Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка-подтверждение относительно освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость операций плательщиков налога по поставке товаров и услуг, место предоставления которых находится на таможенной территории Украины, осуществляемых за средства Европейского Союза в рамках реализации проектов по расширению пунктов пропуска через государственную границу Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.12.2008
Утратил силу

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
щодо звільнення від сплати податку на додану вартість операцій платників податку з поставки товарів і послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, які здійснюються за кошти Європейського Союзу в рамках реалізації проектів з розбудови пунктів пропуску через державний кордон України

___________ N ___________

____________________________________________________________________________________
Міжнародні угоди: Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування, укладені між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств 28.12.94, _______________________
                                                                                                                                                                              (повна назва відповідного
_____________________________________________________________________________________
                               меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації проекту з розбудови пункту пропуску) 

Підтвердження пільг щодо звільнення від сплати податку на додану вартість товарів, послуг, які надходять в Україну у вигляді технічної допомоги, за поданням Міністерства економіки України.

Проект: ______________________________________________________________________________
                                           (назва проекту міжнародної технічної допомоги згідно з реєстраційною карткою)
_____________________________________________________________________________________

Реципієнт: ___________________________________________________________________________
                                                       (повна назва установи - реципієнта міжнародної технічної допомоги
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      згідно з реєстраційною карткою) 

Виконавець: __________________________________________________________________________
                                                                 (повна назва виконавця проекту міжнародної технічної допомоги,
_____________________________________________________________________________________
                        місцезнаходження юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер
_____________________________________________________________________________________
                                                                            платника податку на додану вартість) 

Субвиконавець: _______________________________________________________________________
                                                                           (повні назви субпідрядників проекту міжнародної технічної
_____________________________________________________________________________________
                       допомоги, місцезнаходження юридичних осіб, коди згідно з ЄДРПОУ, індивідуальні податкові _____________________________________________________________________________________
                                                                          номери платників податку на додану вартість) 

Договори: ____________________________________________________________________________
                                                                            (номери та дати укладення субпідрядних договорів) 

Акт приймання виконаних робіт: ________________________________________________________
                                                                                                           (номери та дати актів приймання виконаних
_____________________________________________________________________________________
                                      робіт, у тому числі за субпідрядними договорами, суми прийнятих обсягів робіт) 

Додатки: на ___________________ арк.
(додаються оригінали актів приймання виконаних робіт, у тому числі за субпідрядними договорами) 

 

Міністр економіки України
або уповноважена особа Міністерства

________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

Начальник відділу міжнародної
технічної допомоги ЄС

 
О. Єфремов

Опрос