Идет загрузка документа (253 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Социальный паспорт органа, подразделения, предприятия, учреждения системы МЧС

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008

__________________________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) цивільного захисту)

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
органу, підрозділу, підприємства, установи системи МНС

Почато: "___" ____________ 200_ р.

Закінчено: "___" ____________ 200_ р.

Форма N 1

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який має статус учасника бойових дій

____________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Коли і де брав участь у бойових діях 

Отримано статус учасника бойових дій за проведення розмінування
(кількість разів, дата)
 

N посвідчення
(коли і ким видано)
 

Мають поранення (контузії) 

Нагороджені державними нагородами
(якими, дата та N Указу)
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 2

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

______________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Коли брав участь 

N посвідчення
(коли і ким видано)
 

Члени сім'ї, які мають статус чорнобильців (категорія) 

2 

3 

4 

5 

6 

1 категорія 

1. 

  

  

  

  

  

2 категорія 

1. 

  

  

  

  

  

3 категорія 

1. 

  

  

  

  

  

4 категорія 

1. 

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

Форма N 3

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який має багатодітні сім'ї (виховують 3-х і більше неповнолітніх дітей)

____________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Кількість дітей  

Ім'я дитини (дата народження) 

Де навчається
(назва навчального закладу)
 

бюджетна форма навчання 

контрактна форма навчання 

1. 

  

  

  

  

  

  

Форма N 4

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який нагороджено державними нагородами, присвоєно Почесне звання, має науковий ступінь

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Нагороджено державними нагородами, присвоєно Почесне звання 

Указ Президента про нагородження, присвоєння звання
(дата, N Указу)
 

У зв'язку з чим нагороджено 

Має науковий ступінь
(за якою спеціальністю)
 

Орденами 

Медалями 

Почесне звання 

кандидат наук 

доктор наук 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 5

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який нагороджено відомчими відзнаками

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спец. звання)
 

Посада 

Назва відомчої відзнаки 

Наказ Міністра
(дата, N наказу)
 

У зв'язку з чим нагороджено 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. 

  

  

  

  

  

Форма N 6

ВІДОМОСТІ
про стан забезпечення особового складу житлом

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку  

Отримано квартир за рахунок інвесторів 

Отримано квартир за рахунок державних адміністрацій 

Всього за 3 роки 

200_ 

минулий
 рік
 

поточний
 рік
 

200_ 

минулий
рік
 

поточний
рік
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 6
(зворотній бік)

N з/п 

Отримано пільговими категоріями  

Отримано іншими працівниками
із загальної
черги
 

Поліпшили житлові умови та отримали 

учас-
ники бойо-
вих дій
 

чорно-
бильці
 

вете-
рани війсь-
кової служби
 

у зв'яз-
ку з хворо-
бою
 

сім'ї загиблих при вико-
нанні сл. об.
 

сім'ї, де є діти -
інва-
ліди
 

багато-
дітні сім'ї
 

оди-
нокі матері
 

2-кім-
нат-
ні квар-
тири
 

3-кім-
нат-
ні квар-
тири
 

4-кім-
натні квар-
тири
 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 7

ВІДОМОСТІ
про особовий склад, який перебуває на квартирному обліку

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Загальна
кіл-ть осіб, які пере-
бувають на квартир-
ному обліку
 

Список осіб, які перебувають на квартирному обліку
(N у черзі, П. І. Б., дата постановки на квартирний облік)
 

Не мають власного житла

 

Потребують поліпшення житлових умов, розширення житлової площі 

мешкають у службовому житлі 

мешкають у гуртожитках інших відомств 

знімають житло за власні
кошти
 

2-х кім-
натних квар-
тир
 

3-х кім-
натних квар-
тир
 

4-х кім-
натних квар-
тир
 

квартири 

гурто-
житки
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 7
(зворотній бік)

N з/п 

Пільгові категорії черговиків, які не мають власного житла 

Потребують поліпшення житлових умов,
розширення житлової площі
 

мешкають у службовому житлі 

мешкають у гуртожитках інших відомств 

знімають житло за власні кошти 

2-х кімнатних квартир 

3-х кімнатних квартир 

4-х кімнатних квартир 

квартири 

гурто-
житки
 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 8

ВІДОМОСТІ
про особовий склад жінок, які працюють в системі МНС

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Загаль-
на кіль-
кість жінок
(у % спів-
відно-
шенні до основ-
ного складу)
 

Атестованих  

Неатесто-
ваних
 

Освіта 

Нагороджено нагородами 

Багато-
дітні матері
(кіль-
кість дітей)
 

Оди-
нокі матері
 

Дружи-
ни
спів-
ків, заг-
лих
під час вик-
ння
сл. обов'яз-
ків
 

Кіл-
сть, жінок, які значать-
ся у кадро-
вому резерві
 

стар-
шого нач. скл.
 

серед-
нього нач. скл.
 

молод-
шого нач. скл.
 

рядо-
вого
скл.
 

вища 

серед-
ня
 

навча ються у ВНЗ 

дер-
жав-
ними
 

відом-
чими
 

атесто-
ваних
 

неатес-
тованих
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 9

ВІДОМОСТІ
про сім'ї особового складу, які мають на утриманні недієздатних (інвалідів, хронічно хворих) членів родини

___________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б.
(спецзвання)
 

Посада 

Родинний
зв'язок
 

П. І. Б.
члена сім'ї, дата народження
 

Діагноз
(з якого часу хворіє)
 

Група інвалід-
ності
 

Сприяння у лікуванні
(яка допомога надається)
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 10

ВІДОМОСТІ
про дітей особового складу, які потребують забезпечення оздоровчими послугами

_____________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Категорія дітей 

Всього дітей працівників 

З них 

Діти-
інваліди
 

Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Діти із сімей працівників, які загинули під час виконання службових обов'язків 

Діти із багатодітних сімей 

Діти із мало-
забезпе-
чених сімей
 

Діти - сироти із під-
шефних закладів
 

Інші 

1.  

2 

3 

  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1. 

Кількість дітей цих категорії, які стоять на обліку (осіб) 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Кількість дітей, яких планується оздоровити (осіб) 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

Скільки оздоров-
лено
про-
тягом
літа (осіб)
 

червень 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

липень 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

серпень 

  

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Місце оздоровлення
(назва закладу, населений пункт)
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 11

ВІДОМОСТІ
про підшефні дитячі заклади

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Назва підшефного дитячого закладу у Закарпатській обл.
(адреса, кількість дітей)
 

Назва підшефного дитячого закладу у регіоні
(адреса, кількість дітей)
 

Надано шефську допомогу 

на Закарпатті 

у регіоні 

за півріччя 

за рік 

за півріччя 

за рік 

гро-
шову
(грн.)
 

ма-
тері-
аль-
ну
 

іншу 

гро-
шову
(грн.)
 

ма-
тері-
аль-
ну
 

іншу 

гро-
шову
(грн.)
 

ма-
тері-
аль-
ну
 

іншу 

гро-
шову
(грн.)
 

ма-
тері-
аль-
ну
 

ін-
шу
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 12

ВІДОМОСТІ
про соціально-оздоровчу сферу

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Кількість санаторіїв, профілакторіїв, баз відпочинку 

Місце розташування 

Адреса 

Режим роботи
(сезонно, цілорічно)
 

Кількість місць для оздоров-
лення
 

Кількість особового складу, який оздоровлено у відомчих закладах 

Кількість особового складу, який оздоровлено у закладах інших відомств 

власних 

орендо-
ваних
 

за півріччя 

за рік 

за півріччя 

за рік 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 13

ВІДОМОСТІ
про діяльність територіальних ветеранських організацій МНС

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

Дата заснування  

Кількість її членів 

Кількість первинних (місцевих) ветеран-
ських органі-
зацій
 

Керівний склад (Рада ветеранів)  

П. І. Б. 

число, місяць, рік народження  

остання посада 

телефон  

домашня адреса 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ІНФОРМАЦІЯ
щодо соціального супроводу членів первинної ветеранської організації МНС

_______________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б. 

Остання посада 

Дата народження 

Ветерани первинної організації 

Яка допомога надавалася 

учасник ВВВ 

інвалід ВВВ 

учасник бойових дій 

чорно-
билець
(кате-
горія)
 

одино-
кий
 

інвалід 

півріччя 

рік 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма N 14

КАРТКА N _____
соціального супроводу сім'ї працівника, який загинув (помер) при виконанні службових обов'язків

________________________________________________________
(назва територіального органу управління (підрозділу) МНС)

станом на ____________ 20__ року

N з/п 

П. І. Б. загиблого (дата реєстрації смерті) 

Причина смерті 

Батьки 

Дружина (чоловік), діти 

П. І. Б.
(дата
народження)
 

Домашня адреса,
телефон
 

П. І. Б.
(дата
народження)
 

Домашня адреса,
телефон
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 

  

  

  

  

  

  

Форма N 14
(зворотній бік)

N з/п 

Соціальні виплати та допомога 

Соціальний супровід 

одноразова грошова допомога
(дата отримання, сума)
 

страхування
(дата отримання, сума)
 

допомога на поховання
(дата отримання, сума)
 

матеріальна допомога
(дата отримання, сума)
 

забезпе-
ченність сім'ї житлом
(дата отримання)
 

щорічна благодійна допомога
(дата отримання, сума)
 

сприяння вступу дітей до відомчого ВНЗ
(назва закладу, дата вступу)
 

від благодійних фондів 

від Управ-
ління
 

добровільні кошти від працівників 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАСПОРТА

Примітки.

1. Соціальний паспорт органу (підрозділу) цивільного захисту ведеться у кожному органі та підрозділі цивільного захисту, вищому навчальному закладі та науково-дослідній установі, аварійно-рятувальному загоні, спеціалізованому формуванні, підприємстві та установі системи МНС. Територіальний орган управління МНС веде Соціальний паспорт на основі узагальнених даних, які надходять від його структурних підрозділів міськрайуправлінь та відділів з урахуванням працівників апарату.

2. Дані до соціального паспорта (зміни та доповнення) заносяться щомісяця (до 5 числа наступного місяця).

3. Форми N 6 та N 7 заповнюються згідно з даними житлових комісій.

4. До форми N 13 додатком 1 оформлюється список ветеранів первинної організації.

