Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма акта обследования объекта благоустройства при определении его восстановительной стоимости

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

Форма акта обстеження об'єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості

"___" ____________ 20__ р.

      Комісія у складі __________________________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
затверджена на основі ________________________________________________________________
                                                                                        (документ про затвердження комісії)
___________________________________________________________________________________,
                                                                  (назва балансоутримувача об'єкта благоустрою)

провели з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ р. на об'єкті благоустрою
___________________________________________________________________________________
                                                              (назва об'єкта благоустрою і місце його знаходження)

виявлення   пошкоджень   чи   знищення   елементів   благоустрою,   оцінку   їх   стану   та
визначення   відновної   вартості   об'єктів   благоустрою,   які   були   заподіяні   внаслідок
___________________________________________________________________________________
                                    (причина заподіяння пошкоджень чи знищення елементів благоустрою)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

N
з/п 

Перелік пошкоджених чи знищених елементів благоустрою 

Коротка оцінка стану елементів благоустрою 

Перелік робіт з усунення пошкоджень 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розмір відновної вартості становить ______________________________________________________
                                                                                                                                         (словами)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________ грн. ___________________________________ коп.

       Висновки за результатами виявлення пошкоджень чи знищення елементів благоустрою, оцінки їх стану та визначення відновної вартості об'єктів благоустрою:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        Пропозиції комісії: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

       Підписи членів комісії: 

Голова комісії 

_________________ 

Секретар комісії 

_________________ 

Член комісії 

_________________ 

Винна особа 

_________________ 

  

М. П. 

з такими зауваженнями:
__________________________________________________________________________________
        (зміст зауважень до акта обстеження об'єкта благоустрою винної у пошкодженні об'єкта благоустрою особи
__________________________________________________________________________________
                                                                                             у разі їх наявності)

       У  разі  відмови  винної  особи  взяти  участь  у  роботі  комісії  або  підписати  акт - в акті
 робиться відповідна відмітка. 

Зразок

Розрахунок відновної вартості об'єкта благоустрою

N з/п 

Шифр і номер позиції норма-
тиву 

Найменування робіт і витрат,
одиниця виміру 

Кіль-
кість 

Вартість одиниці,
грн. 

Загальна вартість,
грн. 

Витрати труда робітників, люд.-год.

не зайнятих обслуго-
вуванням машин 

усього 

експлуа-
тації
машин 

усього 

заробіт-
ної плати 

експлуа-
тації
машин 

заробіт-
ної плати 

у тому числі заробіт-
ної плати 

у тому числі за- робіт-
ної
плати

тих, що обслуговують машини 

на оди-
ницю 

усього 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос