Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка на испытание и государственную регистрацию удобрения [относительно пестицидов и агрохимикатов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008

Заявка на випробування та державну реєстрацію добрива

(інформація конфіденційна)

  

 
державні випробування 

  

 
державна реєстрація 

  

 
перереєстрація 

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону) 

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

2. Інформація про добриво

 

Коротка інформація 

2.1. Тип добрива:
  прості:
  азотні
  фосфорні
  калійні
  сіркові
  магнієві
  органічні
  мікробіологічні
  інші
  комплексні 

  

2.2. Фізичний стан:
  рідина
  тверде
  гранульоване
  крупнокристалічне
  дрібнокристалічне 

  

2.3. Хімічний склад, вміст, %: 

  

 
2.3.1. Макроелементи:
Азот (N) (вказати, який)
Фосфорний ангідрид (P2O5)
Оксид калію (K2O) 

Загальний 

Засвоюваний 

 

 

2.3.2. Мікроелементи:
Сірка (S)
Оксид кальцію (CaO)
Оксид натрію (Na2O)
Бор (B)
Кобальт (Co)
Мідь (Cu)
Цинк (Zn)
Залізо (Fe)
Марганець (Mn)
Молібден (Mo)
інші 

  

2.3.3. Вміст важких металів 

  

2.3.4. Вміст радіонуклідів 

  

2.4. Інші складові добрива
(концентрація кожної складової у г/л для рідин, у г/кг - для інших. Функціональне призначення складових частин добрива) 

  

2.5. Розчинність у воді 

  

2.6. Кислотність, лужність (pH) 

  

2.7. Гігроскопічність 

  

2.8. Летючість, пилоутворення 

  

2.9. Злежуваність, розсіюваність 

  

2.10. Стабільність та терміни зберігання (вплив температури, вологи, світла тощо) 

  

2.11. Дія добрива на ґрунт 

  

2.12. Дія ґрунту на добриво 

  

2.13. Пожежонебезпечність (температура займання) 

  

2.14. Вибухонебезпечність 

  

3. Застосування добрива

  

Коротка інформація 

3.1. Галузі використання:
  сільське господарство;
  лісове господарство;
  інше (в тому числі приватний сектор)  

  

3.2. Спосіб внесення 

  

3.3. Культури та норми внесення 

  

3.4. Строки внесення 

  

3.5. Сумісність з іншими добривами 

  

4. Упаковка

4.1. Тип упаковки
(бак, бочка, каністра, коробка, пляшка, мішок, пакет та інші). Матеріал, з якого виготовлено упаковку (скло, пластмаса, метал та інше). Розмір упаковки у (л) для рідин, у (кг) для інших препаративних форм 

  

4.2. Маркування, рекомендації для застосування
(написи до етикетки, в т. ч. попередження про небезпеку, терміни та умови зберігання, застережні заходи) 

  

5. Токсикологічна оцінка добрива

  

Коротка інформація 

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг) 

Вид тварин 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг) 

Вид тварин 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

  

5.4. Подразнююча дія на шкіру 

  

5.5. Подразнююча дія на слизові оболонки очей 

  

5.6. Сенсибілізуюча дія 

  

5.7. Інша інформація з небезпечності, в тому числі клас небезпечності 

  

5.8. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка добрива

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні добрива (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи: 

  

6.2.1. ГДК/ОДК у ґрунті; 

  

6.2.2. ГДК/ОДР у воді; 

  

6.2.3. ГДК/ОБРВ у повітрі робочої зони; 

  

6.2.4. ГДК/ОБРВ в атмосферному повітрі 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

  

Коротка інформація 

7.1. Токсичність для ґрунтових червів 

  

7.2. Вплив на ґрунтові мікроорганізми 

  

8. Вплив на людину

8.1. Випадки отруєнь, хронічна інтоксикація або захворювання 

  

8.2. Симптоми отруєнь 

  

8.3. Перша медична допомога
(наявність антидотів) 

  

9. Методи визначення

Методи аналізу основних складових частин добрива та домішок 

  

10. Методи знешкодження

10.1. Методи знешкодження добрива та його пакувальної тари 

  

10.2. Методи очищення обладнання, яке застосовується для внесення добрива 

  

11. Рекомендовані заходи безпеки при:

  

Коротка інформація 

11.1. Роботі з добривом 

  

11.2. Зберіганні 

  

11.3. Транспортуванні 

  

11.4. Спалахуванні та займанні 

  

12. Реєстрація в інших країнах

Реєстрація добрива в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

13. Інша інформація

13.1. Установи, що відповідають за проведення досліджень, передбачених державними випробуваннями:
13.1.1 біологічних;
13.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

13.2. Інша інформація про небезпечність добрива, яка раніше не вказувалась 

  

13.3. Пронумерований перелік посилань 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Опрос