5. Картка соціального супроводу сім'ї працівника, який загинув (помер) при виконанні службових обов'язків (форма N 14) оформлюється окремо по кожній сім'ї. 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційно-пропагандистське забезпечення роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту

1. Загальні положення

1.1. Інформаційно-пропагандистське забезпечення - це діяльність підрозділів роботи з особовим складом щодо впровадження гуманітарної політики держави в органах і підрозділах цивільного захисту через систему інформування та патріотичного виховання осіб рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів МНС (далі - особовий склад).

1.2. Метою інформаційно-пропагандистського забезпечення роботи з особовим складом є формування та розвиток у них особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, вірності Присязі, почуття патріотизму, державного світогляду, високої духовної культури, засвоєння морально-етичних норм поведінки та психологічної готовності до виконання завдань за призначенням.

1.3. Робота щодо інформаційно-пропагандистського забезпечення безпосередньо реалізується через проведення з особовим складом:

занять з гуманітарної підготовки;

інформаційних заходів;

виховання засобами наочної агітації.

2. Організація та проведення занять з гуманітарної підготовки

2.1. Вирішенню завдань з інформаційно-пропагандистського забезпечення сприяє гуманітарна підготовка, яка є предметом навчання особового складу в системі службової підготовки.

2.2. З метою забезпечення високої якості гуманітарної підготовки та підвищення її виховного впливу на особовий склад на кожний навчальний рік складаються тематичні плани гуманітарної підготовки з різними категоріями особового складу.

2.3. Заняття з гуманітарної підготовки проводяться в системі службової підготовки протягом навчального року в установлені керівниками органів і підрозділів цивільного захисту дні та години, відповідно до затверджених календарних планів гуманітарної підготовки.

Дозволяється використовувати до 20 % годин тематичного плану гуманітарної підготовки для висвітлення тем, які визначаються профілем органу чи підрозділу цивільного захисту, його історією, традиціями та специфікою покладених завдань.

2.4. На Управління соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення та керівників органів та підрозділів цивільного захисту покладається загальне організаційне і методичне забезпечення гуманітарної підготовки, надання методичної допомоги, контроль за її станом.

2.5. На органи і підрозділи цивільного захисту покладається організація та проведення занять із гуманітарної підготовки.

2.6. Наказами керівників органів та підрозділів цивільного захисту затверджується порядок організації та проведення занять з гуманітарної підготовки на навчальний рік, де додатками визначаються навчальні групи, керівники груп та їх помічники, місця проведення занять, їх періодичність, календарні плани гуманітарної підготовки за категоріями слухачів, порядок підготовки керівників груп гуманітарної підготовки (тематика та терміни проведення інструктивно-методичних занять і зборів з ними), система контролю за якістю проведення занять, списки осіб, які звільнені від відвідування занять.

2.7. Керівниками груп гуманітарної підготовки призначаються особи із числа начальницького складу, які здатні творчо проводити заняття та забезпечувати якісне засвоєння слухачами навчальних планів. Для підготовки до занять їм надається не менше чотирьох годин службового часу на місяць.

2.8. Гуманітарна підготовка особового складу проводиться у складі груп, як правило, підрозділів (чергових варт), чисельність слухачів у яких не повинна перевищувати 30-ти осіб.

2.9. Періодичність проведення занять з гуманітарної підготовки:

з начальницьким складом - два рази на місяць по одній годині, із розрахунку 20 годин на навчальний рік;

з рядовим та молодшим начальницьким складом - чотири рази на місяць по одній годині, із розрахунку 40 годин на навчальний рік.

2.10. Головні зусилля гуманітарної підготовки зосереджуються на:

формуванні в особового складу почуття патріотизму та любові до України та її народу, культури, традицій і духовних цінностей, гідності, честі, національної свідомості, вірності Присязі, особистої відповідальності за безпеку Української держави та її народу;

вивченні положень Конституції та законів України, статутів;

підвищенні рівня інформованості особового складу про суспільно-політичний, соціально-економічний стан та духовний розвиток суспільства, міжнародне становище та зовнішню політику держави, питання життєдіяльності МНС;

вивченні історії України та МНС, актуальних проблем розбудови Міністерства, вихованні поваги до традицій, ритуалів, правил поведінки, форми одягу;

формуванні у начальницького складу свідомої потреби в удосконаленні навичок, вмінь з організації та проведення соціально-гуманітарної роботи з підлеглими.

2.11. Основними методами проведення занять із гуманітарної підготовки з начальницьким складом є лекційно-семінарський; з рядовим та молодшим начальницьким складом - розповідь-бесіда.

У вступній частині кожного заняття з гуманітарної підготовки обов'язково проводиться інформування слухачів щодо суспільно-політичного, соціально-економічного стану в державі, міжнародного становища, правових питань, життєдіяльності МНС, стану дисципліни та роботи щодо її зміцнення.

Гуманітарна підготовка організовується і проводиться державною мовою з усіма категоріями особового складу. Навчання в системі гуманітарної підготовки є обов'язковим. Від відвідування занять дозволяється звільняти осіб, які заочно навчаються у навчальних закладах, ад'юнктурах, аспірантурах, докторантурах. Забороняється залучення особового складу на час проведення занять до виконання інших робіт.

2.12. Облік відвідування та успішності слухачів груп гуманітарної підготовки ведеться окремим розділом у журналі службової підготовки.

Поточний контроль знань начальницького складу здійснюється за результатами семінарських занять у січні та червні. Підсумкові оцінки особовому складу виставляються щомісяця на підставі отриманих оцінок за вивченими темами. Для поточного контролю знань слухачів дозволяється використовувати тестові методики в обсязі вивчених тем.

2.13. Під час інспектувань (перевірок) органів і підрозділів цивільного захисту рівень знань з гуманітарної підготовки перевіряється у всіх категорій особового складу.

Оцінка керівникам груп гуманітарної підготовки виставляється з урахуванням рівня їх знань в обсязі тематичного плану гуманітарної підготовки і загальної оцінки групи.

Кількість груп гуманітарної підготовки, що підлягають перевірці, визначається планом інспектування (перевірки) залежно від загальної кількості груп гуманітарної підготовки, але не менше 10 % від їх загальної кількості. В органах цивільного захисту обов'язковій перевірці підлягає група начальницького складу апарату управління. Групи, що представляються на інспектування (перевірку), повинні мати не менше 90 % від свого списочного складу.

Під час інспектування (перевірки) навчального закладу перевірці підлягають 3 - 4 групи начальницького складу, у тому числі група керівного складу навчального закладу, та 2 - 3 групи рядового і молодшого начальницького складу.

В органах цивільного захисту оцінка кожній категорії особового складу виставляється, виходячи із середніх балів перевірених груп цієї категорії підпорядкованих підрозділів. Загальна оцінка з гуманітарної підготовки виводиться як середнє арифметичне оцінок усіх категорій слухачів. Вона не може бути вище оцінки гуманітарної підготовки начальницького складу. Оцінка підрозділу цивільного захисту виставляється аналогічно до органу цивільного захисту, виходячи із середніх оцінок усіх категорій особового складу.

3. Організація та проведення інформаційних заходів

3.1. Основними формами здійснення інформаційних заходів є:

інформування (інформаційна година);

тематична, цільова, колективна бесіди.

3.2. Інформування (інформаційна година) - це одна з обов'язкових та найбільш оперативних форм інформаційно-пропагандистської роботи. Проводиться з метою ознайомлення особового складу з внутрішніми та міжнародними подіями, роз'яснення завдань, які стоять перед МНС, органами і підрозділами цивільного захисту, спрямування зусиль особового складу на їх якісне виконання.

3.2. Визначена в плані тематика інформування повинна відображати суть суспільно-політичного та соціально-економічного становища в державі, внутрішньої та зовнішньої політики України, задач МНС та органів і підрозділів цивільного захисту з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також найбільш значимі події, які відбулися в історії українського народу та в наш час.

3.3. Інформування можуть бути тематичними, присвяченими окремим подіям, загальними, правовими.

3.4. Тематичні інформування присвячені видатним подіям історичної спадщини української держави, діячам мистецтва, літератури чи театру, державним, релігійним та міжнародним святам, подіям, що відбуваються в країнах світу, державі. Проводиться, як правило, по одній окремій темі.

Підготовка до інформування починається із з'ясування суті теми, її важливості і місця в загальній системі виховання особового складу, змісту і кола питань, які вона охоплює.

При підготовці теми інформування (як і тематичної групової бесіди) здійснюється попереднє ознайомлення з джерелами, в яких міститься матеріал; складання певного плану і тез майбутнього виступу, добір додаткового фактичного матеріалу, прикладів, цифрових фактів, інших аргументів; обміркування порядку, логіки (викладення змісту теми; розрахунок часу).

Саме інформування починається з оголошення теми, показу її актуальності та злободенності. Викладення змісту теми має інформаційно-пояснювальний характер. В окремих випадках може використовуватися метод обговорення. Обов'язковим при інформуванні є використання політичної карти світу та адміністративної карти України, на яких демонструється регіон чи місце події, що висвітлюється.

Виступаючий має додержуватися таких вимог:

оперативно регулювати темп викладення;

адаптувати зміст матеріалу відповідно до рівня слухачів;

частіше вдаватися до необхідної і більш зрозумілої для особового складу аргументації, уважно стежити за слухачами і при необхідності, повторювати деякі положення теми.

Інформування може завершуватися або загальним висновком з теми, або визначенням завдань, які випливають з того, що було сказано під час викладення теми. Бажано також залишати 2 - 3 хвилини для відповідей на запитання.

3.5. На загальному інформуванні при розгляді суспільно-політичних і соціально-економічних тем у першу чергу подаються найбільш важливі події, які відбулися в житті країни (Укази Президента України, постанови Верховної Ради України, рішення Уряду) та пов'язуються із завданнями, які стоять перед МНС. Далі розглядаються події, які відбулися в ближньому та дальньому зарубіжжі, та дається їм оцінка. Бажано відзначити, в якій мірі розглянуті події впливають на виконання завдань органами і підрозділами цивільного захисту.

3.6. Зміст правового інформування передбачає доведення і визначення механізмів виконання особовим складом вимог державних законодавчих актів, що стосуються питань життєдіяльності МНС, наказів і розпоряджень з питань юридичної відповідальності, правопорядку і дисципліни.

