Идет загрузка документа (320 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План реорганизации путем присоединения [относительно реорганизации банков]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2008

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників
_____________________________________
(повне найменування
_____________________________________
банку, що реорганізовується)
____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ______

Затверджено
рішенням загальних зборів
учасників ____________________________
_____________________________________
(повне найменування
_____________________________________
банку-правонаступника)
____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ______

 

Затверджено
рішенням Правління Національного банку України
____________ 20__ року N _______

План реорганізації шляхом приєднання

(зразок)

______________________________________________________________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

до _____________________________________________________________________
(повне найменування банку, до якого здійснюється приєднання)

______________________________________________________________________________________

Розділ I. Умови приєднання банків

1. Згідно з цим планом передбачається реорганізувати ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування банку, який приєднується до іншого банку)

(далі - банк, що реорганізовується) шляхом приєднання до ____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                    (повне найменування банку, до якого здійснюється приєднання)
(далі - банк-правонаступник).

Унаслідок реорганізації банк-правонаступник стає правонаступником усього майна, прав та обов'язків банку, що реорганізовується, у зв'язку з чим його активи, зобов'язання та власний капітал у повному обсязі передаються банку-правонаступнику за передавальним актом, складеним на ____________ 20__ року.

2. Передавальний акт складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і усунення виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й врегулювання наявних конфліктів з ними (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

3. Розмір статутного капіталу банку-правонаступника ________________________________________.

4. Порядок та умови обміну акцій (паїв) банку, що реорганізовується, на акції (паї) банку-правонаступника, у тому числі строки проведення цього обміну _____________________________________________________________________________________.

5. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                                        (за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
                                                                       які закриватиме банк, що реорганізовується)

6. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                         (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
                                              реорганізації банк-правонаступник, або зазначений перелік подається
                                                                                   як додаток до плану реорганізації)

7. Після приєднання банків передбачається такий порядок роботи банку-правонаступника (філій банку-правонаступника) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк):
_____________________________________________________________________________________.
                                         (стосовно банку-правонаступника зазначається модель обслуговування його
                          кореспондентського рахунку згідно з нормативно-правовим актом Національного банку,
                           що визначає порядок міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті,
                                                           або те, що банк-правонаступник і його філії працюватимуть
                                                                      за окремими кореспондентськими рахунками)

8. Інші умови.

Розділ II. Заходи з реорганізації

N
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання заходів

1

2

3

4

 

Заходи після отримання дозволу Національного банку
на реорганізацію

1

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку або територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням (далі - відповідне територіальне управління) інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації і надання копії повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 

 

2

Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які не голосували на загальних зборах за прийняття рішення про реорганізацію.
Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки

 

 

3

Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику

___________________
(строк подання документів Національному банку/відповідному територіальному управлінню)

 

4

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів документів, які потрібні для внесення до Державного реєстру банків інформації про їх припинення відповідно до статті 23 Закону про банки.
Подання банком-правонаступником Національному банку документів, що потрібні для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до
статті 23 Закону про банки

 

 

5

Налагодження роботи філій банку-правонаступника, які утворилися внаслідок реорганізації, у системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП).
Подання банком, що реорганізовується, і банком-правонаступником відповідним територіальним управлінням документів для:
закриття кореспондентських рахунків філій банку, що реорганізовується шляхом приєднання, які працювали за окремим кореспондентським рахунком;
відкриття кореспондентських рахунків філій, які утворилися внаслідок приєднання банку, що реорганізувався (якщо банк працює за окремим кореспондентським рахунком)

 

 

6

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку за його місцезнаходженням протягом трьох робочих днів після затвердження передавального акта таких документів для виключення його з Державного реєстру банків:
банківської ліцензії;
передавального акта;
протоколу спільних загальних зборів учасників або протоколів банку-правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження передавального акта;
заяв про закриття його кореспондентського рахунку на дату затвердження передавального акта (і кореспондентських рахунків його філій, якщо банк працював за окремим кореспондентським рахунком), розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в СЕП та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;
повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП на дату затвердження передавального акта

 

 

7

Подання банком, що реорганізовується, документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрації
припинення банку

___________________
(після закриття в територіальному управлінні кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)

 

8

Подання банком-правонаступником Національному банку за його місцезнаходженням:
документів, що потрібні для погодження змін до статуту;
повідомлення про початок здійснення нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг (у разі потреби)

 

 

9

Подання банком-правонаступником державному реєстратору документів для державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із проведенням реорганізації шляхом приєднання

___________________
(подається після погодження Національним банком примірників статуту банку-правонаступника)

 

10

Подання банком-правонаступником Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про реєстрацію змін до статуту

___________________
(протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації банку-правонаступника як юридичної особи)

 

11

Банк-правонаступник здійснює перереєстрацію кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про реєстрацію кореспондентських рахунків банків

 

 

12

Переукладення (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин тощо

 

 

13

Подання документів (у разі необхідності) банком-правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

 

 

14

______________________________________
(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)

 

 

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку, що реорганізовується

Голова правління (ради директорів)
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку-правонаступника

Голова правління (ради директорів)
________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Опрос