Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о детях, пребывающих в детском доме

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.10.2008

Інформація
про дітей, які перебувають у ____________________ дитячому будинку
(станом на "___" ____________ 2008 р.)

N
п/п 

П. І. Б. дитини 

Дата народ-
ження 

Статус дитини (сирота, позбавлена батьківського піклування, немає статусу) 

Документ, що підтверджує статус дитини (із зазначенням органу, що його видав, та дати видачі), або документ, на підставі якого дитина влаштована у заклад (заява матері, батьків із зазначенням дати) 

Дата влаш-
тування дитини у заклад, ким її було доставлено 

Інформація про відвідування дитини батьками 

Інформація про відкриття рахунка на ім'я дитини, для отримання допомоги при народженні дитини (відкрито/не відкрито, N рахунка, дата відкриття; у разі, якщо рахунок не відкритий, зазначаються причини) 

Наявність братів, сестер 

Зазначити заходи, які вжиті для встанов-
лення статусу дитини, інша важлива інформація) 

Відомості про постановку дитини на первинний облік 

Анкета складена (якщо не складена - причини) 

мати 

батько 

Термін пере-
бування дитини у закладі (у роках та місяцях) 

Кіль-
кість відвіду-
вань 

Дата остан-
нього відвіду-
вання 

Загальна кількість, ПІП, вік кожної дитини 

Місце прожи-
вання (пере-
бування) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Колонки 8, 9, 10 заповнюються тільки щодо дітей, які влаштовані у заклад за заявою матері (батьків).

 

Міністр у справах молоді, сім'ї та
гендерної політики АРК
(Начальник служби у справах
дітей)
 

 
________
(підпис) 

 
____________________
(прізвище та ініціали) 

Опрос