Идет загрузка документа (641 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление [заемщика об осуществлении уступки Государственному ипотечному учреждению прав требования по ипотечному кредиту]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ

м. ___________________

"___" ____________ 20__ р.

Даним документом ____________________________________ в особі _________________________, що діє на підставі ____________________, повідомляє Вас:

1) про відступлення прав вимоги Державній іпотечній установі за кожним з наступних договорів:

• Договором про іпотечний кредит між Первинним кредитором, який згідно з Договором про іпотечний кредит є Кредитором, і ______________ (далі - Позичальник), підписаним в м. _________ "___" ____________ 20__ р. N _____ від "___" ____________ 20__ р. (далі - Кредитний договір).

• Іпотечним договором між Первинним кредитором, який згідно з Іпотечним договором є Іпотекодержателем, і ________________ (далі - Іпотекодавець), підписаним в м. ___________ "___" ____________ 20__ р. N ______ від "___" ____________ 20__ р. (далі - Договір іпотеки), який виступає в якості забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з Кредитного договору.

• Договором поруки між Первинним кредитором, який згідно з Договором поруки є Кредитором, ____________________ (далі - Позичальник), і ______________________ (далі - Поручитель), підписаним в м. Києві "___" ____________ 20__ р. N ________ від "___" ____________ 20__ р. (далі - Договір поруки), який виступає в якості забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з Кредитного договору.

2) про необхідність зміни Вигодонабувача за кожним з наступних договорів страхування:

• Договором страхування нерухомого майна між _____________________ (Страховиком) і ___________________ (Страхувальником) N _____ від "___" ____________ 20__ р.

• Договором страхування ___________________ між _____________________ (Страховиком) і ___________________ (Страхувальником) N _____ від "___" ____________ 20__ р.

Державна іпотечна установа (далі - Наступний кредитор) володіє правами вимоги за вказаними договорами на підставі Договору відступлення прав вимоги між ______________________________ (Первинний кредитор) та Державною іпотечною установою від "___" ____________ 20__ р. N ___________, який укладено в м. _____________.

Повідомляємо Вас про те, що, починаючи з "___" ____________ 20__ р.,:

• всі зобов'язання Позичальника (Поручителя) за вказаним в цьому Повідомленні Договором про іпотечний кредит підлягають виконанню Наступному кредитору;

• порядок виконання грошових зобов'язань, встановлений в Договорі про іпотечний кредит, залишається незмінним;

• Вигодонабувачем за вищезазначеними договорами страхування є Наступний кредитор.

Грошові зобов'язання Позичальника за вказаним в цьому Повідомленні Договором про іпотечний кредит, зокрема, заборгованість за основною сумою кредиту, відсотків за користування кредитом, пені, а також будь-які інші суми, що підлягають виплаті Вами за вказаними в цьому Повідомленні договорами та порядок надання інформації і документів, які Ви зобов'язані передавати відповідно до умов Договору про іпотечний кредит, залишаються незмінними.

Повідомляємо Вас про реквізити Наступного кредитора:

Повна назва: Державна іпотечна установа

Юридична адреса:

Фактична адреса:

Телефони:

Посада: _________________________
М. П.

Підпис: _____________________

 

Опрос