Під час підготовки до правового інформування необхідно підібрати і уважно вивчити всі нормативно-правові акти, що стосуються питання, яке розглядається, а також проконсультуватися у юристів, інших посадових осіб. При викладенні матеріалу рекомендується демонструвати у надрукованому вигляді відповідні закони, розпорядження і накази, які згадуються під час інформування та вказати, де вони опубліковані.

3.7. Колективна бесіда допомагає оперативно реагувати на питання, що хвилюють особовий склад, безперервно впливати на їх свідомість. Разом з тим, бесіда є найбільш доступною формою агітації. Уміле її проведення дає можливість повно враховувати запити, побажання слухачів, їх індивідуальні особливості і тим самим досягти найбільшого соціального впливу.

Характерною ознакою бесіди є те, що в ній активну роль грають і той, хто її проводить, і слухачі. У ході бесіди задаються питання, робляться зауваження, висловлюються різні думки, що сприяє розвитку обговорення по суті питань. Провідна роль ведучого бесіду полягає в тому, щоб спрямувати цю розмову у необхідне русло, викликати слухачів на відвертий обмін думками, впевнено і аргументовано відповісти на поставлені запитання.

За допомогою бесід розвивається активність особового складу, пробуджується інтерес до питань життя країни. Важливим є те, що бесіда служить істотним джерелом інформації про стан справ у підрозділі, про настрої, потреби та запити особового складу.

3.8. Тематика бесід широка і різноманітна. Немає такої проблеми економічного чи морально-етичного характеру, якою б не цікавився особовий склад. Вміти швидко відгукуватись на його запити, правильно вибирати тему для розмови.

Бесіди з найбільш важливих і актуальних тем намічаються заздалегідь і включаються в план соціально-гуманітарної роботи. У бесіді не можна уникати складних, гострих питань. На них необхідно відповідати відверто, принципово, проявляти турботу про правильне розуміння особовим складом суті порушених питань. Недопустимим є прямий переказ загальновідомих істин.

Неодмінною вимогою до бесіди є її тісний зв'язок з життям, з конкретними завданнями, які вирішуються підрозділом. Це робить бесіду предметною і цілеспрямованою. Висока ефективність бесіди забезпечується в тому випадку, коли вона відзначається щирістю, невимушеністю, доброзичливістю і повагою до людей.

Проводяться бесіди, як правило, 2 - 3 рази на місяць керівним складом органу чи підрозділу цивільного захисту. Підготовка до бесіди складається, головним чином, з підбору і всебічного вивчення матеріалу за темою, складання планів бесіди, підбору і аналізу фактів, прикладів з життя органу чи підрозділу цивільного захисту.

Важливе значення має культура мови. При підготовці до бесіди заздалегідь обмірковується кожне слово, кожна фраза, щоб викласти матеріал доступно, ясно і живо, добитись глибокого засвоєння необхідних висновків. Надмірна завантаженість бесіди цитатами, цифрами, складними таблицями, діаграмами і схемами робить мову такою, що важко сприймається аудиторією.

У ході бесід, як правило, використовуються психологічні, мовні, смислові прийоми. Оволодіння цими прийомами значно полегшить проведення бесіди.

До психологічних прийомів належить вміння помічати і враховувати такі психологічні фактори, як нервове напруження аудиторії, її емоційний стан. Слід застосовувати особисті звернення (на ім'я, ім'я та по батькові, по прізвищу або по званню), актуалізацію особистого досвіду з минулих ситуацій, звернення за порадою. Суттєвою є відвертість постановки питань, прийом "стимулювання уявлення" та багато іншого.

До мовних прийомів слід віднести інтонацію, збільшення фраз, надання їм значущості, чіткості, зміна ритму мови, точність, карбованість мови, логічну загостреність, підвищену доведеність та простоту, гру аналогіями тощо. Ефективним є використання підтексту бесіди, що розгортається.

Важливе значення в бесіді має також заключна частина. У ній підсумовується, узагальнюється все сказане, чітко сказане, чітко і ясно формулюються висновки.

4. Виховання засобами наочної агітації

4.1. Наочна агітація є важливою складовою частиною соціально-гуманітарної роботи і має мету формування високих професійних та особистісних якостей, виховання морально та професійно підготовленого, дисциплінованого і мужнього особового складу, який може непохитно переносити високі фізичні, моральні та психологічні навантаження, чітко орієнтуватися у стресових ситуаціях, долати труднощі служби.

4.2. Наочна агітація розроблюється та оформлюється з урахуванням вимог положень Конституції України, чинного законодавством України, нормативних актів МНС та цього Положення.

4.3. Завданнями наочної агітації є:

виховання особового складу у дусі патріотизму, вірності Присязі, службовому обов'язку, відданості Українському народові, національним традиціям;

виховання високих морально-етичних, естетичних, професійних та кращих загальнолюдських якостей;

формування високого рівня правової культури, поваги до Закону, службової і виконавської дисципліни, прагнення до вдосконалення професійної майстерності та підвищення ефективності службової діяльності;

формування у особового складу психологічних якостей, які відповідають сучасним вимогам переходу до нової моделі служби цивільного захисту, основаної на принципах партнерства і соціальної допомоги, ділового співробітництва працівників цивільного захисту з населенням та громадськими інститутами.

4.4. Основними нормативними актами, положення яких повинні бути висвітлені під час розробки та оформлення наочної агітації в органах і підрозділах цивільного захисту, є:

Конституція України;

Закон України "Про правові засади цивільного захисту";

Закону України "Про мови";

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539 "Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";

Присяга особового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту;

Наказ МНС від 24.01.2005 N 40 "Про затвердження Концепції соціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій";

Настанова щодо організації соціально-гуманітарної роботи з рядовим і начальницьким складом та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту.

4.5. При оформленні наочної агітації можуть використовуватися також інші нормативні акти МНС, що регламентують проведення соціально-гуманітарної роботи.

4.6. Наочна агітація в органах і підрозділах цивільного захисту повинна бути державною, змістовною, ідейною, переконливою, оперативною, злободенною, дійовою та пов'язаною із завданнями, які виконуються.

4.7. В органах і підрозділах цивільного захисту обов'язково оформлюється наочна агітація на території, у холах будівель, актових залах (кімнатах по роботі з персоналом), навчальних класах та караульних приміщеннях.

4.8. На території (фасаді будівлі) органу чи підрозділу цивільного захисту оформлюється:

два флагштоки з піднятими Державним прапором та прапором МНС (висота флагштока не менше 6 метрів), флагштоки встановлюються один від одного на відстані 2 - 2,5 метра;

девіз МНС "Запобігти, врятувати, допомогти";

емблема МНС (50 см на 50 см) на стулках в'їзних воріт та пожежного депо;

гасла, які висловлюють гордість за службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

4.9. У холі будівлі органу чи підрозділу цивільного захисту розміщується:

символіка МНС;

Дошка Пошани кращих працівників (з кольоровими фотографіями та невеликим описом їх заслуг);

стенд "Опалені війною" (фотографії працівників - учасників бойових дій в Афганістані);

стенд "Країну собою заслоняючи" (фотографії працівників - ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС);

стенд "Вони захищали Вітчизну" (фотографії ветеранів - учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні);

куточок Пам'яті працівників, які загинули під час виконання службових обов'язків (якщо такі є);

стенд з витягами положень Закону України "Про правові засади цивільного захисту" (принципи діяльності та основні задачі);

інформація щодо керівного складу МНС, ГУ МНС та органу і підрозділу цивільного захисту (посада, спеціальне звання, ім'я та по батькові, дні тижня та години прийому громадян, номер кабінету).

4.10. В актових залах (кімнатах по роботі з персоналом) органу чи підрозділу цивільного захисту оформлюються наступні стенди:

основна стіна:

стенд з Гербом, Прапором та Гімном України, витяги з Конституції України про державний суверенітет, територію, мову, громадянство;

стенд з портретом Президента України, присяга Президента;

друга стіна:

стенд з історії державності в Україні, в тому числі історія виникнення Київської Русі, українське козацтво, національно-визвольна боротьба українського народу, Україна в 20 - 30 роки та роки Другої світової війни, Чорнобильська трагедія;

карта України, населення, його склад, досягнення промисловості та сільського господарства;

третя стіна:

витяг із Положення про МНС України, Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Дисциплінарного статуту органів і підрозділів цивільного захисту;

текст Присяги особового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

стенд "Спортивне життя колективу";

четверта стіна:

стенд з історії створення та становлення органу чи підрозділу цивільного захисту;

висвітлення кращих традицій пожежної охорони, органів та підрозділів МНС;

фотоматеріали щодо роботи особового складу з ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, рятування людей, сумлінного ставлення до виконання службових обов'язків із зазначенням кращих працівників та їх особистого внеску;

фотографії керівників (від першого до теперішнього) органу (підрозділу) з короткими біографічними довідками.

4.11. У навчальному класі органу (підрозділу) цивільного захисту оформлюються стенди:

етапи становлення незалежності України;

життєвий шлях та літературно-публіцистична діяльність Т. Г. Шевченка;

Закон України "Про правові засади цивільного захисту" (витяги);

фотографія Міністра та керівництва МНС з короткими біографічними даними;

підсумки діяльності органу (підрозділу) за минулий рік;

розклад занять зі службової та гуманітарної підготовки з різними категоріями особового складу на поточний місяць;

основні форми та методи навчання і виховання особового складу;

заходи безпеки, основні напрямки збереження життя і здоров'я персоналу;

витяги із Закону України "Про боротьбу з корупцією", Кримінального кодексу України;

бібліотека (художня література українських письменників, література з історії України, підбірка законодавчих актів України стосовно сфери діяльності МНС);

підшивки газет, журналів.

4.12. У караульних приміщеннях органу (підрозділу) цивільного захисту оформлюються стенди розміром 75 см на 90 см:

стенд "Ветерани завжди в нашому строю":

стінна газета (назва "Ратник", "На бойовому посту", "Тривога" тощо);

"Бойові листки змін (караулів)";

фотогазета про будні підрозділу (служба, навчання, господарчі роботи, дозвілля);

витяг з Історичного формуляру;

позитивні приклади несення служби;

фотографії кращих фахівців служби за категоріями;

графік відпусток;

інформація про роботу Загальних зборів;

інформація щодо проведеної роботи з наставництва над молодими працівниками;

інформаційна дошка для оголошень та повідомлень особовому складу;

телевізор (магнітофон, музичний центр, DVD) з графіком їх роботи.

