Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка на испытание и государственную регистрацию ферромона [относительно пестицидов и агрохимикатов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008

Заявка на випробування та державну реєстрацію феромону

(інформація конфіденційна)

  

 
- державні випробування 

  

 
- державна реєстрація 

  

 
- перереєстрація 

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону) 

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Повна назва препаративної форми (суспензія, порошок, паста, водний розчин тощо) 

  

1.5. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

2. Інформація про феромон

  

Коротка інформація 

2.1. Призначення препарату:
  феромон тривоги;
  феромон слідовий;
  феромон відлякування (репелент);
  феромон - принада (агрегаційний);
  феромон знаходження господаря
(розпізнавання основної кормової рослини);
  феромон статевий (спарювання);
  інші 

  

2.2. Діюча речовина (д. р.).
Назва діючої речовини, її концентрація в препрараті 

  

2.3. Ізомерний склад 

  

2.4. Ступінь чистоти
(повинна бути не менше 99,5 %) 

  

2.5. Супутні речовини
(допустимий кількісний та якісний склад, що не зменшує біологічної активності) 

  

2.6. Наявність мінорних компонентів, що посилюють дію основного компонента 

  

2.7. Фізичні характеристики препаративної форми (спосіб виготовлення та тип диспенсора) 

  

3. Застосування препарату

  

Коротка інформація 

3.1. Сфера застосування
(культури, спектр шкідників та шкідливих організмів) 

  

3.2. Місце застосування (поле, теплиця, склад, присадибна ділянка тощо) 

  

3.3. Видоспецифічність 

  

3.4. Мета застосування:
  - дезорієнтація;
  - визначення строків;
  - масовий відлов;
  - квартирування;
  - виявлення комах;
  - визначення доцільності захисних заходів;
  - визначення меж розповсюдження шкідників;
  - інше 

  

3.5. Норми витрат 

  

3.6. Стійкість в умовах застосування 

  

4. Упаковка

4.1. Тип упаковки 

  

4.2. Маркування, рекомендації для застосування
(написи до етикетки, в т. ч. попередження про небезпеку, терміни та умови зберігання, застережні заходи) 

  

5. Токсикологічна оцінка препарату

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг) 

Вид тварин 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг) 

Вид тварин 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

Концентрація:

Тривалість:

Вид тварин:

ЛД50: 

5.4. Шкірно-резорбтивна та місцево-подразнююча дія 

  

5.5. Сенсибілізуюча дія 

  

5.6. Підгостра оральна токсичність (28 діб) на гризунах 

  

5.7. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка умов застосування

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні феромону (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

7.1. Небезпека для комах-запилювачів 

  

7.2. Дія на корисних комах, крім зазначених в пункті 7.1 

  

8. Фізико-хімічні властивості, технічна характеристика

  

Коротка інформація 

8.1.Фізичний стан 

  

8.2. Емпірична формула
(формули для багатокомпонентних препаратів) 

  

8.3. Структурна формула
(формули для багатокомпонентних препаратів) 

  

8.4. Молекулярна маса
(для кожного компонента) 

  

8.5. Розчинність у воді та органічних розчинниках 

  

8.6. Стабільність при температурі 20, 40, 50° C 

  

8.7. Строки та умови зберігання 

  

8.8. Летючість, здатність до випаровування, тиск пари (при 20° C, 760 мм Hg) 

  

8.9. Температура кипіння, плавлення, показник заломлення світла 

  

9. Методи визначення

Метод аналізу:
ГРХ, ІЧС, УФ-С, МСС (із доданням хроматограм на двох нерухомих рідких фазах - полярній і неполярній) 

  

10. Рекомендовані заходи безпеки під час:

10.1. Роботи з речовиною 

  

10.2. Зберігання 

  

10.3. Транспортування 

  

10.4. Спалахування та займання 

  

11. Реєстрація в інших країнах

Реєстрація в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

12. Інша інформація

12.1. Установи, що відповідають за проведення досліджень, передбачених державними випробуваннями:
12.1.1 біологічних;
12.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

12.2. Інша інформація про небезпечність феромону, яка раніше не вказувалась 

  

12.3. Пронумерований перелік посилань 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Опрос