Идет загрузка документа (641 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Дополнительное соглашение к Договору об обслуживании ипотечных кредитов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

Додаткова угода N __
до Договору про обслуговування іпотечних кредитів N ____ від "___" ____________ 20__ р.

м. _________

"___" ____________ 20__ р.

Державна іпотечна установа (надалі - Установа), в особі ______________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ____________________ (надалі - Банк), в особі _________________________________, що діє на підставі ___________________, з іншого боку, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Установа передає, а Банк приймає на обслуговування іпотечні кредити згідно наступному переліку:

N

Позичальник (П. І. Б., паспортні дані, ідентифікаційний номер)

РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРІВ

Строк рефінансування

Розмір винагороди за обслуговування

Договір про іпотечний кредит

Іпотечний договір

Договір поруки

Договір відступлення прав вимоги

1.

 

 

 

 

 

 

 

2. Для забезпечення виконання зобов'язань за договором про обслуговування іпотечних кредитів Банком відкрито наступні рахунки:

N 2620____________ - поточний рахунок для Позичальника

N 2909____________ - для приймання платежів за іпотечними кредитами, вказаними в п. 1.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору про обслуговування іпотечних кредитів N __ від ___ ____________ 20__ р. та складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

4. Реквізити та підписи сторін

Банк

Установа

Юр. адреса:
Пошт. адреса:
Банківські реквізити:
Кор. рах.
МФО                   , код

Юридична адреса:

Поштова адреса:

Банківські реквізити:
р/р
МФО           ЄДРПОУ

Від імені Банку
____________________
М. П.

Від імені Установи
_____________________
М. П.

Опрос