Идет загрузка документа (253 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал планирования и учета проведения индивидуальной воспитательной работы с личным составом

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008

__________________________________________________________________
(назва органу цивільного захисту)

__________________________________________________________________
(назва підрозділу цивільного захисту)

ЖУРНАЛ
ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Відповідальний _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                    (посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали)
 

Почато: "___" ____________ 200__ р.
Закінчено: "___" ____________ 200__ р.
 

СХЕМА
організації проведення індивідуальної виховної роботи у підрозділі цивільного захисту

N з/п 

Хто проводить 

Категорія особового складу, з яким проводиться індивідуальна виховна робота 

Начальник районного підрозділу 

Заступники начальника; начальники підпорядкованих підрозділів; працівники, віднесені до групи посиленої психологічної уваги та притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

Заступники начальника районного підрозділу 

Заступники начальників підпорядкованих підрозділів; інженерно-інспекторський склад; начальники караулів; працівники, віднесені до групи посиленої психологічної уваги та притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

Начальники підпорядкованих підрозділів. 

Заступник начальника підпорядкованого підрозділу; начальники караулів; працівники, віднесені до групи посиленої психологічної уваги та притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

Заступники начальників підпорядкованих підрозділів 

Начальники караулів, особовий склад караулів, працівники, віднесені до групи посиленої психологічної уваги та притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

5. 

Начальники караулів 

Особовий склад караулів 

 

ПЛАН
проведення індивідуальної виховної роботи

з особовим складом _________________________________________________
на ___ квартал 200__ року

N з/п 

Назва заходу 

Чим викликано проведення заходу 

Термін проведення 

Відмітки про виконання 

1 

2 

3 

4 

5 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Посада, звання, підпис керівника

СПИСОК
ПІДЛЕГЛОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ, З ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Число, місяць, рік
народ-
ження 

Освіта, спеціаль-
ність
(коли, що закінчив) 

З якого часу в 

Сімейний стан, дані про членів сім'ї 

Домаш-
ня адреса, теле-
фон 

Наявність 

МНС 

на
по-
са-
ді 

Пільг 

Осо-
бист.
авто-
транс-
порту 

Осо-
бист.
зброї 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВІДОМОСТІ
ПРО ПІДЛЕГЛИЙ ОСОБОВИЙ СКЛАД

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Відомості 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

Особи, яких нагороджено державними нагородами: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, яких нагороджено відомчими відзнаками: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які мають статус учасника бойових дій: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
(по категоріям):
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які мають багатодітні сім'ї
(виховують 3-х або більше неповнолітніх дітей):
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які мають інвалідів або хронічно хворих членів родини
(діагноз хвороби, група інвалідності):
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які отримали поранення або хронічне захворювання
під час виконання службових обов'язків:
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які перебувають у контрольному списку на отримання житла: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Спортсмени
(майстри спорту, кандидати у майстри спорту, 1 розряд):
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учасники художньої самодіяльності: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Молоді працівники: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЗАОХОЧЕННЯ

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ініціали 

Вид заохочення 

За що заохочено  

Хто видав наказ, його номер і дата 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ініціали 

Вид стягнення 

За що накладено стягнення  

Хто видав наказ, його номер і дата 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВИХ (ПОЗАПЛАНОВИХ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ініціали 

Дата 

Зміст 

Висновок 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ УМОВ ПІДЛЕГЛОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

N з/п 

Посада, звання, прізвище, ініціали 

Дата вивчення
(відвідування за місцем мешкання, адреса)
 

Висновок за результатами вивчення (відвідування), проблемні питання 

Кого з керівників поінформовано та які заходи вжито для розв'язання проблем 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітки:  

1. Відвідування працівників за місцем мешкання проводиться за їх особистим проханням, а також при надходженні скарги або заяви щодо протиправних дій.

2. Планування відвідування працівників проводиться лише тих, які мешкають у службовому житлі (квартири, гуртожитку).

3. Виявлені за результатами вивчення проблеми заносяться до Журналу узагальнення інформації про сімейно-побутові і матеріальні проблеми працівників підрозділу та роботи керівництва щодо їх вирішення. 

КОНТРОЛЬ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ І ПСИХОЛОГІВ

N з/п 

Посада, звання, прізвище перевіряючого  

Мета перевірки 

Зауваження, вимоги та рекомендації 

Дата та підпис переві-
ряючого
 

Відмітка про виконання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Опрос