Идет загрузка документа (157 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол территориальной (окружной) избирательной комиссии об итогах голосования в избирательном территориальном округе одномандатного избирательного округа по выборам городского головы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

____________________________________________
(назва місцевих виборів)

________________________________
(дата проведення місцевих виборів)

Примірник ____

ПРОТОКОЛ

                  _____________________________________ територіальної (окружної) виборчої
               (назва сільської, селищної, районної у місті, міської виборчої комісії)*
                         комісії про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі
                    одномандатного виборчого округу з виборів
_____________ міського голови
                                                                                                                                  (згідно з назвою міста) 

____________
* Одномандатний виборчий округ з виборів міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим округом з виборів міського голови міста, до складу якого воно входить (частина шоста статті 17 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів").

Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 24, частини чотирнадцятої, пунктів 1, 2 частини п'ятнадцятої, частин сімнадцятої, вісімнадцятої статті 72 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, у тому числі з позначками "Уточнений", а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної (окружної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, _________________________________________________
                                                                                                     (назва сільської, селищної, районної в місті, міської виборчої комісії)
територіальна (окружна) виборча комісія встановила

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 
 

_______________
(цифрами) 

2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 
 

_______________
(цифрами) 

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

 

_______________
(цифрами) 

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, -

_________________________________________________________________
                                                                           (прописом)
_________________________________________________________________
__________________________
 

 

_______________
(цифрами) 

7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови:

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові
кандидата на посаду міського голови
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців,
поданих за кожного кандидата на посаду міського голови 

прописом 

цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови, -

_________________________________________________________________
(прописом)
_________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|

 
 

_____________
(цифрами) 

Цей протокол, що містить __________________________________ сторінок, складено в ___________
                                                                          (кількість цифрами та прописом)
примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Голова
територіальної (окружної) виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Заступник голови
територіальної (окружної) виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Секретар
територіальної (окружної) виборчої комісії 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

Члени територіальної (окружної) виборчої комісії,
присутні на засіданні:

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

М. П. 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

"___" ____________ 20__ року                                                                 "___" годин "___" хвилин
                                                                (дата і час (година і хвилини) підписання протоколу) 

Перший і другий примірники цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні територіальної (окружної) виборчої комісії при встановленні підсумків голосування у виборчому територіальному окрузі:

кандидати на посаду
міського голови: 

довірені особи кандидатів на посаду
міського голови: 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

офіційні спостерігачі: 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

_________________
(підпис)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 6 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними), 7 (кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови) та 8 (кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови), повинна дорівнювати числу, вказаному в пункті 5 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 6 + п. 7 + п. 8 = п. 5.

2. Протокол про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі одномандатного виборчого округу складається територіальною (окружною) виборчою комісією у кількості примірників, що на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу територіальної (окружної) виборчої комісії.

3. Член територіальної (окружної) виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі одномандатного виборчого округу. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування у виборчому територіальному окрузі, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності підпису члена територіальної (окружної) виборчої комісії у протоколі про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі одномандатного виборчого округу проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

4. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою територіальної (окружної) виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ заповнення протоколу територіальної (окружної) виборчої комісії про підсумки голосування у виборчому територіальному окрузі одномандатного виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

6. Примірники протоколу нумеруються у верхньому правому куті першої його сторінки.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії
 

 
Т. ЛУКАШ
 

Опрос