Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии на осуществление профессиональной деятельности в сфере предоставления социальных услуг

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008
Утратил силу

Заява
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг

Заявник ______________________________________________________________________________________
                                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________________________________
                                          паспортні дані (серія, номер паспорта, коли і ким виданий) фізичної особи)
посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання (юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
організаційно-правова форма
______________________________________________________________________________________
_________________________________________ Код (КОПФГ) ________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності)
______________________________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
N тел./факс _______________________________________________ E-mail _______________________
_________________________________________________________
поточний рахунок N ______________________ в ____________________________________________
_________________________________________________________
                                                                     (найменування банківської установи, МФО)
просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг

Відомості про місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії,
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються,
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

З Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг ознайомлений(а) і зобов'язуюся виконувати. 

Підпис заявника ___________________________
         М. П.  

"___" ____________ 200_ року 

Заява та документи, що до неї додаються,
прийняті в органі ліцензування  

"___" ____________ 200_ року 

____________________________________
                  (посада відповідальної особи)  

___________
(підпис) 

____________________________
(прізвище та ініціали) 

____________

Опрос