Идет загрузка документа (641 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка банка на участие в системе рефинансирования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ

ЗАЯВКА БАНКУ
НА УЧАСТЬ У СИСТЕМІ РЕФІНАНСУВАННЯ

"___" ____________ 20__ р.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

Повна назва Банку

 

Скорочена назва Банку

 

Місцезнаходження Банку

 

Дата та N реєстрації Банку

___.___.200_ р.

Код ЄДРПОУ

 

МФО

 

Дата та номер банківської ліцензії

Дата: ___.___.200_ р.
Номер ліцензії: ____________

Наявність діючих заходів впливу Національним банком України

              Так*
              Ні

* Заходи впливу: ______________________
Термін дії: ___________________________

Виконання обов'язкових економічних нормативів (за останні три місяці)

              Так
              Ні

Невиконання нормативів: _______________
Кількість порушень: ____________________

Наявність обмежень за операціями з фізичними особами

              Так
              Ні

Обмеження: __________________________
Термін дії: ___________________________

Результат діяльності (за два останніх роки)

Обсяг прибутку: ____________     ____________
Обсяг збитку: _______________     ____________

Перелік посадових осіб, уповноважених на підписання угод з Установою

П. І. Б.:
Посада:
Тел.:
Ел. адреса:
Реквізити довіреності:

П. І. Б.:
Посада:
Тел.:
Ел. адреса:
Реквізити довіреності:

Кількість співробітників:

Кількість установ:
філії: ____________
відділення: ____________

Досвід кредитування фізичних осіб: _____ (років)
в т. ч. досвід іпотечного кредитування: _____ (років)

Відповідальний за подання заявки та організацію роботи з Установою

П. І. Б.:
Посада:
Тел.:
Ел. адреса:

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЯ, ВІДДІЛЕННЯ) БАНКУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАТИМЕ НАДАННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ ЗА СТАНДАРТАМИ УСТАНОВИ*

Назва уповноваженого відокремленого підрозділу Банку

 

Місцезнаходження підрозділу

 

Дата та N реєстрації підрозділу

___.___.200_ р.

Код ЄДРПОУ

 

МФО

 

Дата та номер банківської ліцензії (дозволу)

Дата: ___.___.200_ р.
Номер ліцензії: ____________

Перелік посадових осіб, уповноважених на підписання угод з Установою та угод, що супроводжують надання кредиту

П. І. Б.:
Посада:
Тел.:
Ел. адреса:
Реквізити довіреності:

П. І. Б.:
Посада:
Тел.:
Ел. адреса:
Реквізити довіреності:

 

Кількість працівників: _____

Досвід кредитування фізичних осіб: _____ (років)
в т. ч. досвід іпотечного
 кредитування: _____ (років)

Відповідальна особа за організацію роботи з Установою

П. І. Б.:
Посада:
Тел.:
Ел. адреса:

____________
* - цей розділ заповнюється для кожного відокремленого підрозділу Банку.

3. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ, ЯКИЙ НАДАНИЙ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

(тис. грн.)

Показник

Станом на "___" ____________":

Попередній рік - 20__ р.

Поточний рік - 20__ р.

в національній валюті

в іноземній валюті (еквівалент)

в національній валюті

в іноземній валюті (еквівалент)

Кредити, які надані фізичним особам:

 

 

 

 

із них:

1. Іпотечні кредити зі строком погашення до 5 років
Загальний обсяг:
Кількість:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Іпотечні кредити зі строком погашення понад 5 років:
Загальний обсяг:
Кількість:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.

2.1. Обсяг кредитів, які надані під заставу житлової нерухомості (квартири)

 

 

 

 

2.2. Обсяг кредитів, які надані під заставу майнових прав на житлову нерухомість

 

 

 

 

2.3. Обсяг кредитів, які надані під заставу окремого будинку із земельною ділянкою

 

 

 

 

4. ДОДАТКИ ДО ЗАЯВИ

Установчі документи та свідоцтво про державну реєстрацію

Ліцензії та дозволи НБУ

Фінансова звітність за минулий рік та баланс на останню звітну дату

  

  

  

Звіт про дотримання економічних нормативів

Накази на призначення посадових, які уповноважені підписувати угоди з Установою осіб та/або відповідні довіреності

Зразки підписів та печатки

  

  

  

Інформація про розгалуженість філійної мережі Банку

Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за активними операціями

Інша додаткова інформація

  

  

  

Інформація, зазначена в цій Заявці, на дату її підписання є достовірною та повною.

Із підписанням цієї Заявки Банк підтверджує свою згоду на дотримання встановлених Установою "Стандартів надання, рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів Державної іпотечної установи", граничних показників вартості іпотечних кредитів та вартості послуг Банку.

(Посада)

(Підпис): ______________

(П. І. Б.)

(Місце печатки)

 

 

Опрос