Идет загрузка документа (641 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приема-передачи к Договору уступки прав требования [относительно приобретения прав требования по ипотечным кредитам]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ N ____
до Договору відступлення прав вимоги N ____ від "___" ____________ 20__ р.

м. Київ

"___" ____________ 20__ р.

Державна іпотечна установа код ЄДРПОУ 33304730, іменована надалі - "Установа", в особі _____________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і __________________ код ЄДРПОУ ______________, іменований надалі - "Первинний кредитор", в особі __________________________________________, який діє на підставі ___________, з іншої сторони, разом - Сторони, склали і підписали цей Акт на підставі Договору відступлення прав вимоги N ____ від "___" ____________ 200_ р. про передачу Первинним кредитором Установі наступних документів:

N

Документ

Кількість аркушів

 

Оригінали наступних документів:

 

 

......

 

 

Документи та ін. інформація, які складають кредитну справу Позичальника:

 

 

......

 

 

Виписка з позичкового (кредитного) рахунку Позичальника по рух коштів станом на "___" ____________ 20__ р. (на дату укладання договору відступлення прав вимоги)

 

Цей Акт є невід'ємною частиною Договору відступлення прав вимоги N ____ від "___" ____________ 200_ р.

Цей Акт складено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Первинного кредитора та Установи.

Первинний кредитор:

Установа:

__________________________

Адреса (місцезнаходження):
__________________________

Адреса для листування (поштова адреса):
__________________________

Банківські реквізити:
рах. ______________ в ________________
код банку (МФО) _____________,
код ЄДРПОУ ______________.

Від імені Первинного кредитора
____________________
М. П.

Державна іпотечна установа,

 
Адреса (місцезнаходження): 

 
Адреса для листування (поштова адреса):

Банківські реквізити:
р/р
код банку (МФО)
код ЄДРПОУ

Від імені Установи
_________________
М. П.

Опрос