Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о результатах государственной инвентаризации радиоактивных отходов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.03.2009

АКТ
про результати державної інвентаризації радіоактивних відходів

Комісія призначена наказом по _____________________________________
                                                                                            (найменування підприємства)
________________________________________________________________
                     (код органу управління, ідентифікаційний код, адреса підприємства)
________________________________________________________________
                                            (номер телефону (факсу) диспетчерської служби) 

у складі голови 

_________________________________________________
                                   (посада, прізвище, телефон, факс) 

членів комісії 

_________________________________________________
                                                 (посада, прізвище)
_________________________________________________ 

члена районної інвентаризаційної комісії _____________________________
                                                                                                                     (посада, прізвище)
________________________________________________________________,

діючих відповідно до рішення районної державної адміністрації __________
________________________________________________________________

від "___" ____________ 200 року N ____, провела інвентаризацію РАВ на
________________________________________________________________
                                                         (найменування підприємства) 

Встановлено:

1. Підставою для використання радіоактивних речовин, джерел іонізуючого випромінювання, приладів, апаратів та пристроїв, що містять джерела іонізуючого випромінювання, здійснення діяльності по поводженню з РАВ на етапах експлуатації і зняття з експлуатації ядерних установок, здійснення діяльності щодо переробки, зберігання та захоронення РАВ є:
________________________________________________________________
(ліцензія, дозвіл, санітарний паспорт - N, ким, коли і на який строк видані)

2. Відповідальний за збір, зберігання та захоронення РАВ:
________________________________________________________________
                                                            (прізвище, посада, N і дата наказу) 

3. Відповідальний за радіаційний контроль і радіаційну безпеку:
________________________________________________________________
                                               (прізвище, посада, N і дата наказу, телефон) 

4. Умови збирання, зберігання та захоронення РАВ
________________________________________________________________
                                                     (тара, контейнери, сейфи, сховища)
________________________________________________________________

5. Наявність радіоактивних відходів

5.1 Тверді РАВ (виключаючи закриті ДІВ, що переведені до РАВ):

____________
* Відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених
наказом МОЗ України від 02.02.2005 N 54, зареєстрованих у Мін'юсті України 20.05.2005 за N 552/10832.

5.2 Рідкі РАВ:

____________
* Відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених
наказом МОЗ України від 02.02.2005 N 54, зареєстрованих у Мін'юсті України 20.05.2005 за N 552/10832.

5.3 Біологічні РАВ:

_____________
* Відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених
наказом МОЗ України від 02.02.2005 N 54, зареєстрованих у Мін'юсті України 20.05.2005 за N 552/10832.

5.4 Закриті ДІВ, що переведені до РАВ:

N з/п 

Найменування приладу, пристрою, блоку 

Тип ДІВ 

N паспорта 

N джерела 

Радіонуклідний склад 

Активність за паспортом, Бк 

Дата виміру активності за паспортом, місяць, рік 

Строк служби, рік 

Активність на ____ 200_, Бк 

Вага в біозахисті, кг 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 Закриті ДІВ, використання яких надалі не передбачається і які плануються до подальшої передачі на зберігання до спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ:

5.6 Загальна кількість наявних РАВ:

- тверді РАВ _____ кг, загальним об'ємом _____ м3, сумарною активністю ______ Бк;

- рідкі РАВ _____ м3, сумарною активністю ______ Бк;

- біологічні РАВ _____ кг, сумарною активністю ______ Бк;

- закриті ДІВ, що відносяться до РАВ _____ од., сумарною активністю ______ Бк;

5.7 Загальна кількість та характеристика сховищ/місць зберігання:

- твердих РАВ _____ од., загальною площею ______ м2, загальним об'ємом _____ м3, що вміщують РАВ _____ м3, сумарною активністю ______ Бк;

- рідких РАВ ______ од., загальним об'ємом _______ м3, що вміщують РАВ ____ м3, сумарною активністю ______ Бк;

- біологічних РАВ ___ од., загальною площею ___ м2, загальним об'ємом ___ м3, що вміщують РАВ ___ м3, сумарною активністю ___ Бк;

закритих ДІВ, що переведені до РАВ ___ од., загальним об'ємом __ м3, що вміщують закритих ДІВ ___ од., сумарною активністю ___ Бк.

5.8 На час проведення інвентаризації зафіксовані РАВ сумарною активністю _______ Бк, які підлягають передачі для захоронення на спеціалізовані підприємства по поводженню з РАВ.

Висновки комісії:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Пропозиції комісії:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Голова комісії 

______________________________________________ 

Члени комісії 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету ядерного регулювання України від 30.05.2006 р. N 75
,
 наказом Державної інспекції ядерного
 регулювання України від 21.12.2015 р. N 228)

Опрос