

З відомістю порівняння результатів інвентаризації ознайомлений(і) та згідний(і) матеріально відповідальна(і) особа(и):

1. _________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові матеріально відповідальної особи) 

2. _________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові матеріально відповідальної особи) 

 

Начальник управління
нафтопереробної промисловості
та нафтопродуктозабезпечення
Держнафтогазпрому
 

 
 
 
Т. Стадник
 

Опрос