Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Обращение относительно кандидатуры арбитражного управляющего по делу о банкротстве

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008
Утратил силу

ЗВЕРНЕННЯ
щодо кандидатури арбітражного керуючого у справі про банкрутство

______________________________________________________________________________________
                                 (повне найменування ініціатора, що пропонує кандидатуру арбітражного керуючого)
пропонує в порушеній у _________________________________________________________________
                                                                                        (повне найменування господарського суду, що порушив
                                                                                                         провадження у справі про банкрутство)
справі N ___________ від "___" ___________ 20___ р. про банкрутство
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                       (повне найменування підприємства-боржника)
розташованого за адресою _______________________________________________________________,
                                                                                                                                (місцезнаходження)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  

  

  

  

  

  

  

  


вид економічної діяльності (код згідно з КВЕД)

  


частка державної власності у статутному фонді якого становить _____________________________ %,
управління якою здійснює _______________________________________________________________,
                                                                       (повне найменування органу, уповноваженого управляти державним майном)
погодити на призначення _______________________________________________________________,
                                                                            (зазначити: розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором)
______________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
ліцензія на право провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
серія _____ N __________ від "___" ____________ 20__ р.

Додаткові відомості щодо запропонованої кандидатури арбітражного керуючого:

1. Чи призначався раніше арбітражним керуючим на державні підприємства та підприємства, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків:
розпорядником майна на __________________ підприємств, зокрема ___________________________
                                                            (кількість призначень)                                                                                 (зазначити
______________________________________________________________________________________,
                        скорочені найменування підприємств, а також зазначити в дужках корпоративні права держави, %)
з них за погодженням з Державним департаментом з питань банкрутства (Міністерством економіки України) на
______________________________________________________________________________________;
                                                                                  (зазначити скорочені найменування)
керуючим санацією на ____________________ підприємств, зокрема ___________________________
                                                          (кількість призначень)                                                                                  (зазначити
______________________________________________________________________________________,
                     скорочені найменування підприємств, а також зазначити в дужках корпоративні права держави, %)
з них за погодженням з Державним департаментом з питань банкрутства (Міністерством економіки України) на
______________________________________________________________________________________;
                                                                                (зазначити скорочені найменування)
ліквідатором на _____________________ підприємств, зокрема ________________________________
                                           (кількість призначень)                                                                                              (зазначити
______________________________________________________________________________________,
                          скорочені найменування підприємств, а також зазначити в дужках корпоративні права держави, %)
з них за погодженням з Державним департаментом з питань банкрутства (Міністерством економіки України) на
______________________________________________________________________________________;
                                                                                   (зазначити скорочені найменування)
у тому числі вказати кількість підприємств, щодо яких провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до вимог статті 52 Закону.

2. Чи були серед підприємств, зазначених у пункті 1, такі, що мають однаковий КВЕД з підприємством-боржником, на яке пропонується кандидатура арбітражного керуючого:
______________________________________________________________________________________.
                                                                                   (зазначити скорочені найменування)

3. Чи були порушення термінів подання інформації, передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", наказом Міністерства економіки України від 20.07.2006 N 247 "Про затвердження форм подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо заповнення цих форм", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за N 928/12802, до Державного департаменту з питань банкрутства, а також порушення термінів, визначених ухвалами господарських судів:
______________________________________________________________________________________
                                    (зазначити, які саме порушення, на яких підприємствах, а також короткий зміст причин,
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                   що до них призвели)

4. Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________,
                                                                                                 (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або інше)
спеціальність __________________________________________________________________________,
стаж роботи за спеціальністю ____________ років.

5. Обіймання керівних посад (керівника чи заступника керівника юридичної особи):

N
з/п 

Посада (згідно з трудовою книжкою) 

Найменування підприємства, установи, організації 

Дата 

Загальний термін перебування на посаді, років 

призначення на посаду 

звільнення з посади 

  

  

  

  

  

  


"___" ____________ 20__ р.

                                                                                    М. П.  

_____________________________
                                (посада)  

_______________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
відповідальної особи ініціатора,
що пропонує кандидатуру
арбітражного керуючого) 

Опрос