Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Индивидуальная лицензия на осуществление инвестиции за границу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.09.2008
Утратил силу

Індивідуальна ліцензія N __
на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України відповідно до підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє здійснити інвестицію за кордон:

1. Резиденту _________________________________________________________________________
                                                                        [повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для
____________________________________________________________________________________
                          юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
____________________________________________________________________________________
                         облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка
____________________________________________________________________________________
                             через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
____________________________________________________________________________________
                      облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і
___________________________________________________________________________________.
                                                                  має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

2. З рахунку _________________________________________________________________________
                                                 [найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії,
____________________________________________________________________________________
                                                                       
відділення тощо)]
___________________________________________________________________________________.

3. На рахунок ________________________________________________________________________
                                                           [найменування та країна місцезнаходження фінансової установи
____________________________________________________________________________________
                                    (філії, відділення тощо), реквізити рахунку (у тому числі його власник), на який
___________________________________________________________________________________.
                                                                                             інвестуються кошти]

4. Обсяг і вид валютних цінностей, що інвестуються, ______________________________________
                                                                                                                                                      (у тому числі сума
___________________________________________________________________________________.
цифрами та словами)

5. Мета інвестиції ____________________________________________________________________.
                                                               (у тому числі з
найменуванням та характеристиками об'єкта інвестиції)

6. Проведення розрахунків на підставі цієї ліцензії дозволяється в термін до
___________________________________________________________________________________.

7. Оригінали або копії документів, підписані/засвідчені заявником (уповноваженою ним особою), про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном необхідно подати до Національного банку України в термін до
__________________________________________________________________________________.
                                           (заповнюється у випадку, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції)
[документи, які складені іноземною мовою, мають відповідати вимогам пункту 3.2 глави 3 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами)].

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа __________________________________________________
                                                                                                                                   (підпис, ініціали, прізвище)

                                                                                                               М. П.

Опрос