4.13. Наочна агітація в органах і підрозділах цивільного захисту (стенди, інформаційні дошки, малюнки, фотографії) розробляється та оформляється винятково українською мовою, на високому художньому та естетичному рівнях, із залученням до цієї роботи відповідних фахівців.

Естетичне та привабливе оформлення наочної агітації є фактором підтримання зразкового порядку та гордості особового складу за службу в органах і підрозділах цивільного захисту, налаштування його на зразкове виконання завдань за призначенням.

4.14. Стан наочної агітації та її вплив на виховання особового складу розглядається щокварталу під час підведення підсумків проведеної соціально-гуманітарної роботи та висвітлюється у відповідних оглядах.

 

Перший заступник Міністра  

В. М. Антонець 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо співпраці органів (підрозділів) цивільного захисту з ветеранськими організаціями

I. Загальні положення

1.1. Ветеранські організації органів і підрозділів цивільного захисту (далі - ветеранські організації) є громадськими організаціями, що об'єднують на добровільних засадах всі категорії ветеранів та пенсіонерів МНС, а також членів їх сімей для вирішення соціальних, матеріально-побутових, економічних, медичних, екологічних та інших спільних інтересів, участі у реалізації Концепції соціального і гуманітарного розвитку Міністерства, формуванні професіоналізму молодих працівників та проведення патріотичного виховання рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту (далі - особовий склад).

1.2. Діяльність ветеранських організацій здійснюється у тісній взаємодії з керівництвом органів і підрозділів цивільного захисту, а також шляхом співробітництва з державними органами, професійними спілками, громадськими, благодійними, екологічними організаціями та фондами.

1.3. Членами ветеранської організації МНС можуть бути всі категорії ветеранів та пенсіонерів державної пожежної охорони, військ цивільної оборони та інших рятувальних підрозділів Міністерства, які беруть активну участь у діяльності ветеранської організації, а також члени їх сімей.

Прийом до ветеранської організації проводиться на підставі поданої заяви.

Ветеранські організації є самостійними у проведенні своєї діяльності. Вони не залежать у своїй діяльності від політичних партій і релігійних організацій.

II. Основні напрямки співпраці органів (підрозділів) з ветеранськими організаціями

2.1. Територіальні органи управління (підрозділи) цивільного захисту організовують та проводять заходи щодо тісної співпраці з ветеранськими організаціями за наступними напрямками:

сприяння у вирішенні поданих до органів і підрозділів цивільного захисту пропозицій з питань покращання соціально-правового, медичного та матеріально-побутового забезпечення членів ветеранської організації;

спільне обговорення та надання методичної і організаційної допомоги у підготовці зауважень і пропозицій до проектів Законів та інших нормативно-правових актів з питань соціального захисту ветеранів, відповідно до чинного законодавства України;

залучення ветеранів МНС до роботи в атестаційних комісіях, загальних Зборах, громадських радах, для участі в проведенні окремих тем занять зі службової підготовки, суддівства оглядів-конкурсів професійної майстерності, загальних зборах з підведення підсумків службової діяльності за навчальний рік, тематичних вечорах та інших заходах;

проведення соціального супроводу членів ветеранських організацій для подолання їх життєвих труднощів, підвищення їх соціального статусу та своєчасного надання відповідної допомоги;

взаємодія з експертно-діагностичними, лікувальними та реабілітаційними центрами, органами охорони здоров'я і юридичними органами для надання медичної та правової допомоги членам ветеранської організації;

здійснення благодійних акцій;

участь в організації і проведенні заходів щодо роз'яснення проблем ветеранів. Сприяння у раціональному працевлаштуванні ветеранів, реалізації їх прав на працю;

організація та проведення урочистих культурно-масових заходів до знаменних дат і подій із запрошенням ветеранів;

залучення ветеранів до проведення заходів із особовим складом щодо його виховання на кращих традиціях пожежної охорони та цивільної оборони, конкретних прикладах гасіння пожеж та рятування людей, сумлінного ставлення до виконання службових обов'язків;

участь у забезпеченні роботи музеїв та куточків історії пожежної охорони та цивільної оборони. Сприяння у веденні Історичних формулярів підрозділів;

залучення ветеранів до роботи з молодими працівниками як помічників наставників з метою закріплення їх на службі, прищеплення поваги до Закону та професії пожежного-рятувальника;

сприяння у забезпеченні Рад ветеранів службовими приміщеннями, канцелярським та офісним обладнанням, комп'ютерами та засобами зв'язку;

проведення постійних робочих зустрічей з помічниками начальників по роботі з ветеранами на громадських засадах щодо вирішення поточних питань роботи ветеранських організацій;

проведення щорічних оглядів роботи ветеранських організацій, приурочивши їх до Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня), з урахуванням їх внеску в громадське життя колективів цивільного захисту;

систематичне заохочення ветеранів за активну участь у громадському житті колективів органів і підрозділів системи МНС, проведення наставництва і професійного становлення молодих працівників;

забезпечення вшанування в урочистій обстановці працівників органів цивільного захисту при виході на пенсію, а також при врученні посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран служби цивільного захисту";

організація взаємодії з телевізійними каналами щодо участі в тематичних передачах з висвітлення проблем життєдіяльності ветеранів та можливих шляхів їх розв'язання, питань діяльності державних органів стосовно підвищення соціальної захищеності цієї категорії громадян;

започаткування у відомчих друкованих виданнях МНС рубрик: "Досвід ветеранів на службі сьогодення" та "Турбота про ветеранів".

2.2. Стан роботи з ветеранами щоквартально розглядається на оперативних нарадах при начальниках ГУ (У) МНС України в областях із запрошенням активу Рад ветеранів, на яких напрацьовуються конкретні заходи щодо поліпшення роботи ветеранських організацій з виховання молодих працівників, надання допомоги ветеранам, які її потребують.

III. Заключні положення

3.1. Ветеранські організації можуть об'єднуватися в регіональні за територіальним принципом організації (АР Крим, обласні, міст Києва та Севастополя) чи Асоціацію, при цьому набувають статусу первинних.

3.2. Ветеранські організації можуть бути колективним членом Асоціації ветеранів Міністерства та інших громадських організацій.

3.3. Первинні ветеранські організації можуть набувати права юридичних осіб шляхом реєстрації в місцевих органах державної виконавчої влади (у цьому разі вони в своїй діяльності керуються власними статутами, які приймаються їх вищими керівними органами).

3.4. У тому випадку, коли первинні ветеранські організації Асоціації в областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі не набувають статусу юридичної особи, вони зобов'язані легалізуватися шляхом повідомлення у місцевих органах виконавчої влади.

3.5. Діяльність ветеранської організації може бути припинена шляхом реорганізації (злиття, об'єднання, розділу) або ліквідації.

 

Перший заступник Міністра 

В. М. Антонець 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення індивідуальної виховної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту

1. Загальні положення

1.1. Індивідуальна виховна робота з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту (далі - особовий склад) - це систематичний, цілеспрямований педагогічний вплив на конкретну особу, метою якого є виховання підготовленого, висококваліфікованого, морально загартованого, дисциплінованого, пильного і мужнього працівника, який може стійко переносити високі фізичні та моральні навантаження, психологічні стреси, долати труднощі служби. Проведення індивідуальної роботи з особовим складом передбачає систему виховних заходів, які проводяться з урахуванням індивідуальних особливостей працівника і спрямовані на формування в нього необхідних умінь і навичок, високих професійних і особистих якостей.

1.2. Індивідуальна виховна робота з особовим складом здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про правові засади цивільного захисту", інших законів України, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України та МНС України, Настанови щодо організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту, цим Положенням.

1.3. Індивідуальна виховна робота з особовим складом здійснюється:

1.3.1. Керівниками структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, органів і підрозділів цивільного захисту - з безпосередньо підпорядкованим особовим складом та відповідно до функціональних обов'язків.

1.3.2. Працівниками органів і підрозділів цивільного захисту по роботі з персоналом - відповідно до функціональних обов'язків.

1.3.3. Наставниками - відносно закріплених молодих працівників.

1.3.4. Громадськими організаціями, створеними в органах і підрозділах цивільного захисту відповідно до чинного законодавства.

1.4. Психологічне супроводження індивідуальної виховної роботи з особовим складом проводиться фахівцями служби психологічного забезпечення.

1.5. Загальне керівництво, організація та відповідальність за проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом покладається на керівника органу чи підрозділу цивільного захисту.

2. Принципи проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом

Основними принципами проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом є:

2.1. Науковість.

2.2. Законність.

2.3. Послідовність та комплексність.

2.4. Здійснення педагогічного впливу на основі вивчення індивідуальних психологічних особливостей особового складу.

2.5. Повсякденна вимогливість та повага до кожного підлеглого.

2.6. Поєднання індивідуального та колективного впливу на особистість.

2.7. Дотримання поміркованості у критиці та спирання на позитивні якості підлеглого.

2.8. Цілеспрямованість у досягненні конкретних завдань виховання.

2.9. Своєчасне реагування на відхилення в поведінці підлеглих у різних ситуаціях.

3. Завдання індивідуальної виховної роботи з особовим складом

Основними завданнями індивідуальної виховної роботи з особовим складом є:

3.1. Виховання у дусі патріотизму, відданості Українському народу, його традиціям.

3.2. Прищеплення шляхом диференційованого підходу високих професійних, фізичних, морально-етичних, естетичних та загальнолюдських якостей.

3.3. Формування високої правової культури, дисциплінованості, прагнення набути високого рівня професійної майстерності.

3.4. Забезпечення якісного виконання особовим складом своїх функціональних обов'язків, піднесення ефективності їх службової діяльності та боєздатності шляхом цілеспрямованого використання науково обґрунтованих форм і методів роботи з людьми.

4. Основні методи проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом

Методами проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом є способи впливу суб'єктів на свідомість, волю та почуття особового складу з метою формування у них високих моральних та професійних якостей.

Індивідуальна виховна робота з особовим складом передбачає такі основні методи:

4.1. Діагностична бесіда - особисте спілкування з підлеглим з метою залучення його до співробітництва та отримання певної інформації про його особистість. При вмілому проведенні бесіди можна виявити особисті переживання підлеглого, його оцінку стану справ у колективі, ставлення до найближчого оточення та керівників. Як підсумок, визначається своєрідний "діагноз", на основі якого і буде здійснюватись подальша індивідуальна робота з конкретною особою.

