Идет загрузка документа (320 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План реорганизации путем слияния [относительно реорганизации банков]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2008

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників
_____________________________________
                             (повне найменування
_____________________________________
банків, що реорганізовуються)

____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ________

Затверджено
рішенням Правління Національного банку України
____________ 20__ року N _______

План реорганізації шляхом злиття

(зразок)

______________________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування банків, що реорганізовуються)
______________________________________________________________________________________

Розділ I. Умови злиття

1. Згідно з цим планом передбачається реорганізувати ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування банків, які зливаються)
(далі - банки, що реорганізовуються) шляхом їх злиття та створення банку-правонаступника ______________________________________________________________________________________.
                                                                     (повне найменування банку-правонаступника)

Унаслідок реорганізації банк-правонаступник стає правонаступником усього майна, прав та обов'язків банку, що реорганізовується, капітал у повному обсязі передається банку-правонаступнику за передавальним актом, складеним на ____________ 20__ року.

2. Передавальний акт складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і усунення виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й урегулювання наявних конфліктів з ними (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

3. Організаційно-правова форма банку-правонаступника _____________________________________.

4. Розмір статутного капіталу банку-правонаступника ________________________________________.

5. Порядок та умови обміну акцій (паїв) банку, що реорганізовується, на акції (паї) банку-правонаступника, у тому числі строки проведення цього обміну ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                      (якщо після реорганізації банк-правонаступник здійснюватиме діяльність у формі
                                 кооперативного банку, то зазначаються, зокрема, кількість і розмір паїв кожного з його
                                учасників. Якщо внаслідок злиття створюється банк-правонаступник у формі публічного
                            акціонерного товариства, то зазначається, що обмін акцій (паїв) банку, що реорганізовується,
                             на акції банку-правонаступника здійснюється згідно з порядком та умовами, затвердженими
                                                                                рішеннями загальних зборів учасників)

6. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
______________________________________________________________________________________.
                                                          (за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
                                                                       які закриватиме банк, що реорганізовується)

7. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
______________________________________________________________________________________.
                                             (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
                                                          реорганізації банк-правонаступник, або зазначений перелік
                                                                         подається як додаток до плану реорганізації)

8. Після злиття банків передбачається такий порядок роботи банку-правонаступника (філій банку-правонаступника) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк):
______________________________________________________________________________________.
                                         (стосовно банку-правонаступника зазначається модель обслуговування його
                              кореспондентського рахунку згідно з нормативно-правовим актом Національного банку,
                               що визначає порядок міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті,
                                                         або те, що банк-правонаступник і його філії працюватимуть
                                                                     за окремими кореспондентськими рахунками)

9. Інші умови.

Розділ II. Заходи з реорганізації

N
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання заходів

1

2

3

4

 

Заходи після отримання дозволу Національного банку
на реорганізацію

1

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку або територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням (далі - відповідне територіальне управління) інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації і надання копії повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 

 

2

Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які не голосували на загальних зборах за прийняття рішення про реорганізацію.
Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки

 

 

3

Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику

_________________
(строк подання документів до Національного банку/відповідного територіального управління)

 

4

Подання банком-правонаступником до Національного банку за своїм місцезнаходженням документів, що потрібні для:
погодження статуту;
отримання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (у разі наявності)

 

 

5

Подання банком-правонаступником державному реєстратору документів для його державної реєстрації як юридичної особи

__________________
(після отримання погоджених Національним банком примірників статуту банку-правонаступника)

 

6

Подання банком-правонаступником до відповідного територіального управління документів для відкриття кореспондентського рахунку

 

 

7

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів документів, які потрібні для внесення до Державного реєстру банків інформації про їх припинення відповідно до статті 23 Закону про банки.
Подання банком-правонаступником Національному банку документів, що потрібні для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до
статті 23 Закону про банки

 

 

8

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про припинення банку шляхом реорганізації і всіх його відокремлених підрозділів:
банківської ліцензії;
копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника;
передавального акта;
протоколу загальних зборів учасників банку-правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження передавального акта;
заяви про закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізовується (і кореспондентських рахунків його філій, якщо банк працював за окремим кореспондентським рахунком), розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;
повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП

 

 

9

Подання банком, що реорганізовується, державному реєстратору документів для державної реєстрації припинення банку

__________________
(після закриття в територіальному управлінні Національного банку кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)

 

10

Банк-правонаступник здійснює перереєстрацію кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про реєстрацію кореспондентських рахунків банків

 

 

11

Переукладення (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин тощо

 

 

12

Подання документів (у разі необхідності) банком-правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

 

 

13

______________________________________
(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)

 

 

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку, що реорганізовується

Голова правління (ради директорів)
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

 

 
_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління (ради директорів)
________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
               (підпис, прізвище, ініціали)

Опрос