Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка на испытание препарата [относительно пестицидов и агрохимикатов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008

Заявка на випробування препарату

(інформація конфіденційна)

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону) 

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

2. Інформація про препарат

  

Коротка інформація  

2.1. Виробнича класифікація пестицидів:
Акарицид
Гербіцид
Десикант
Інсектицид
Нематоцид
Родентицид
Фумігант
Фунгіцид 

  

2.2. Дія препарату
(системна, контактна, кишкова тощо) 

  

2.3. Діюча речовина (д. р.)
(назва діючої речовини, її вміст в препараті, назва згідно з ISO, хімічна назва д. р. згідно з IUPAC або CA, номер CAS, хімічний клас). Вміст для рідин подається у г/л та в г/кг у інших випадках 

  

2.4. Складові препарату (хімічні назви для кожної складової частини згідно з IUPAC або CA, номер CAS та функціональне призначення складових частин в складі препарату). Вміст для рідин подається у г/л та в г/кг у інших випадках 

  

2.5. Препаративна форма
(міжнародне скорочення) 

  

3. Застосування препарату

  

Коротка інформація 

3.1. Сфера застосування
(культури, спектр хвороб рослин, шкідників та бур'янів) 

  

3.2. Місце застосування (поле, теплиця, склад, присадибна ділянка тощо) 

  

3.3. Норма витрати
(рекомендована доза та кількість препаративної форми та д. р. на одиницю площі) 

  

3.4. Спосіб застосування
(методи застосування, інтервал між обробками, час обробки, для аерозолей вказати робочий тиск та тип насадки). У разі використання зазначити назву та дози добавки для рекомендованого до застосування продукту 

  

3.5. Регламенти застосування
(кратність і строки застосування, термін очікування, інтервал між обробками) 

  

3.6. Швидкість дії, селективність, тривалість захисної дії 

  

3.7. Сумісність препарату з іншими пестицидами
(можливість створення бакових сумішей) 

  

3.8. Ефективність, резистентність та фітотоксичність 

  

4. Упаковка

  

Коротка інформація 

4.1. Маркування, рекомендації для застосування
(написи до етикетки, в тому числі попередження про небезпеку, термін та умови зберігання, застережні заходи) 

  

4.2. Тип упаковки
(бак, бочка, каністра, пляшка, ампула, мішок, пакет). Розмір у (л) для рідин та в (кг) для інших форм 

  

5. Токсикологічна оцінка препарату

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

Концентрація:

Тривалість:

Вид тварин:

ЛК50: 

5.4. Подразнююча дія на шкіру 

  

5.5. Подразнююча дія на слизові оболонки очей 

  

5.6. Сенсибілізуюча дія 

  

5.7. Інша інформація з небезпечності, в тому числі клас небезпечності 

  

5.8. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка умов застосування препарату

  

Коротка інформація 

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні препарату (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи 

  

6.2.1. Допустима добова доза (ДДД) 

  

6.2.2. Нормативи в ґрунті
(ГДК/ОДК), лімітуючі показники:
- загальносанітарний;
- міграційно-водний;
- міграційно-повітряний транслокаційний 

  

6.2.3. У воді (ГДК/ОДР)
лімітуючі показники:
- загальносанітарний;
- органолептичний;
- санітарно-токсикологічний 

  

6.2.4. У воді рибогосподарчих водойм (ГДК) 

  

6.2.5. У повітрі робочої зони (ГДК/ОБРВ) 

  

6.2.6. В атмосферному повітрі (ГДК/ОБРВ) 

  

6.2.7. В харчових продуктах (МДР) 

  

6.3. Гігієнічні регламенти безпечного застосування (строки виходу працівників на оброблені пестицидами площі для проведення ручних та механізованих робіт
та строки очікування до збирання урожаю) 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

  

Коротка інформація 

7.1. Небезпека для комах-запилювачів 

  

7.1.1. ГДК в рослинах - медоносах 

  

7.1.2. Регламенти застосування на культурах - медоносах 

  

7.2. Інша інформація з токсикології 

  

7.2.1. Гостра токсичність для риб 

  

7.2.2. Хронічна токсичність для риб, ікри, мальків 

  

7.2.3. Репродуктивні дослідження на рибах (ікра, мальки, товарна риба) 

  

7.2.4. Біокумуляція 

  

7.2.5. Гостра токсичність для дафній 

  

7.2.6. Репродуктивні дослідження на дафніях 

  

7.2.7. Інгібіювання росту водоростей 

  

7.2.8. Дія на корисних комах
(за винятком тих, що зазначені у п. 7.1.1) 

  

7.2.9. Гостра токсичність для птахів 

  

7.2.10. Вплив на дичину 

  

7.3. Деградація та трансформація: 

  

7.3.1 у ґрунті; 

  

7.3.2 у воді 

  

7.4. Токсичність для ґрунтових червів 

  

7.5. Вплив на ґрунтові мікроорганізми 

  

8. Фізико-хімічні властивості, технічна характеристика

  

Коротка інформація 

8.1. Зовнішній вигляд
(колір, запах) 

  

8.2. Кислотність, лужність (рівень pH) 

  

8.3. Розмір частинок
(порошок, гранули) 

  

8.4. Текучість, пилоутворення

  

8.5. Летючість, змочуваність, піноутворення, в'язкість, поверхневий натяг, злежуваність 

  

8.6. Стійкість та стабільність і строки зберігання
(вплив температури, вологи, світла тощо) 

  

8.7. Корозійні якості 

  

8.8. Питома вага 

  

8.9. Вогненебезпечність та вибухонебезпечність 

  

8.9.1. Температура займання та інші ознаки спонтанного самозаймання 

  

8.9.2. Заходи пожежної безпеки 

  

8.9.3. Засоби пожежогасіння 

  

8.9.4. Вибухонебезпечність та окислювальні властивості 

  

8.9.5. Продукти згорання, що утворюються при пожежі 

  

8.9.6. Заходи у випадку аварії 

  

9. Оцінка небезпечності препарату

  

Коротка інформація 

9.1. Клас небезпечності 

  

9.2. Вимоги безпеки при транспортуванні, зберіганні та використанні тощо 

  

10. Методи знешкодження

10.1. Методи знешкодження препарату та його пакувальної тари 

  

10.2. Методи очищення обладнання, яке застосовується для внесення препарату 

  

11. Методи визначення

Метод кількісного та якісного аналізу д. р. в препараті 

  

12. Рекомендовані заходи безпеки при:

12.1. Роботі з речовиною 

  

12.2. Зберіганні 

  

12.3. Транспортуванні 

  

12.4. Спалахуванні та займанні 

  

13. Вплив на людину

13.1. Випадки отруєнь, хронічної інтоксикації або захворювань 

  

13.2. Симптоми отруєння 

  

13.3. Перша медична допомога (наявність антидотів) 

  

14. Реєстрація в інших країнах

14.1. Реєстрація препарату в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі та сфера застосування) 

  

14.2. Реєстрація в інших країнах, в тому числі ЄС (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

15. Інша інформація

15.1. Найменування науково-дослідних установ та інших, що відповідають за проведення досліджень:
15.1.1 біологічних;
15.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

15.2. Інша інформація про небезпечність препарату, яка раніше не вказувалась 

  

15.3. Пронумерований перелік посилань 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Опрос