4.2. Спостереження - передбачає наявність чіткої мети та детальної фіксації результатів. При вивченні індивідуальних особливостей, як правило, застосовується вибіркове спостереження, у ході якого виявляються певні риси, особливості поведінки, якості особистості. Ці спостереження фіксуються в щоденниках, записниках, журналах.

4.3. Діагностичний експеримент - дозволяє виявити здатність підлеглого сприймати виховний вплив та відповідати на нього змінами поведінки в позитивному напрямку. Експеримент є вихідним пунктом для довгострокового планування індивідуальної роботи з особовим складом. На початку та наприкінці експерименту за допомогою спостереження, узагальнення незалежних характеристик, результатів діяльності та інших методів вивчення фіксуються параметри досліджуваних психологічних особливостей та якостей.

4.4. Переконання - використовується з метою формування або подальшого розвитку нової якості чи форми поведінки, виходячи із завдань індивідуальної роботи з особовим складом та вироблення нового ставлення у підлеглого до тієї чи іншої дії, вчинку або провини.

4.5. Вивчення документації - відображає хід та результати формування світогляду, його загальної та спеціальної професійної підготовки тощо. Цей метод дає можливість проаналізувати рівень отримання професійних умінь та навичок, засвоєння морально-етичних норм, правил етикету, а також відстежити динаміку розвитку колективу. Отримані результати порівнюються з підсумками минулої діяльності, що дає змогу виявити тенденції та внести корективи в організацію та здійснення індивідуальної виховної роботи з особовим складом.

4.6. Стимулювання - спрямоване на посилення тих позитивних тенденцій, що вже мають місце в поведінці особи. Індивід підсвідомо хоче, віддає перевагу та буде робити так, як того прагне керівник. Однак дана тенденція недостатньо виражена. На шляху її реалізації стоять певні перепони - як об'єктивні (ті або інші труднощі), так і суб'єктивні (недостатнє знання ситуації).

4.7. Узагальнення незалежних характеристик - збирання, вивчення, узагальнення та аналіз якомога більшого числа відомостей про підлеглого. При цьому інформація отримується від найближчого оточення, керівників, колег тощо. Техніка отримання незалежних характеристик різноманітна: бесіди, експертні оцінки, письмові характеристики, анкети. Цей метод спрямований на більш глибоке вивчення окремих якостей, здібностей особистості.

4.8. Об'єктивна оцінка діяльності та поведінки підлеглого - полягає в системі психологічного впливу, що реалізується за допомогою обговорення, аналізу, узагальнення та об'єктивної оцінки діяльності і поведінки, спрямованих на усунення наявних помилок та негативних проявів, розвиткові відповідальності за свою поведінку та результати діяльності колективу.

4.9. Надання допомоги в побудові системи уявлень та переконань. В основу методу закладено активізацію мислення, пам'яті та пізнавальних процесів з метою розширення уявлень про те чи інше явище, об'єкт, проблему. Необхідність його застосування виправдана у випадках, коли підлеглий має небажану поведінку, пов'язану з однобічним уявленням про ситуацію та її наслідки, в якій він діє. Цей метод може бути реалізований великою кількістю прийомів, до числа яких належать: постановка конкретних запитань, які будуть сприяти виникненню необхідних уявлень; формулювання проблемних запитань з метою стимулювання логічного мислення, необхідного для прогнозування розвитку ситуації, використання засобів наочності, що сприяють активізації пам'яті, використання аналогій, порівнянь, співставлень тощо.

4.10. Навчання. Метою використання методу може бути формування необхідних для вирішення професійних завдань знань, умінь та навичок. У даному випадку йдеться не про один вчинок підлеглого, а про систему вчинків, певну лінію поведінки. При цьому той, стосовно кого застосовується метод, переконаний у необхідності співпраці. Але для реалізації цього переконання йому бракує досвіду. Так, наприклад, підлеглий часто конфліктує через свою нестриманість, "гарячковість". При проведенні індивідуальної виховної роботи потрібно з'ясувати основні види ситуацій, в яких він "зривається", проводити "репетиції" необхідної поведінки в різноманітних ситуаціях і тим самим закріпити навички врівноваженої поведінки.

4.11. Примус - полягає у використанні комплексу різноманітних прийомів і засобів, покликаних певним чином примусити особу до виконання загальноприйнятих вимог. Він реалізується через наступні прийоми: категорична вимога, попередження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, наказ. Даний метод (при позиції протистояння об'єкта індивідуальному впливу) застосовується лише у винятковому випадку, коли інші методи не дали бажаного результату.

5. Основні форми індивідуальної виховної роботи з особовим складом

Формами індивідуальної виховної роботи є засоби зовнішнього впливу суб'єктів, які здійснюють вплив на підлеглого.

Індивідуальна виховна робота передбачає такі основні форми впливу на підлеглого:

особистий приклад;

співбесіда;

індивідуальне доручення і завдання;

індивідуальна допомога (особливо молодим працівникам);

індивідуальний контроль;

заслуховування звітів, оцінка їх службової діяльності;

використання можливостей виховного впливу колективу;

знання соціально-побутових проблем підлеглого з метою надання відповідної допомоги та впливу на виконання службових обов'язків;

використання засобів пропаганди та агітації;

надання практичної допомоги з метою формування у підлеглого стійкої суспільної орієнтації, розширення його світогляду, вміння спілкуватись з різними категоріями людей тощо;

використання засобів дисциплінарного та морального впливу (поєднання заохочень та стягнень);

ознайомлення зі станом здоров'я (заняття фізичною підготовкою, результати проходження щорічного медичного огляду тощо).

6. Психологічне супроводження індивідуальної виховної роботи з особовим складом

До форм психологічного супроводження належать:

6.1. Навчання працівників, вказаних у пункті 1.4 цього Положення, основам психології особистості, соціальної психології, конфліктології та психології суїцидальної поведінки.

6.2. Проведення з підлеглими рольових ігор (тренінгів) у ході професійної підготовки, спрямованих на формування потрібної ціннісної орієнтації, мотиваційної спрямованості, на формування, підтримку та розвиток професійно важливих якостей та рис, а саме: активності, наполегливості, відповідальності, чуйності, терпимості, здатності знаходити адекватні шляхи вирішення, самореалізації в різноманітних життєвих ситуаціях, у тому числі у службовій діяльності та міжособистісних стосунках.

6.3. Надання індивідуальної та групової психологічної допомоги з метою запобігання девіантній поведінці та збереження психологічного здоров'я за їх особистим зверненням або ініціативою підлеглих, перелічених у пункті 1.4, надання рекомендацій щодо організації і проведення індивідуальної виховної роботи.

6.4. Регулярне вивчення соціально-психологічного клімату в підрозділах і надання рекомендацій керівництву щодо його корекції та покращання.

6.5. Вивчення психологічної сумісності та готовності до спільної професійної діяльності, а також при організації процесу наставництва. Надання рекомендацій керівництву щодо розстановки кадрів у органах і підрозділах цивільного захисту.

7. Планування та облік проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом

7.1. Планування та облік індивідуальної виховної роботи з особовим складом здійснюється керівниками та працівниками, визначеними пунктом 1.3 цього Положення.

7.2. Планування та облік індивідуальної виховної роботи з особовим складом здійснюється у Журналі планування та обліку проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом (додаток 7 до Настанови).

7.3. Індивідуальна виховна робота з особовим складом планується на квартал і здійснюється керівниками відносно підлеглого особового складу, перш за все з особами, які схильні до порушень дисципліни, мають стягнення, з молодими працівниками тощо.

7.4. Планування здійснюється на основі аналізу соціально-психологічного клімату в колективі, стану дисципліни, висновків останньої атестації, результатів службової діяльності, індивідуальних особливостей тощо.

 

Перший заступник Міністра 

В. М. Антонець 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наставництво в органах і підрозділах цивільного захисту

1. Загальні положення

1.1. Наставництво в органах і підрозділах цивільного захисту є складовою частиною професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу (далі - особовий склад) та формою роботи з молодими працівниками. Наставництво здійснюється відповідно до нормативних актів МНС та цього Положення.

1.2. Мета наставництва - забезпечення оптимальної адаптації молодого працівника, як фахівця до умов служби, цілеспрямоване формування та розвиток професійних та особистих якостей, необхідних для виконання основних завдань за призначенням.

2. Основні завдання наставництва

2.1. Допомога молодим працівникам в оволодінні необхідними знаннями і спеціальними навичками для самостійного виконання службових завдань.

2.2. Формування високих моральних якостей та професійних навичок, дисциплінованості, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги, особистої відповідальності за виконання службового обов'язку.

2.3. Виховання у молодих працівників високої громадської свідомості та самовладання, відданості Українському народу та вірності Присязі, витримки та психологічної стійкості до роботи в екстремальних умовах.

2.4. Допомога у навчанні молодих працівників вмілому виконанню обов'язків під час несення служби, гасінні пожеж і ліквідації аварій, катастроф, стихійного лиха та проведенні рятувальних робіт.

2.5. Адаптація молодих працівників до специфічних умов роботи органів і підрозділів цивільного захисту.

3. Організація наставництва

3.1. Наставництво встановлюється одночасно із завершенням стажування на посаді після призначення в підрозділ над:

молодими фахівцями, які закінчили вищі навчальні заклади МНС та при призначенні на посаду;

випускниками курсів первинної підготовки при вищих навчальних закладах МНС, які призначені на посади середнього начальницького складу;

випускниками курсів первинної підготовки при Вінницькому вищому училищі цивільного захисту, або навчальних центрах (пунктах) підготовки працівників територіальних органів управління МНС, які призначені на посади рядового та молодшого начальницького складу;

працівниками, які зараховуються на службу в МНС на посади рядового та молодшого начальницького складу і мають свідоцтва встановленого зразка (згідно з чинними на час їх отримання нормативно-правовими документами) про проходження курсів первинної підготовки за посадовими категоріями, що відповідають штатному розпису МНС;

працівниками за вільним наймом, які прийняті на посади у підрозділах цивільного захисту і їх робота пов'язана з добовим чергуванням.

3.2. Наставництво встановлюється на 6 місяців, але за потреби може бути продовженим.

3.3. Наставники добираються з числа підготовлених працівників, з досвідом роботи, високими показниками в службовій діяльності, які користуються авторитетом серед особового складу та мають нахил до роботи з особовим складом. Після успішного завершення стажування, наставником молодого працівника може бути керівник його стажування.

3.4. Закріплення наставників здійснюється наказом керівника органу чи підрозділу цивільного захисту одночасно із завершенням стажування молодого працівника на посаді після призначення, з обов'язковим врахуванням висновку психолога щодо психологічної сумісності наставника та підшефного.

Кожен наставник може мати не більше двох підшефних. Допускається, за потреби, закріплення за молодим працівником іншого наставника.

У разі відсторонення наставника за негативними мотивами, матеріали та наказ керівника органу чи підрозділу цивільного захисту додаються до його особової справи.

3.5. До роботи з молодими працівниками як помічники наставників можуть залучатися члени ветеранських організацій органів і підрозділів цивільного захисту, інші ветерани та пенсіонери, які підтримують постійні зв'язки з особовим складом цих органів і підрозділів цивільного захисту, мають великий досвід роботи, високий кваліфікаційний рівень та бажання працювати з молодими працівниками.

3.6. Рішення про завершення наставництва або про його продовження приймається керівником органу чи підрозділу цивільного захисту і оголошується наказом на підставі висновку-звіту, поданого наставником.

3.7. В атестаціях на працівників, які є наставниками, в обов'язковому порядку висвітлюється їх робота з підшефними.

3.8. За умови позитивних результатів наставництва після його завершення наставник може бути заохочений правами керівника органу чи підрозділу цивільного захисту.

4. Обов'язки наставника

Наставник несе відповідальність за стан роботи з підшефним і зобов'язаний:

4.1. Знати вимоги чинного законодавства України, основні нормативні документи, які регламентують проходження служби в МНС, та керуватися ними у своїй діяльності.

4.2. Складати та затверджувати після погодження з психологом у керівника органу чи підрозділу цивільного захисту, на якого покладено організацію наставництва, піврічний план індивідуальної роботи з навчання підшефного, враховуючи результати стажування.

4.3. Вести щоденник наставника. Надавати молодому працівнику необхідну методичну і практичну допомогу у вивченні та відпрацюванні передбачених планами питань. Здійснювати постійний контроль за перебігом виконання плану індивідуальної роботи з навчання молодого працівника.

4.4. Допомагати підшефному в оволодінні обраною професією, роз'яснювати йому особливості проходження служби.

У процесі вирішення службових завдань слідкувати за тим, щоб підшефний постійно опановував теоретичні знання, набував та удосконалював практичні навички.

4.5. За допомогою психолога постійно вивчати особливості характеру, запити та уподобання молодого працівника. Допомагати йому долати труднощі, знати його соціально-побутові умови, сприяти їх поліпшенню.

4.6. Під власним контролем залучати підшефного до виконання службових обов'язків, бути присутнім при виконанні складних завдань.

4.7. Ознайомлювати підшефного з історією та традиціями служби, органу і підрозділу цивільного захисту, де він працює, історичним формуляром, залучати його до активної участі в громадському житті.

4.8. Принципово реагувати на порушення дисципліни підшефним, використовуючи громадський вплив, надавати індивідуальну допомогу з метою адаптації до умов проходження служби в МНС.

4.9. Звітувати про роботу з молодим працівником на загальних зборах колективу органу чи підрозділу цивільного захисту. Складати висновок-звіт після завершення терміну наставництва і подавати його керівнику органу чи підрозділу цивільного захисту для прийняття рішення.

5. Права наставника

Наставник має право:

5.1. Вимагати від підшефного сумлінного ставлення до навчання та служби.

5.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються службової діяльності та поведінки підшефного, захисту його прав та інтересів.

5.3. Вносити пропозиції стосовно заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на підшефного.

5.4. За потреби вносити мотивовані пропозиції на загальні збори колективу про дострокове припинення наставництва або продовження його терміну із подальшим затвердженням прийнятого рішення керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

5.5. У разі виявлення в підшефного негативних якостей (схильності до зловживання службовим становищем, спиртними напоями тощо) вносити пропозиції керівнику органу чи підрозділу цивільного захисту або на загальні збори колективу щодо доцільності його подальшого проходження служби в МНС із подальшим затвердженням прийнятого рішення керівником органу цивільного захисту.

6. Обов'язки підшефного

Молодий працівник зобов'язаний:

6.1. Неухильно виконувати вимоги Присяги особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, стійко переносити всі труднощі, пов'язані з виконанням функціональних обов'язків. Бути чесним, дисциплінованим, зберігати державну та службову таємницю, виконувати вимоги статутів, наказів, розпоряджень, правил внутрішнього розпорядку.

6.2. Наполегливо оволодівати теоретичними знаннями та практичними навичками, у встановлений термін виконувати завдання, що передбачені планом індивідуальної роботи.

6.3. Ретельно виконувати вимоги та поради наставника, опановувати передові форми і методи роботи, вміти самостійно, професійно та грамотно виконувати покладені службові обов'язки.

6.4. Постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень, брати активну участь у громадському житті.

6.5. Звітувати про результати наставництва на зборах колективу органу чи підрозділу цивільного захисту, а по закінченню терміну наставництва готувати звіт та подавати його на затвердження керівнику органу чи підрозділу цивільного захисту.

7. Права підшефного

Молодий працівник користується всіма правами, які передбачено чинним законодавством. Крім того, з метою успішного проходження наставництва має право:

7.1. Клопотати про закріплення за ним іншого наставника, якщо закріплений безвідповідально ставиться до його навчання, допускає порушення дисципліни, не забезпечує умови для виконання запланованих заходів.

7.2. Ознайомлюватись у межах своїх функціональних обов'язків з службовими документами та матеріалами, звертатись за консультацією та практичними порадами до керівника органу чи підрозділу цивільного захисту, його заступників, забезпечуватись матеріалами, технічними та іншими засобами, необхідними для виконання службових завдань.

8. Керівництво наставництвом

Відповідальність за організацію наставництва несуть керівники органів і підрозділів цивільного захисту, які зобов'язані:

8.1. Створити необхідні умови для успішного функціонування наставництва, для чого організувати навчання наставників формам та методам індивідуальної виховної роботи з особовим складом, основам педагогіки і психології, надавати їм всебічну методичну та практичну допомогу.

8.2. Затвердити піврічний план індивідуальної роботи з навчання молодого працівника.

8.3. Створити належні умови для спільного несення служби наставником та закріпленим молодим працівником, виконання ними службових завдань, вивчення підшефним нормативних документів, пожежно-рятувального озброєння та спеціальної техніки.

8.4. Здійснювати постійний контроль за наставницькою діяльністю.

8.5. Розглядати стан наставництва не рідше одного разу на півріччя на оперативних нарадах та щокварталу - на загальних зборах органу (підрозділу) цивільного захисту, на яких заслуховувати звіти наставників і молодих працівників про проведену роботу, вживати конкретні заходи щодо її поліпшення.

8.6. З метою оцінки професійного рівня молодих працівників розглядати та затверджувати висновок-звіт про завершення наставництва, який додається до особової справи.

8.7. Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід організації наставництва, вносити конкретні пропозиції до вищих інстанцій у порядку підлеглості про подальше поліпшення наставницької роботи, підвищення її ролі у вирішенні службових завдань, заохочення кращих наставників.

 

Перший заступник Міністра 

В. М. Антонець 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію діяльності Загальних зборів осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

1. Загальні положення

1.1. Загальні збори осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (далі - Загальні збори особового складу) функціонують в органах і підрозділах цивільного захисту для колективного обговорення та вирішення питань, пов'язаних із службовою діяльністю, проведенням заходів із соціально-гуманітарної роботи тощо.

1.2. Основною метою діяльності Загальних зборів особового складу є:

колективне обговорення актуальних питань та завдань, що поставлені перед органом чи підрозділом цивільного захисту;

визначення шляхів вирішення проблемних питань щодо службової діяльності та забезпечення соціальних гарантій осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (далі - особовий склад);

сприяння у вихованні особового складу засобами громадського впливу;

створення умов нетерпимості до порушень дисципліни і законності.

1.3. Завданнями Загальних зборів особового складу є:

опрацювання колективних рішень з окремих питань службової діяльності та роботи з особовим складом органу чи підрозділу цивільного захисту;

сприяння в реалізації завдань соціально-гуманітарної роботи;

оцінка результатів проведеної роботи з особовим складом та наставництва над молодими працівниками;

прийняття та впровадження колективних рішень щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в колективах;

надання належної оцінки порушникам дисципліни в колективі;

попередження через профілактичну роботу вчинків, що шкодять авторитету працівника МНС.

1.4. Основними напрямками діяльності Загальних зборів особового складу є:

організація громадського контролю та розгляд результатів проведених заходів соціально-гуманітарної роботи з особовим складом;

опрацювання колективних рішень щодо вирішення питань службової діяльності підрозділу, соціально-гуманітарних питань та житлово-побутових проблем особового складу;

розгляд фактів порушень дисципліни, несумлінного ставлення до виконання працівниками своїх службових обов'язків.

1.5. У своїй діяльності Загальні збори особового складу керуються даним Положенням.

2. Організація та координація роботою Загальних зборів особового складу

2.1. Координацію роботи Загальних зборів особового складу здійснює керівник органу чи підрозділу цивільного захисту.

Організація підготовки Загальних зборів особового складу, їх проведення та контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на заступника керівника органу чи підрозділу цивільного захисту по роботі з персоналом, а при його відсутності - на заступника керівника, або іншу особу, визначену керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

2.2. Для сприяння у вирішенні завдань, які покладені на Загальні збори особового складу, створюється громадське формування - Рада зборів.

2.3. Сферою діяльності Ради зборів визначаються наступні питання:

громадський контроль за впровадженням в органах і підрозділах цивільного захисту вимог Настанови з організації соціально-гуманітарної роботи з рядовим і начальницьким складом та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту;

участь у проведенні запланованих заходів соціально-гуманітарної роботи та виконання рішень щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в колективах;

визначення проблемних питань щодо соціального захисту особового складу та шляхів їх вирішення;

надання допомоги у проведенні наставництва над молодими працівниками;

здійснення попереджувальних та профілактичних заходів з особовим складом щодо зміцнення дисципліни та дотримання законності;

опрацювання пропозицій на Загальні збори особового складу щодо надання належної оцінки порушникам дисципліни в колективі;

підготовка матеріалів до проведення Загальних зборів особового складу, а також здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень;

внесення пропозицій щодо поліпшення службової діяльності через удосконалення роботи з особовим складом як в цілому, так і з конкретними працівниками, а також щодо заохочення особового складу.

