Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения о проведении внепланового аудита реестра ипотечного покрытия на предмет выявления соответствия состояния ипотечного покрытия данным реестра ипотечного покрытия и требованиям Закона Украины "Об ипотечных облигациях"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.12.2008
Утратил силу

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

_____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

_________________

N з/п 

Дата початку проведення позапланової аудиторської перевірки 

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку 

Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ДРФО, за наявності) аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку 

Підстави проведення позапланової аудиторської перевірки 

Найменування 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(посада) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

М. П. 

  

  

____________

Опрос