Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения и дополнения к индивидуальной лицензии на осуществление инвестиции за границу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.09.2008

Зміни та доповнення до індивідуальної ліцензії N __ на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" вносить до індивідуальної ліцензії від ___ ______ 20____ року N ____, виданої ____________________________
                                                                                                                                                   [повне найменування, місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                 код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
____________________________________________________________________________________
                              реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
____________________________________________________________________________________
                                    фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
____________________________________________________________________________________
                                   реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
___________________________________________________________________________________,
                                  відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

такі зміни та доповнення: _____________________________________________________________.
                                                                                                 (зміни та доповнення, що вносяться)

Голова або уповноважена ним особа ___________________________________________________
                                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

Опрос