Идет загрузка документа (363 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о покупке иностранной валюты или банковских металлов [заполняется юридическими лицами и предпринимателями]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.10.2008

_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

Заява1 про купівлю іноземної валюти або банківських металів

N _____ від "___" ____________ 20__ року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання _____________________________________________________
N тел./факсу ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти або банківських металів, __________________ N тел. ___________, _____________.
                                                                                                                                                  (зразок підпису)

Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Доручаємо купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок __________________________________________________
                                                                                                                   (зазначити номер)                                
___________________________________________, код банку ________________________________,
               (найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві. Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, просимо уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок _________________ у
                                                                                                                                         (зазначити номер)
____________________________________________, код банку ___________.
                   (найменування уповноваженого банку)

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі _______________ %.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________________________________ у _________________________________________________,
                      (зазначити номер)                                            (найменування уповноваженого банку)
код банку _______________________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за призначенням у визначений законодавством України строк після зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України. 

 
 

Підписи: 

__________
       (підпис) 

 

__________
       (підпис) 

____________
1 Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

Опрос