Идет загрузка документа (157 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатному избирательному округе по выборам головы [села, поселка, города (для городов без районного разделения)]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

______________________________________________
(назва місцевих виборів)

______________________________
(дата проведення місцевих виборів)

Примірник ____

ПРОТОКОЛ

                               _____________________________ територіальної виборчої комісії
                                                 (назва міської виборчої комісії)
                               про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі
                                          з виборів 
_______________________________ голови
                                                                  (згідно з назвою міста (для міст з районним поділом або
                                                                    входження до складу міста іншого міста, села, селища) 

Відповідно до пункту 27 частини п'ятої статті 24, частин чотирнадцятої, п'ятнадцятої, сімнадцятої, вісімнадцятої статті 72, частини першої статті 73 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, у тому числі з позначками "Уточнений", а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної (окружної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, протоколів відповідних територіальних (окружних) виборчих комісій про підсумки голосування у відповідних виборчих територіальних округах ________________________________________ територіальна виборча комісія встановила:
                        (назва міської виборчої комісії)

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

_______________
(цифрами) 

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 
 

_______________
(цифрами) 

3) кількість виборців, включених до списків виборців, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________ (цифрами) 

8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів на посаду міського голови:

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові
кандидата на посаду міського голови
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, поданих
за кожного з кандидатів на посаду міського голови 

прописом 

цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови, - 

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 
 

_______________
(цифрами) 

10) найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 
 

_______________
(цифрами) 

набрав __________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові кандидата на посаду міського голови)
_________________________________________________________________

 

Цей протокол, що містить ______________________________________ сторінок, складено в _______
                                                                                 (кількість цифрами та прописом)
примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Голова
територіальної виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Заступник голови
територіальної виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Секретар
територіальної виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Члени територіальної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

М. П. 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

"___" ____________ 20__ року                                                                "____" годин "_____" хвилин
                                                               (дата і час (година і хвилини) підписання протоколу) 

Перший і другий примірники цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії при встановленні підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі:

кандидати
на посаду міського голови: 

довірені особи
кандидатів на посаду міського голови: 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

офіційні спостерігачі: 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 7 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними), 8 (кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів на посаду міського голови) та 9 (кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови), повинна дорівнювати числу, вказаному в пункті 6 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 7 + п. 8 + п. 9 = п. 6.

2. Протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників, що на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії.

3. Член територіальної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування в одномандатному виборчому окрузі, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

4. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ заповнення протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

6. Примірники протоколу нумеруються у верхньому правому куті першої його сторінки.

Опрос