Идет загрузка документа (157 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол территориальной (окружной) избирательной комиссии об итогах голосования в избирательном территориальному округе многомандатного избирательного округа по выборам депутатов совета

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

___________________________________________
(назва місцевих виборів)

__________________________
(дата проведення місцевих виборів)

Примірник ____

ПРОТОКОЛ

                   ____________________________________ територіальної (окружної) виборчої
                       (назва сільської, селищної, районної в місті, міської, районної виборчої комісії)
                          комісії про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі
                                        багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів
                                                         ____________________________ ради
                                                                              (назва міської, районної, обласної ради)

Відповідно до частини третьої, пункту 23 частини четвертої, частин сьомої - дев'ятої статті 24, частин чотирнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої, вісімнадцятої статті 72 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з позначкою "Уточнений", а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної (окружної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, ________________________________________________________ територіальна (окружна) виборча
(назва сільської, селищної, районної в місті, міської, районної виборчої комісії)
комісія встановила

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 
 

_______________
(цифрами) 

2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 
 

_______________
(цифрами) 

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, -

_________________________________________________________________
                                                                           (прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу, включених до виборчого списку від кожної місцевої організації партії (блоку):

N з/п 

Назва місцевої організації партії (блоку)
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу, включених до виборчого списку від кожної місцевої організації партії (блоку) 

прописом 

цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу від жодної місцевої організації партії (блоку), - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________ 

|
|
|
|
|
|
|

 
 
 

_______________
(цифрами) 

Цей протокол, що містить _______________________________________ сторінок, складено в ______
                                                                                  (кількість цифрами та прописом)
примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Голова
територіальної (окружної) виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Заступник голови
територіальної (окружної) виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Секретар
територіальної (окружної) виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Члени територіальної (окружної) виборчої комісії,
присутні на засіданні:

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

М. П. 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

"___" ____________ 20__ року                                                                "____" годин "_____" хвилин
                                                               (дата і час (година і хвилини) підписання протоколу) 

Перший і другий примірники цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні територіальної окружної виборчої комісії при встановленні підсумків голосування у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу: 

кандидати у депутати: 

представники місцевих організацій
партій (блоку): 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
 

уповноважені особи місцевих
організацій партій (блоків): 

офіційні спостерігачі:

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 6 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними), 7 (кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу, включених до виборчого списку від кожної місцевої організації партії (блоку) та 8 (кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу від жодної місцевої організації партії (блоку), повинна дорівнювати числу, вказаному в пункті 5 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 6 + п. 7 + п. 8 = п. 5.

2. Протокол про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу складається територіальною (окружною) виборчою комісією у кількості примірників, що на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу територіальної (окружної) виборчої комісії.

3. Член територіальної (окружної) виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності підпису члена територіальної (окружної) виборчої комісії у протоколі про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

4. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою територіальної (окружної) виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ заповнення протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі багатомандатного виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

6. Примірники протоколу нумеруються у верхньому правому куті першої його сторінки.

Опрос