Идет загрузка документа (357 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о покупке иностранной валюты или банковских металлов [заполняется юридическими лицами и предпринимателями]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.10.2008

_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

Заява1 про купівлю іноземної валюти або банківських металів

N _____ від "___" ____________ 20__ року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання _____________________________________________________
N тел./факсу ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти або банківських металів, __________________ N тел. ___________, _____________.
                                                                                                                                                  (зразок підпису)

Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Доручаємо купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок __________________________________________________
                                                                                                                   (зазначити номер)                                
___________________________________________, код банку ________________________________,
               (найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві. Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, просимо уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок _________________ у
                                                                                                                                         (зазначити номер)
____________________________________________, код банку ___________.
                   (найменування уповноваженого банку)

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі _______________ %.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________________________________ у _________________________________________________,
                      (зазначити номер)                                            (найменування уповноваженого банку)
код банку _______________________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за призначенням у визначений законодавством України строк після зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України. 

 
М. П. 

Підписи: 

__________
       (підпис) 

 

__________
       (підпис) 

____________
1 Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

(Положення доповнено додатком 1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)
 

_____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408005

Заява2 про продаж іноземної валюти або банківських металів

N ____ від "___" ____________ 20__ року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання _____________________________________________________
N тел./факсу ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо продажу іноземної валюти або банківських металів, ____________________, N тел. ________, _____________.
                                                                                                                                                 (зразок підпису)

Рахунок в іноземній валюті або банківських металах _________________________________________
                                                                                                                            (зазначити номер)
у ______________________________________________________, код банку ____________________.
                                     (найменування уповноваженого банку)

Доручаємо продати іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ______________________________________ суму іноземної
                                                                                                   (зазначити номер)
валюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або масу банківських металів на поточний рахунок __________________________________________
                                                                                                                (зазначити номер) 
у _________________________________, код банку ______________.
      (найменування уповноваженого банку)                                                                                                      

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

У разі неможливості виконання заяви просимо уповноважений банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок ______________.
                                                   (зазначити номер) 

 
М. П. 

Підписи: 

__________
       (підпис) 

 

__________
       (підпис) 

____________
2 Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

(Положення доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)
 

_______________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності

N _____ від "___" ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
N телефону ___________________________________________________________________________
Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Доручаю купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Прошу перерахувати на рахунок __________________________________________________________
                                                                                                                                         (зазначити номер)
у _____________________________________________, код банку _____________________________
                      (найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві. Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, прошу уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок ____________________ у
                                                                                                                                       (зазначити номер)
_______________________________________, код банку ___________.
           (найменування уповноваженого банку)

Надаю право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

Доручаю уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________________________________ у __________________________________________________,
                   (зазначити номер)                                                    (найменування уповноваженого банку)
код банку ________________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована мною за призначенням у визначений законодавством України строк після дня зарахування на мій поточний рахунок, то доручаю уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України3.

Підпис ____________ 

____________
3 Заповнюється резидентами.

(Положення доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)
  

______________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408005

Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності

N ____ від "___" ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
Місце проживання _____________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
N телефону ___________________________________________________________________________
Рахунок в іноземній валюті або банківських металах _________________________________________
                                                                                                                        (зазначити номер)
у _______________________________________________, код банку ______________________.
                           (найменування уповноваженого банку)

Доручаю продати іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Прошу перерахувати на рахунок _____________________________________________ суму іноземної
                                                                                   (зазначити номер)
валюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.

Доручаю уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або банківських металів на поточний рахунок _______________ у _________________________________,
                                                                        (зазначити номер)         (найменування уповноваженого банку)
код банку ___________.

Надаю право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

У разі неможливості виконання заяви прошу уповноважений банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок _______________________________.
                                                              (зазначити номер)

Підпис ________________ 

(Положення доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)

____________

Опрос