Идет загрузка документа (641 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о платежах по ипотечным кредитам (согласно Договору об обслуживании ипотечных кредитов)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

_____________________________________________________________________________________
(назва первинного кредитора)

Звіт про платежі за іпотечними кредитами

(згідно з Договором про обслуговування іпотечних кредитів N __ від "___" ____________ 20__ р.)

за "___________" 200_ р.

(грн.)

N з/п

Реквізити договору про іпотечний кредит (N і дата укладення)

Позичаль-
ник

Планова сума платежу

Фактично сплачена сума

Кількість сплачених платежів

Сума надлишково сплачених коштів, зарахована на поточний рахунок

Платежі за Договорами

Сума винагороди за обслуго- вування, яка утримана та належить первинному кредитору, грн.

Залишок заборго-
ваності за Догово-
ром

Відсотки

Сума кредиту

Штрафні санкції

Сума згідно з графі-
ком

Фактично сплачена сума

Дата сплати згідно з догово-
ром

Фактич-
на дата сплати

Неспла-
чена сума

Сума згідно з графі-
ком

Фактично сплачена сума

Дата сплати згідно з догово-
ром

Фактич-
на дата сплати

Неспла-
чена сума

Фактично сплачена сума

Дата спла ти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за місяць

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

0

 

 

0

Інформація, наведена у цьому звіті, є повною та достовірною.

Дата підписання: ___.___.20__ р.

Підпис уповноваженої особи: ________________________

Підпис головного бухгалтера: ________________________
(Місце печатки)

Опрос