Идет загрузка документа (253 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Социальный паспорт органа, подразделения, предприятия, учреждения системы МЧС

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008

__________________________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) цивільного захисту)

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
органу, підрозділу, підприємства, установи системи МНС

Почато: "___" ____________ 200_ р.

Закінчено: "___" ____________ 200_ р.

Форма N 1

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який має статус учасника бойових дій

____________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Коли і де брав участь у бойових діях 

Отримано статус учасника бойових дій за проведення розмінування
(кількість разів, дата)
 

N посвідчення
(коли і ким видано)
 

Мають поранення (контузії) 

Нагороджені державними нагородами
(якими, дата та N Указу)
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 2

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

______________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Коли брав участь 

N посвідчення
(коли і ким видано)
 

Члени сім'ї, які мають статус чорнобильців (категорія) 

2 

3 

4 

5 

6 

1 категорія 

1. 

  

  

  

  

  

2 категорія 

1. 

  

  

  

  

  

3 категорія 

1. 

  

  

  

  

  

4 категорія 

1. 

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

Форма N 3

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який має багатодітні сім'ї (виховують 3-х і більше неповнолітніх дітей)

____________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Кількість дітей  

Ім'я дитини (дата народження) 

Де навчається
(назва навчального закладу)
 

бюджетна форма навчання 

контрактна форма навчання 

1. 

  

  

  

  

  

  

Форма N 4

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який нагороджено державними нагородами, присвоєно Почесне звання, має науковий ступінь

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Нагороджено державними нагородами, присвоєно Почесне звання 

Указ Президента про нагородження, присвоєння звання
(дата, N Указу)
 

У зв'язку з чим нагороджено 

Має науковий ступінь
(за якою спеціальністю)
 

Орденами 

Медалями 

Почесне звання 

кандидат наук 

доктор наук 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 5

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який нагороджено відомчими відзнаками

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спец. звання)
 

Посада 

Назва відомчої відзнаки 

Наказ Міністра
(дата, N наказу)
 

У зв'язку з чим нагороджено 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. 

  

  

  

  

  

Форма N 6

ВІДОМОСТІ
про стан забезпечення особового складу житлом

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку  

Отримано квартир за рахунок інвесторів 

Отримано квартир за рахунок державних адміністрацій 

Всього за 3 роки 

200_ 

минулий
 рік
 

поточний
 рік
 

200_ 

минулий
рік
 

поточний
рік
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 6
(зворотній бік)

N з/п 

Отримано пільговими категоріями  

Отримано іншими працівниками
із загальної
черги
 

Поліпшили житлові умови та отримали 

учас-
ники бойо-
вих дій
 

чорно-
бильці
 

вете-
рани війсь-
кової служби
 

у зв'яз-
ку з хворо-
бою
 

сім'ї загиблих при вико-
нанні сл. об.
 

сім'ї, де є діти -
інва-
ліди
 

багато-
дітні сім'ї
 

оди-
нокі матері
 

2-кім-
нат-
ні квар-
тири
 

3-кім-
нат-
ні квар-
тири
 

4-кім-
натні квар-
тири
 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 7

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який перебуває на квартирному обліку

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Загальна
кіл-ть осіб, які пере-
бувають на квартир-
ному обліку
 

Список осіб, які перебувають на квартирному обліку
(N у черзі, П. І. Б., дата постановки на квартирний облік)
 

Не мають власного житла

 

Потребують поліпшення житлових умов, розширення житлової площі 

мешкають у службовому житлі 

мешкають у гуртожитках інших відомств 

знімають житло за власні
кошти
 

2-х кім-
натних квар-
тир
 

3-х кім-
натних квар-
тир
 

4-х кім-
натних квар-
тир
 

квартири 

гурто-
житки
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 7
(зворотній бік)

N з/п 

Пільгові категорії черговиків, які не мають власного житла 

Потребують поліпшення житлових умов,
розширення житлової площі
 

мешкають у службовому житлі 

мешкають у гуртожитках інших відомств 

знімають житло за власні кошти 

2-х кімнатних квартир 

3-х кімнатних квартир 

4-х кімнатних квартир 

квартири 

гурто-
житки
 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 8

ВІДОМОСТІ
про особовий склад жінок, які працюють в системі МНС

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Загаль-
на кіль-
кість жінок
(у % спів-
відно-
шенні до основ-
ного складу)
 

Атестованих  

Неатесто-
ваних
 

Освіта 

Нагороджено нагородами 

Багато-
дітні матері
(кіль-
кість дітей)
 

Оди-
нокі матері
 

Дружи-
ни
спів-
ків, заг-
лих
під час вик-
ння
сл. обов'яз-
ків
 

Кіл-
сть, жінок, які значать-
ся у кадро-
вому резерві
 

стар-
шого нач. скл.
 

серед-
нього нач. скл.
 

молод-
шого нач. скл.
 

рядо-
вого
скл.
 

