Идет загрузка документа (363 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о продаже иностранной валюты или банковских металлов [заполняется юридическими лицами и предпринимателями]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.10.2008

_____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408005

Заява2 про продаж іноземної валюти або банківських металів

N ____ від "___" ____________ 20__ року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання _____________________________________________________
N тел./факсу ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо продажу іноземної валюти або банківських металів, ____________________, N тел. ________, _____________.
                                                                                                                                                 (зразок підпису)

Рахунок в іноземній валюті або банківських металах _________________________________________
                                                                                                                            (зазначити номер)
у ______________________________________________________, код банку ____________________.
                                     (найменування уповноваженого банку)

Доручаємо продати іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ______________________________________ суму іноземної
                                                                                                   (зазначити номер)
валюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або масу банківських металів на поточний рахунок __________________________________________
                                                                                                                (зазначити номер) 
у _________________________________, код банку ______________.
      (найменування уповноваженого банку)                                                                                                      

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

У разі неможливості виконання заяви просимо уповноважений банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок ______________.
                                                   (зазначити номер) 

 
 

Підписи: 

__________
       (підпис) 

 

__________
       (підпис) 

____________
2 Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

Опрос