Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий [относительно лицензирования в сфере социальных услуг]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008
Утратил силу

АКТ ПЕРЕВІРКИ
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

від "___" ____________ 200_ року N _______

Підстава ______________________________________________________________________________
                                     (реквізити наказу про призначення голови та членів комісії, номер та дата видачі посвідчення)
______________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище та ініціали голови та членів комісії)
______________________________________________________________________________________
                                                                        (вид заходу (планова або позапланова перевірка))
______________________________________________________________________________________
                                                                              (предмет державного нагляду (контролю))
______________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу державного нагляду (контролю))
______________________________________________________________________________________
П. І. Б. посадової особи, яка здійснює захід
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                        (прізвище та ініціали, посада)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року
у _____________________________________________________________________________________
                                     (найменування ліцензіата, місцезнаходження, телефон, місце здійснення діяльності)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, вид господарської діяльності, який ліцензується)
______________________________________________________________________________________
у присутності __________________________________________________________________________
                                          (прізвище та ініціали, посада представника суб'єкта господарської діяльності)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проведено перевірку діяльності ліцензіата.

Перевіркою встановлено:
______________________________________________________________________________________
                        (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки, повинні мати посилання
______________________________________________________________________________________
                                                 на конкретні пункти, статті, розділи діючих нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 

Голова комісії  

______________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії:  

______________
______________ 

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник або уповноважений представник ліцензіата (юридична особа), ліцензіат (фізична особа - підприємець), у присутності 

  

якого проведено перевірку  

______________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище та ініціали) 

  

М. П.  

  

Опрос