2.4. Ради зборів обираються в усіх органах і підрозділах цивільного захисту на Загальних зборах особового складу у складі п'яти (семи) працівників терміном на два роки.

2.5. До складу Ради зборів можуть бути обрані працівники, які прослужили в даному органі чи підрозділі цивільного захисту не менше одного року, позитивно характеризуються, мають організаторські здібності, позитивні досягнення в службовій діяльності та користуються авторитетом у колективі.

Членами Ради зборів обираються досвідчені, як правило, особи середнього та старшого начальницького складу, які представляють напрямки служби цивільного захисту.

Також до Ради зборів можуть бути обрані особи молодшого начальницького складу, які працюють в даному органі чи підрозділі цивільного захисту.

2.6. Загальні збори особового складу вважаються правомірними, якщо в них взяло участь більше половини від загальної кількості особового складу даного органу чи підрозділу цивільного захисту.

2.7. Вибори Ради зборів проводяться на Загальних зборах особового складу відкритим голосуванням, де кожному учаснику дано право внесення пропозицій про висунення кандидатів до її складу та їх відвід. Питання про відвід вирішується більшістю голосів. Вибраними до складу Ради зборів вважаються кандидати, які отримали найбільше число голосів при умові, що за них голосувало більше половини присутніх.

2.8. Члени Ради зборів на своєму першому засіданні обирають голову, його заступника та секретаря.

Прийняті рішення Загальних зборів особового складу про обрання членів Ради зборів та першого засідання Ради зборів про розподіл обов'язків між їх членами затверджується наказом керівника органу чи підрозділу цивільного захисту.

2.9. Голова Ради зборів органу чи підрозділу цивільного захисту автоматично є членом всіх постійних комісій даного органу чи підрозділу цивільного захисту (атестаційної, з житлово-побутових питань, з охорони праці та інших).

2.10. Ради зборів, після закінчення терміну повноважень, звітують про свою діяльність на Загальних зборах особового складу.

Загальні збори особового складу мають право достроково відкликати членів Ради зборів, якщо вони не виправдовують виявлену їм довіру. Питання про відклик вирішується відкритим голосуванням. Обрання нових членів Ради зборів замість відкликаних або вибулих з інших причин проводиться в порядку, передбаченому пунктами 2.4 - 2.8 цього Положення.

2.11. Робота Ради зборів фіксується в журналі ведення протоколів засідань Ради зборів.

3. Права Загальних зборів особового складу

3.1. Загальні збори особового складу мають право розглядати питання про:

підведення підсумків роботи органу чи підрозділу цивільного захисту за звітний період;

стан виконання в органі чи підрозділі цивільного захисту вимог Настанови з організації соціально-гуманітарної роботи з рядовим і начальницьким складом та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту;

результати проведення роботи з особовим складом органу чи підрозділу цивільного захисту із заслуховуванням конкретних працівників;

хід наставництва над молодими працівниками із заслуховуванням їх звітів;

організацію роботи щодо поліпшення окремих напрямків службової діяльності органу чи підрозділу цивільного захисту;

вирішення соціальних та житлово-побутових проблем особового складу;

стан інформаційно-пропагандистського забезпечення, ведення Історичного формуляру, оформлення актової зали (кімнати по роботі з персоналом), кабінету психологічного розвантаження тощо;

взаємодію з ветеранською організацією щодо виховання молодих працівників;

несумлінне ставлення працівників до виконання своїх службових обов'язків;

порушення працівниками службової дисципліни та законності.

3.2. Загальні збори особового складу не мають право розглядати справи за вчинками, по яким ведеться слідство, винесено вирок суду або накладено дисциплінарне стягнення.

3.3. Загальні збори особового складу вносять пропозиції керівнику органу чи підрозділу цивільного захисту щодо поліпшення роботи з особовим складом, попередження порушень дисципліни, клопотання про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4. Порядок розгляду питань

4.1. На розгляд Загальних зборів особового складу виносяться питання за пропозицією керівника органу чи підрозділу цивільного захисту.

Рішення про розгляд справи може бути прийнято керівником за власною ініціативою на підставі повідомлення державних органів, громадських організацій, громадян чи підпорядкованих йому керівників, наставників.

Службова перевірка здійснюється перед розглядом питання на Загальних зборах особового складу, після висновку остаточне рішення про розгляд приймається керівником.

4.2. Рішення Загальних зборів особового складу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх.

4.3. Загальні збори особового складу розглядають питання в термін до 10 днів з моменту затвердження висновку службового розслідування керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

Час та місце проведення Загальних зборів особового складу визначається керівником органу чи підрозділу цивільного захисту та завчасно оголошується особовому складу.

За узгодженням з керівником органу чи підрозділу цивільного захисту Радою зборів здійснюється персональний виклик на Загальні збори особового складу осіб, присутність яких необхідна при розгляді їх справи або визначена планом проведення Загальних зборів особового складу.

4.4. При розгляді окремих питань на Загальні збори особового складу можуть бути запрошені представники органів державної влади та управління, ветеранської організації, громадськості та засобів масової інформації.

4.5. Організація ведення Загальних зборів особового складу покладається на Раду зборів даного органу чи підрозділу цивільного захисту.

4.6. При розгляді питання щодо несумлінного ставлення особи середнього чи старшого начальницького складу до виконання своїх службових обов'язків, порушення нею дисципліни з подальшим персональним заслуховуванням проводяться не Загальні збори особового складу, а збори середнього та старшого начальницького складу, при цьому члени Ради зборів із числа молодшого начальницького складу в їх роботі участі не беруть.

4.7. Загальні збори особового складу розглядають питання в присутності особи, яка заслуховується. Головуючий доповідає присутнім про порядок розгляду питання, знайомить із результатами проведеної перевірки, визначає суть провини. Загальні збори особового складу заслуховують пояснення особи, яка допустила порушення, та розглядають всі необхідні матеріали. Присутні на зборах можуть, з дозволу головуючого, задавати питання і виступати по суті.

4.8. Загальні збори особового складу повинні враховувати характер провини, обставини, наслідки скоєного порушення, попередню поведінку та інші дані, які характеризують особу, що заслуховується.

4.9. Якщо при розгляді питань:

а) будуть виявлені обставини, які свідчать про необхідність притягнення працівника до кримінальної відповідальності - Загальні збори особового складу не виносять остаточного рішення по суті справи, а порушують перед керівником підрозділу клопотання про направлення матеріалів у слідчі органи;

б) буде встановлено, що інші працівники своєю поведінкою створювали умови для скоєння особою, що заслуховується, порушення або змирилися з його діями - Загальні збори особового складу порушують перед начальником підрозділу клопотання про вжиття до цих осіб необхідних заходів впливу;

в) виникає необхідність в одержанні будь-яких додаткових даних - Загальні збори особового складу не приймають рішення по суті провини і мають право поновити проведення зборів або перенести їх на інший, встановлений ними день упродовж одного місяця.

4.10. Хід проведення Загальних зборів особового складу протоколюється.

У протоколі викладається суть порушення, результати проведеного розслідування, послідовність розгляду, короткий зміст пояснень та виступів, а також заявлені клопотання.

У рішенні Загальних зборів особового складу зазначаються час і місце їх проведення, найменування органу чи підрозділу цивільного захисту, кількість присутніх на зборах працівників, дані про особу, стосовно якої розглядається питання, зміст, мотиви та умови скоєння порушення, ступінь провини та застосовані заходи громадського впливу, а також строк та порядок оскарження рішення.

Якщо хтось з особового складу не згоден з рішенням Загальних зборів особового складу, може висловити свою думку, яка не оголошується Загальними зборами особового складу, але долучається до матеріалів.

Протокол та прийняте рішення підписується головуючим і секретарем Загальних зборів особового складу.

4.11. Остаточно рішення Загальних зборів особового складу вступає в силу після його затвердження керівником органу чи підрозділу цивільного захисту, в якому проведені Загальні збори особового складу.

Керівник органу чи підрозділу цивільного захисту, в разі непогодження з рішенням Загальних зборів особового складу, вживає заходів впливу відповідно до Дисциплінарного статуту органів і підрозділів цивільного захисту.

4.12. Матеріали Загальних зборів особового складу вносяться до номенклатури справ органу чи підрозділу цивільного захисту та зберігаються впродовж двох років, після чого знищуються за актом.

5. Заходи громадського впливу Загальних зборів особового складу

5.1. Загальні збори особового складу, після розгляду порушення працівником, можуть винести рішення про застосування до нього одного із заходів громадського впливу:

оголосити громадське попередження;

оголосити громадський осуд;

порушити клопотання перед керівником органу чи підрозділу цивільного захисту про притягнення винного до дисциплінарної відповідальності згідно із Дисциплінарним статутом органів і підрозділів цивільного захисту.

5.2. Загальні збори особового складу при розгляді справи можуть не застосовувати запропоновані заходи громадського впливу, а обмежитись обговоренням, якщо винний щиросердно розкаявся та приніс вибачення колективу.

5.3. При розгляді питань по заслуховуванню результатів проведення соціально-гуманітарної роботи з особовим складом та наставництва можуть бути прийняті рішення щодо позитивної оцінки їх діяльності із винесенням пропозицій про заохочення правами керівника органу чи підрозділу цивільного захисту, узагальнення досвіду, публікації в засобах масової інформації, фотографування на Дошку пошани тощо.

6. Порядок оскарження і виконання рішень Загальних зборів особового складу

6.1. Рішення Загальних зборів особового складу може бути оскаржено особою, стосовно якої воно винесено, у термін 7 днів від дня винесення відповідного рішення. Скарга подається безпосередньо керівнику органу чи підрозділу цивільного захисту, в якому проведено Загальні збори особового складу.

6.2. Скарга повинна бути розглянута в термін до 7 днів, а за необхідності проведення додаткової перевірки - до 15 днів. Про прийняте рішення повідомляється заявник.

6.3. Якщо керівник органу чи підрозділу цивільного захисту встановив, що скарга обґрунтована і що рішення Загальних зборів особового складу є упередженим чи суперечить порядку розгляду, передбаченому даним Положенням, він відміняє його і направляє матеріали на повторний розгляд.

