Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка на испытание и государственную регистрацию регулятора роста растений [относительно пестицидов и агрохимикатов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008

Заявка на випробування та державну реєстрацію регулятора росту рослин

(інформація конфіденційна)

  

 
- державні випробування 

  

 
- державна реєстрація 

  

 
- перереєстрація 

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону)  

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Повна назва препаративної форми (суспензія, порошок, паста, водний розчин тощо) 

  

1.5. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

2. Інформація про регулятор росту рослин

  

Коротка інформація  

2.1. Дія препарату 

  

2.2. Діюча речовина (д. р.)
(назва діючої речовини, її вміст у препараті, назва згідно з ISO, хімічна назва д. р. згідно з IUPAC або CA, номер CAS, хімічний клас). Вміст для рідин подається у г/л для рідин та в г/кг в інших випадках 

  

2.3. Складові препарату (назви для кожної складової частини згідно з IUPAC або CA, номер CAS та функціональне призначення складових частин в складі препарату). Вміст для рідин подається у г/л та в г/кг у інших випадках 

  

2.4. Препаративна форма
(міжнародне скорочення) 

  

3. Застосування препарату

  

Коротка інформація 

3.1. Галузі використання:
  сільське господарство;
  лісове господарство;
  інше (в тому числі приватний сектор)  

  

3.2. Спосіб внесення 

  

3.3. Культури та норми внесення 

  

3.4. Строки внесення 

  

3.5. Сумісність з іншими препаратами 

  

4. Упаковка

4.1. Тип упаковки
(бак, бочка, каністра, коробка, пляшка, ампула, мішок, пакет тощо), вказати матеріал, з якого виготовлено упаковку, розмір (об'єм в (л) для рідин, вага в (кг) для інших препаративних форм) 

  

4.2. Маркування, рекомендації для застосування
(написи до етикетки, в т. ч. попередження про небезпеку, терміни та умови зберігання, застережні заходи) 

  

5. Токсикологічна оцінка регулятора росту рослин

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

Концентрація:

Тривалість:

Вид тварин:

ЛК50: 

5.4. Подразнююча дія на шкіру 

  

5.5. Подразнююча дія на слизові оболонки очей 

  

5.6. Сенсибілізуюча дія 

  

5.7. Інша інформація з небезпечності, в тому числі клас небезпечності 

  

5.8. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка умов застосування регулятора росту рослин

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні препарату (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи: 

  

6.2.1. ГДК/ОДК у ґрунті; 

  

6.2.2. ГДК/ОДР у воді; 

  

6.2.3. ГДК/ОБРВ у повітрі робочої зони; 

  

6.2.4. ГДК/ОБРВ в атмосферному повітрі 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

  

Коротка інформація 

7.1. Токсичність для ґрунтових червів 

  

7.2. Вплив на ґрунтові мікроорганізми 

  

8. Фізико-хімічні властивості, технічна характеристика

  

Коротка інформація 

8.1. Зовнішній вигляд
(колір, запах) 

  

8.2. Кислотність, лужність (рівень pH) 

  

8.3. Розмір частинок
(порошок, гранули) 

  

8.4. Текучість, пилоутворення 

  

8.5. Летючість, змочуваність, піноутворення, в'язкість, поверхневий натяг, злежуваність 

  

8.6. Стійкість та стабільність і строки зберігання
(вплив температури, вологи, світла тощо) 

  

8.7. Корозійні якості 

  

8.8. Питома вага 

  

8.9. Вогненебезпечність та вибухонебезпечність 

  

8.9.1. Температура займання та інші ознаки спонтанного самозаймання 

  

8.9.2. Заходи пожежної безпеки 

  

8.9.3. Засоби пожежогасіння 

  

8.9.4. Вибухонебезпечність та окислювальні властивості 

  

8.9.5. Продукти згорання, що утворюються при пожежі 

  

8.9.6. Заходи у випадку аварії 

  

9. Методи знешкодження

9.1. Методи знешкодження препарату та його пакувальної тари 

  

9.2. Методи очищення обладнання, яке застосовується для внесення препарату тощо 

  

10. Методи визначення

Метод кількісного та якісного аналізу д. р. у препараті 

  

11. Рекомендовані заходи безпеки при:

  

Коротка інформація 

11.1. Роботі з речовиною 

  

11.2. Зберіганні 

  

11.3. Транспортуванні 

  

12. Вплив на людину

12.1. Випадки отруєнь, хронічної інтоксикації або захворювань 

  

12.2. Симптоми отруєння 

  

12.3. Перша медична допомога (наявність антидотів) 

  

13. Реєстрація в інших країнах

13.1. Реєстрація в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

13.2. Реєстрація в інших країнах, в тому числі ЄС (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

14. Інша інформація

14.1. Установи, що відповідають за проведення досліджень, передбачених державними випробуваннями:
14.1.1 біологічних;
14.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

14.2. Інша інформація про небезпечність препарату, яка раніше не вказувалась 

  

14.3. Пронумерований перелік посилань 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Опрос