Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Характеристика [относительно аттестации работников социальных центров]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

ХАРАКТЕРИСТИКА

_____________________________________________________________________________________
                                              (посада, яку займає працівник закладу соціального обслуговування)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

                                                                                                      ___________________ року народження,
                                                                                                      освіта _____________________________,
                                                                                                      у _______ році закінчив(ла) ___________
                                                                                                      за спеціальністю "__________________",
                                                                                                      кваліфікація ________________________,
                                                                                                      досвід роботи за фахом __________ років

_________________________________________ працює на займаній посаді _____________________
                              (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________________________ з ____ року.
                                          (посада та найменування закладу соціального обслуговування)

Характеристика має містити такі відомості:

1. Професійні знання.

2. Володіння державною мовою.

3. Дотримання етики поведінки.

4. Аналіз виконання посадових обов'язків.

5. Ділові якості:

професійна компетентність - уміння використовувати сучасну інформаційну технологію, засоби комунікації та зв'язку; уміння вибирати методи та засоби досягнення найкращих результатів; уміння планувати та організовувати особисту діяльність, поєднувати в ній основні принципи управління, використовувати залежно від ситуації найдоцільніший та найефективніший методи соціальної роботи;

відповідальність, ініціативність, самостійність у роботі, оперативність у прийнятті рішень і здатність до контролю за їх реалізацією;

уміння акумулювати необхідну інформацію та виділяти найголовніше, працювати з нормативно-правовими актами, іншими документами.

6. Особисті якості (працездатність, комунікабельність, уміння встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, витриманість і тактовність, цілеспрямованість, наполегливість, уміння відстоювати свої погляди, самокритичність при оцінюванні своїх дій та вчинків, уміння вислуховувати поради, сприйняття критики та вміння робити висновки).

7. Підвищення кваліфікації (види професійного навчання, яке проходив працівник закладу соціального обслуговування, або причини, з яких навчання не проводилося, використання одержаних знань у роботі, здатність до самоосвіти, ставлення до професійного навчання підлеглих тощо).

8. Пропозиції щодо службового просування (за яких умов, на яку посаду, коли).

9. Зауваження й побажання працівнику, пов'язані з безпосереднім виконанням ним посадових обов'язків.

10. Висновок, чи відповідає (не відповідає) працівник за своїми професійними якостями займаній посаді. 

  

Директор закладу соціального обслуговування  

____________ ___________________
         (підпис)                (прізвище, ініціали) 

З характеристикою ознайомлений(а)  

____________ ___________________
          (підпис)                (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

  

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

Опрос