Идет загрузка документа (363 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о покупке иностранной валюты или банковских металлов для физического лица, не осуществляющего предпринимательской деятельности [заполняется резидентами]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.10.2008

_______________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності

N _____ від "___" ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
N телефону ___________________________________________________________________________
Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Доручаю купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Прошу перерахувати на рахунок __________________________________________________________
                                                                                                                                         (зазначити номер)
у _____________________________________________, код банку _____________________________
                      (найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві. Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, прошу уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок ____________________ у
                                                                                                                                       (зазначити номер)
_______________________________________, код банку ___________.
           (найменування уповноваженого банку)

Надаю право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

Доручаю уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________________________________ у __________________________________________________,
                   (зазначити номер)                                                    (найменування уповноваженого банку)
код банку ________________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована мною за призначенням у визначений законодавством України строк після дня зарахування на мій поточний рахунок, то доручаю уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України3.

Підпис ____________ 

____________
3 Заповнюється резидентами.

Опрос