вища 

серед-
ня
 

навча ються у ВНЗ 

дер-
жав-
ними
 

відом-
чими
 

атесто-
ваних
 

неатес-
тованих
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 9

ВІДОМОСТІ
про сім'ї особового складу, які мають на утриманні недієздатних (інвалідів, хронічно хворих) членів родини

___________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Родинний
зв'язок
 

П. І. Б.
члена сім'ї, дата народження
 

Діагноз
(з якого часу хворіє)
 

Група інвалід-
ності
 

Сприяння у лікуванні
(яка допомога надається)
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 10

ВІДОМОСТІ
про дітей особового складу, які потребують забезпечення оздоровчими послугами

_____________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Категорія дітей 

Всього дітей працівників 

З них 

Діти-
інваліди
 

Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Діти із сімей працівників, які загинули під час виконання службових обов'язків 

Діти із багатодітних сімей 

Діти із мало-
забезпе-
чених сімей
 

Діти - сироти із під-
шефних закладів
 

Інші 

1.  

2 

3 

  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1. 

Кількість дітей цих категорії, які стоять на обліку (осіб) 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Кількість дітей, яких планується оздоровити (осіб) 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

Скільки оздоров-
лено
про-
тягом
літа (осіб)
 

червень 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

липень 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

серпень 

  

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Місце оздоровлення
(назва закладу, населений пункт)
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 11

ВІДОМОСТІ
про підшефні дитячі заклади

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Назва підшефного дитячого закладу у Закарпатській обл.
(адреса, кількість дітей)
 

Назва підшефного дитячого закладу у регіоні
(адреса, кількість дітей)
 

Надано шефську допомогу 

на Закарпатті 

у регіоні 

за півріччя 

за рік 

за півріччя 

за рік 

гро-
шову
(грн.)
 

ма-
тері-
аль-
ну
 

іншу 

гро-
шову
(грн.)
 

ма-
тері-
аль-
ну
 

іншу 

гро-
шову
(грн.)
 

ма-
тері-
аль-
ну
 

іншу 

гро-
шову
(грн.)
 

ма-
тері-
аль-
ну
 

ін-
шу
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 12

ВІДОМОСТІ
про соціально-оздоровчу сферу

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Кількість санаторіїв, профілакторіїв, баз відпочинку 

Місце розташування 

Адреса 

Режим роботи
(сезонно, цілорічно)
 

Кількість місць для оздоров-
лення
 

Кількість особового складу, який оздоровлено у відомчих закладах 

Кількість особового складу, який оздоровлено у закладах інших відомств 

власних 

орендо-
ваних
 

за півріччя 

за рік 

за півріччя 

за рік 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 13

ВІДОМОСТІ
про діяльність територіальних ветеранських організацій МНС

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Дата заснування  

Кількість її членів 

Кількість первинних (місцевих) ветеран-
ських органі-
зацій
 

Керівний склад (Рада ветеранів)  

П. І. Б. 

число, місяць, рік народження  

остання посада 

телефон  

домашня адреса 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ІНФОРМАЦІЯ
щодо соціального супроводу членів первинної ветеранської організації МНС

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б. 

Остання посада 

Дата народження 

Ветерани первинної організації 

Яка допомога надавалася 

учасник ВВВ 

інвалід ВВВ 

учасник бойових дій 

чорно-
билець
(кате-
горія)
 

одино-
кий
 

інвалід 

півріччя 

рік 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 14

КАРТКА N _____
соціального супроводу сім'ї працівника, який загинув (помер) при виконанні службових обов'язків

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б. загиблого (дата реєстрації смерті) 

Причина смерті 

Батьки 

Дружина (чоловік), діти 

П. І. Б.
(дата
народження)
 

Домашня адреса,
телефон
 

П. І. Б.
(дата
народження)
 

Домашня адреса,
телефон
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 

  

  

  

  

  

  

Форма N 14
(зворотній бік)

N з/п 

Соціальні виплати та допомога 

Соціальний супровід 

одноразова грошова допомога
(дата отримання, сума)
 

страхування
(дата отримання, сума)
 

допомога на поховання
(дата отримання, сума)
 

матеріальна допомога
(дата отримання, сума)
 

забезпе-
ченність сім'ї житлом
(дата отримання)
 

щорічна благодійна допомога
(дата отримання, сума)
 

сприяння вступу дітей до відомчого ВНЗ
(назва закладу, дата вступу)
 

від благодійних фондів 

від Управ-
ління
 

добровільні кошти від працівників 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАСПОРТА

Примітки.

1. Соціальний паспорт органу (підрозділу) цивільного захисту ведеться у кожному органі та підрозділі цивільного захисту, вищому навчальному закладі та науково-дослідній установі, аварійно-рятувальному загоні, спеціалізованому формуванні, підприємстві та установі системи МНС. Територіальний орган управління МНС веде Соціальний паспорт на основі узагальнених даних, які надходять від його структурних підрозділів міськрайуправлінь та відділів з урахуванням працівників апарату.

2. Дані до соціального паспорта (зміни та доповнення) заносяться щомісяця (до 5 числа наступного місяця).

3. Форми N 6 та N 7 заповнюються згідно з даними житлових комісій.

4. До форми N 13 додатком 1 оформлюється список ветеранів первинної організації.

5. Картка соціального супроводу сім'ї працівника, який загинув (помер) при виконанні службових обов'язків (форма N 14) оформлюється окремо по кожній сім'ї. 

Опрос