Идет загрузка документа (157 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и результатах выборов в многомандатном избирательном округе по выборам депутатов совета

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

__________________________________________
(назва місцевих виборів)

____________________________
(дата проведення місцевих виборів)

Примірник ____

ПРОТОКОЛ

                       ____________________________________ територіальної виборчої комісії
                               (назва міської, районної, обласної виборчої комісії)
                         про підсумки голосування та результати виборів у багатомандатному
                виборчому окрузі з виборів депутатів 
_________________________________ ради
                                                                                                    (назва міської (для міст із районним поділом або входження
                                                                                            до складу міста іншого міста, села, селища), районної, обласної ради) 

Відповідно до пункту 17 частини другої, пункту 21 частини п'ятої статті 24, частини чотирнадцятої статті 72, частин першої, дев'ятої, десятої статті 74 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, у тому числі з позначками "Уточнений", а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної (окружної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, протоколів відповідних територіальних (окружних) виборчих комісій про підсумки голосування у відповідних виборчих округах _______________________________________________ територіальна виборча комісія встановила:
               (назва міської, районної, обласної виборчої комісії) 

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

_______________
(цифрами) 

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 
 

_______________
(цифрами) 

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 
 

_______________
(цифрами) 

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________ (цифрами) 

8) кількість голосів виборців, поданих за кожен виборчий список місцевої організації партії (блоку):

N з/п 

Назва місцевої організації партії (блоку)
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, поданих за кожен виборчий список місцевої організації партії (блоку) 

прописом 

цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) кількість виборців, які не підтримали жодного з виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|

 
 

_______________
(цифрами) 

Кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків), становить:

N з/п 

Назва місцевої організації партії (блоку)
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків) 

прописом 

цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутатами в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів _____________________
_________________________________________________ ради обрано:
         (назва міської (для міст із районним поділом або входження
 до складу міста іншого міста, села, селища), районної, обласної ради)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 

Рік народження 

Професія, посада (заняття) 

Місце роботи 

Адреса місця проживання 

Партійність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей протокол, що містить _______________________________________________________ сторінок,
                                                                                                      (кількість цифрами та прописом)
складено у 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Голова
територіальної виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Заступник голови
територіальної виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Секретар
територіальної виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Члени територіальної виборчої комісії, присутні на засіданні:

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

М. П. 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

"___" ____________ 20__ року                                                                "____" годин "_____" хвилин
                                                               (дата і час (година і хвилини) підписання протоколу) 

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 7 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними), 8 (кількість голосів виборців, поданих за кожен виборчий список місцевої організації партії (блоку)) та 9 (кількість виборців, які не підтримали жодного з виборчих списків місцевих організацій партій (блоків)), повинна дорівнювати числу, вказаному в пункті 6 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 7 + п. 8 + п. 9 = п. 6.

2. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду.

3. Примірники протоколу нумеруються у верхньому правому куті першої його сторінки.

 

Опрос