Идет загрузка документа (174 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение об отделении (кабинете) лечебной физкультуры

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.08.2008
Утратил силу

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення (кабінет) лікувальної фізкультури

1. Відділення (кабінет) лікувальної фізкультури є структурним підрозділом, самостійним або у складі відділення відновлювального лікування (медичної реабілітації) лікувально-профілактичних закладів: лікарень, поліклінік, санаторіїв, диспансерів, Центрів, центрів "Здоров'я", центрів реабілітації, клінічних науково-дослідних установ та медико-санітарних частин.

2. Керівництво відділенням (кабінетом) лікувальної фізкультури здійснює завідувач, який призначається в установленому порядку керівником закладу в залежності від кількості посад лікарів за штатними нормативами. При кількості посад лікарів від 3 до 7 завідувач призначається замість однієї посади лікаря та виконує повне навантаження лікаря. При кількості посад лікарів понад 7,5 завідувач призначається замість 0,5 посади лікаря та виконує 0,5 навантаження лікаря. Завідувач повинен мати вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки "Медицина", проходження інтернатури з наступною спеціалізацією - сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальностями "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина" чи "Лікувальна фізкультура"(відповідно до профілю структурного підрозділу), стаж роботи за фахом не менше 5 років.

3. Штати відділення (кабінету) лікувальної фізкультури встановлюються у відповідності з діючими типовими штатними нормативами, виходячи з обсягів роботи та норм навантаження лікарів і медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури та лікувального масажу.

4. У забезпеченні роботи з лікувальної фізкультури беруть участь всі ланки адміністративного та медичного персоналу.

4.1. Завідуючий відділенням (кабінетом) лікар лікувальної фізкультури:

- забезпечує організацію роботи із застосування лікувальної фізкультури в підвідомчому відділенні;

- забезпечує роботу з лікувальної фізкультури, підбираючи необхідні кадри, матеріально-технічні засоби, керує їх раціональним використанням, контролює використання лікувальної фізкультури як складової частини комплексного лікування та реабілітації хворих;

- забезпечує належні умови для проведення роботи з лікувальної фізкультури, впровадження лікувальної фізкультури в практику лікування хворих, під час обходів перевіряє своєчасність призначення та правильність використання ЛФК, контролює якість проведення процедур лікувальної хворих, під час обходів перевіряє своєчасність призначення та правильність використання ЛФК, контролює якість проведення процедур лікувальної гімнастики та лікувального масажу, проводячи лікарсько-педагогічні спостереження;

- узагальнює результати використання методів ЛФК в комплексному лікуванні та реабілітації, доповідає на медичних нарадах, семінарах, конференціях і публікує у наукових виданнях;

- бере участь та організовує розгляд нагальних проблем з лікувальної фізкультури на медичних нарадах, конференціях, семінарах і керує підвищенням кваліфікації медичного персоналу з цих питань.

4.2. Завідувач відділенням багатопрофільного закладу:

- забезпечує організацію та впровадження лікувальної фізкультури в підвідомчому відділенні;

- разом з лікарем з лікувальної фізкультури допомагає медичному персоналу відділення оволодіти знаннями та навичками з питань застосування лікувальної фізкультури в комплексному лікуванні і реабілітації хворих за профілем відділення.

4.3. Лікуючий лікар:

- визначає для терапевтичних хворих відповідний режим рухової активності, для хірургічних та ортопедично-травматологічних - період застосування лікувальної фізкультури;

- призначає, за показаннями, хворим заняття лікувальною фізкультурою, роз'яснює її значення для відновлення здоров'я;

- встановлює наступність проведення різних засобів лікування і реабілітації, форм лікувальної фізкультури;

- в умовах амбулаторного прийому хворому призначає режим рухової активності, засоби і форми фізичної культури, в т. ч. елементи видів спорту;

- при необхідності консультується з питань використання ЛФК з лікарем лікувальної фізкультури.

4.4. Медична сестра:

- веде спостереження за виконанням призначень з лікувальної фізкультури, в т. ч. самостійних занять за індивідуальним завданням;

- проводить (після спеціального навчання) процедури гігієнічної, а за призначенням лікуючого лікаря лікувальної та дихальної гімнастики, підтримання і зміни спеціальних положень тулуба, кінцівок.

4.5. Посадові обов'язки лікаря і медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури та лікувального масажу визначені функціональними обов'язками.

5. Відділення (кабінет) лікувальної фізкультури в своєму складі може мати:

5.1. Зали для групових і індивідуальних занять лікувальною гімнастикою та самостійних занять за індивідуальним завданням загальною площею від 30 кв. м (із розрахунку 4 кв. м на одного хворого при груповому занятті) з натуральним килимовим покриттям, дзеркальною стіною, достатніми природною та примусовою вентиляцією, освітленням, забезпеченням оптимальної температури та належним набором обладнання, снарядів, приладів.

5.2. Зали або кабінети механотерапії, працетерапії, побутової реабілітації, тренажерний зал, басейн для гімнастики у воді та лікувального плавання, кабінети лікарів, медичних сестер (інструкторів), кабінети лікувального масажу та приміщення для переодягання, очікування і відпочинку хворих.

5.3. На території лікувально-профілактичних закладів та поза нею доріжки для лікувальної ходьби, теренкуру, прогулянок, ігрові майданчики, тренажери, природні чи штучні відкриті басейни для лікувального плавання, веслування.

6. Завдання та зміст роботи відділення (кабінету) лікувальної фізкультури:

6.1. Забезпечення процесу надання кваліфікованої медичної допомоги методом лікувальної фізкультури на етапах відновлювального лікування та реабілітації.

6.2. Здійснення заходів з підвищення ефективності застосування лікувальної фізкультури шляхом забезпечення максимального охоплення заняттями хворих, додержання послідовності в реалізації засобів, форм і методичних прийомів лікувальної фізкультури на етапах лікування і реабілітації, вдосконалення комплексу лікування і медичної реабілітації за рахунок визначення належного місця процедур лікувальної фізкультури та масажу.

6.3. Підвищення кваліфікації лікарів, середнього медичного персоналу закладів охорони здоров'я з метою поліпшення організації роботи з лікувальної фізкультури та масажу, якості комплексного лікування і реабілітації.

6.4. Впровадження в лікувальний та реабілітаційний процес навчання хворих засадам здорового способу життя, ознайомлення з оздоровчими системами та програмами, лікувальною фізкультурою та масовими формами оздоровчої фізичної культури тренування, в позалікарняних умовах.

6.5. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед хворих, медичного персоналу та населення з питань здорового способу життя, лікувальної та оздоровчої ролі різновидів фізичних вправ та загартування, правил гігієни при заняттях фізкультурою.

6.6. Використання лікувальної фізкультури в комплексі медичної реабілітації для створення фізичної основи для наступної соціально-трудової і соціально-побутової реабілітації.

6.7. Вивчення передового досвіду організації роботи з лікувальної фізкультури, розробка, апробація та впровадження нових методик ЛФК і обладнання для занять.

7. Ведення обліково-звітної документації, аналіз показників діяльності відділення і кабінетів ЛФК та масажу.

8. Робота відділень (кабінетів) лікувальної фізкультури лікувально-профілактичних закладів здійснюється під організаційно-методичним керівництвом та за практичною допомогою диспансерів, центрів (обласних, міських) або відділень лікувальної фізкультури обласних чи центральних міських лікарень (поліклінік) та головного позаштатного спеціаліста відповідного регіону.

 

Директор Департаменту
організації медичної допомоги

 
М. П. Жданова

Опрос