Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Квартальные административные данные управляющего ипотечным покрытием

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.12.2008
Утратил силу

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм Даних, що подаються до Комісії

___________________
(посада) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М. П. 

____________
(дата) 

Квартальні адміністративні дані управителя іпотечним покриттям
за ___ квартал 20__ року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування управителя іпотечним покриттям

1.2. Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

1.4. Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям

1.5. Міжміський код, телефон та факс управителя іпотечним покриттям

1.6. Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям

Опрос