6.4. Рішення Загальних зборів особового складу про застосування заходів громадського впливу, вказаних у пункті 5.1 даного Положення, враховуються при вирішенні питань висунення, переміщення по службі, присвоєння чергових спеціальних звань та заохочення впродовж року. Якщо протягом цього терміну особа не скоїла нового порушення, застосований до неї захід впливу вважається знятим.

6.5. При зразковій поведінці та сумлінному ставленні до служби особи, що заслуховувалася, Загальні збори особового складу мають право зняти застосований захід громадського впливу до закінчення річного терміну. Остаточне рішення приймає керівник органу чи підрозділу цивільного захисту.

6.6. У разі переведення особи до іншого підрозділу керівництво та колектив його інформується про застосовані до неї заходи впливу письмово.

6.7. Дострокове зняття заходів впливу за новим місцем служби проводиться Загальними зборами особового складу на підставах, зазначених у пункті 6.5.

 

Перший заступник Міністра 

В. М. Антонець 

 

__________________________________________________________________
(назва органу цивільного захисту)

__________________________________________________________________
(назва підрозділу цивільного захисту)

ЖУРНАЛ
ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Відповідальний _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                    (посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали)
 

Почато: "___" ____________ 200__ р.
Закінчено: "___" ____________ 200__ р.
 

СХЕМА
організації проведення індивідуальної виховної роботи у підрозділі цивільного захисту

N з/п 

Хто проводить 

Категорія особового складу, з яким проводиться індивідуальна виховна робота 

Начальник районного підрозділу 

Заступники начальника; начальники підпорядкованих підрозділів; працівники, віднесені до групи посиленої психологічної уваги та притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

Заступники начальника районного підрозділу 

Заступники начальників підпорядкованих підрозділів; інженерно-інспекторський склад; начальники караулів; працівники, віднесені до групи посиленої психологічної уваги та притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

Начальники підпорядкованих підрозділів. 

Заступник начальника підпорядкованого підрозділу; начальники караулів; працівники, віднесені до групи посиленої психологічної уваги та притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

Заступники начальників підпорядкованих підрозділів 

Начальники караулів, особовий склад караулів, працівники, віднесені до групи посиленої психологічної уваги та притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

5. 

Начальники караулів 

Особовий склад караулів 

 

ПЛАН
проведення індивідуальної виховної роботи

з особовим складом _________________________________________________
на ___ квартал 200__ року

N з/п 

Назва заходу 

Чим викликано проведення заходу 

Термін проведення 

Відмітки про виконання 

1 

2 

3 

4 

5 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Посада, звання, підпис керівника

СПИСОК
ПІДЛЕГЛОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ, З ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Число, місяць, рік
народ-
ження 

Освіта, спеціаль-
ність
(коли, що закінчив) 

З якого часу в 

Сімейний стан, дані про членів сім'ї 

Домаш-
ня адреса, теле-
фон 

Наявність 

МНС 

на
по-
са-
ді 

Пільг 

Осо-
бист.
авто-
транс-
порту 

Осо-
бист.
зброї 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВІДОМОСТІ
ПРО ПІДЛЕГЛИЙ ОСОБОВИЙ СКЛАД

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Відомості 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

Особи, яких нагороджено державними нагородами: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, яких нагороджено відомчими відзнаками: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які мають статус учасника бойових дій: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
(по категоріям):
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які мають багатодітні сім'ї
(виховують 3-х або більше неповнолітніх дітей):
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які мають інвалідів або хронічно хворих членів родини
(діагноз хвороби, група інвалідності):
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які отримали поранення або хронічне захворювання
під час виконання службових обов'язків:
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особи, які перебувають у контрольному списку на отримання житла: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Спортсмени
(майстри спорту, кандидати у майстри спорту, 1 розряд):
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учасники художньої самодіяльності: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Молоді працівники: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЗАОХОЧЕННЯ

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ініціали 

Вид заохочення 

За що заохочено  

Хто видав наказ, його номер і дата 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ініціали 

Вид стягнення 

За що накладено стягнення  

Хто видав наказ, його номер і дата 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВИХ (ПОЗАПЛАНОВИХ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

N з/п 

Посада, звання 

Прізвище, ініціали 

Дата 

Зміст 

Висновок 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ УМОВ ПІДЛЕГЛОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

N з/п 

Посада, звання, прізвище, ініціали 

Дата вивчення
(відвідування за місцем мешкання, адреса)
 

Висновок за результатами вивчення (відвідування), проблемні питання 

Кого з керівників поінформовано та які заходи вжито для розв'язання проблем 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітки:  

1. Відвідування працівників за місцем мешкання проводиться за їх особистим проханням, а також при надходженні скарги або заяви щодо протиправних дій.

2. Планування відвідування працівників проводиться лише тих, які мешкають у службовому житлі (квартири, гуртожитку).

3. Виявлені за результатами вивчення проблеми заносяться до Журналу узагальнення інформації про сімейно-побутові і матеріальні проблеми працівників підрозділу та роботи керівництва щодо їх вирішення. 

КОНТРОЛЬ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ І ПСИХОЛОГІВ

N з/п 

Посада, звання, прізвище перевіряючого  

Мета перевірки 

Зауваження, вимоги та рекомендації 

Дата та підпис переві-
ряючого
 

Відмітка про виконання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

ЗВІТ
про проведені заходи соціально-гуманітарної роботи в органах (підрозділах) цивільного захисту

(за ___ півріччя, рік) 200_ року

N з/п 

Найменування показників 

За анало-
гічний період минулого року
 

Звітні дані за 200_ рік 

1. Загальні дані 

півріччя 

рік 

півріччя 

рік 

1.1 

Загальна кількість підпорядкованих підрозділів 

  

  

  

  

1.2 

Кількість працівників, які безпосередньо організовують та проводять соціально-гуманітарну роботу 

  

  

  

  

1.3 

Проведено семінарів працівників по роботі з персоналом  

  

  

  

  

1.4 

Вивчено стан соціально-гуманітарної роботи, дисципліни та законності серед особового складу працівниками управління (інспекторські, контрольні та оперативні перевірки, перевірки відповідальних за стан дисципліни, соціально-психологічного вивчення)  

  

  

  

  

1.5 

Проведено розгляд стану соціально-гуманітарної роботи серед особового складу апарату і підрозділів на оперативних нарадах  

  

  

  

  

1.6 

Заслухано кураторів підрозділів за стан соціально-гуманітарної роботи та дисципліни 

  

  

  

  

1.7 

Здійснено перевірок підрозділів кураторами згідно з типовим планом-завданням із складанням довідок 

  

  

  

  

1.8 

Проведено заслуховувань на оперативних нарадах кураторів за стан соціально-гуманітарної роботи за результатами їх роботи у підрозділах 

  

  

  

  

1.9 

Притягнуто працівників до дисциплінарної відповідальності за результатами перевірок підрозділів за поданнями кураторів 

  

  

  

  

II. Соціально-гуманітарна робота  

2.1 

Проведено інформаційно-пропагандистську роботу:  

  

  

  

  

  

інструктивно-методичних занять з керівниками груп 

  

  

  

  

  

оглядів-конкурсів на кращого керівника групи  

  

  

  

  

2.2 

Оформлено нових і переоформлено стендів: 

  

  

  

  

  

на території 

  

  

  

  

  

у приміщеннях 

  

  

  

  

2.3. 

Проведено зустрічей керівників усіх рівнів з підлеглими працівниками 

  

  

  

  

2.4 

Кількість працівників, які мають особистий автомототранспорт 

  

  

  

  

2.5 

Зареєстровано працівників-власників мисливської вогнепальної зброї 

  

  

  

  

2.6 

Виявлено сімей працівників, в яких склалися конфліктні стосунки 

  

  

  

  

2.7 

Кількість конфліктних сімей, яким надано своєчасну допомогу у розв'язанні проблемних питань 

  

  

  

  

2.8 

Надано матеріальну допомогу у розв'язанні соціально-побутових проблем: 

  

  

  

  

  

інвалідам та членам сімей працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків 

  

  

  

  

  

учасників бойових дій та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

  

  

  

  

  

працівникам, які мають багатодітні сім'ї 

  

  

  

  

  

ветеранам та пенсіонерам 

  

  

  

  

  

іншим категоріям працівників 

  

  

  

  

2.9 

Кількість працівників, по яких узагальнено інформацію про їх сімейно-побутові і матеріальні проблеми та внесено дані до Соціального паспорта 

  

  

  

  

2.10 

Заслухано керівників усіх рівнів на нарадах, засіданнях кадрової комісії щодо організації соціально-гуманітарної роботи з особовим складом 

  

  

  

  

III. Наставництво 

3.1 

Кількість молодих спеціалістів-випускників, призначених на посади 

  

  

  

  

3.2 

Кількість осіб, які пройшли первинну підготовку і призначено на посади 

  

  

  

  

3.3 

Над скількома молодими працівниками організовано наставництво 

  

  

  

  

3.4 

Підготовлено висновків психологів щодо психологічної сумісності наставника та підшефного 

  

  

  

  

3.5 

Кількість заслуханих звітів на нарадах, зборах: 

  

  

  

  

  

наставників 

  

  

  

  

  

підшефних 

  

  

  

  

3.6 

Кількість характеристик-відгуків у особових справах з допуском до самостійного несення служби 

  

  

  

  

3.7 

Над скількома працівниками завершено наставництво із складанням висновків-звітів 

  

  

  

  

3.8 

Кількість заохочених наставників за підсумками роботи з молодими працівниками 

  

  

  

  

3.9 

Кількість покараних наставників за неякісну роботу з підшефними 

  

  

  

  

3.10 

Кількість молодих працівників, яким продовжено термін наставництва 

  

  

  

  

3.11 

Кількість звільнених зі служби молодих спеціалістів: 

  

  

  

  

  

на першому році служби 

  

  

  

  

  

на другому році служби 

  

  

  

  

  

на третьому році служби 

  

  

  

  

IV. Робота громадських формувань 

4.1 

Кількість створених Рад загальних зборів 

  

  

  

  

4.2 

Проведено Загальних зборів (всього) 

  

  

  

  

4.3 

На Загальних зборах розглянуто питання щодо: 

  

  

  

  

  

результатів наставництва 

  

  

  

  

  

поліпшення соціально-гуманітарної роботи з особовим складом 

  

  

  

  

  

зміцнення дисципліни та попередження порушень 

  

  

  

  

  

про порушення працівниками дисципліни і законності на службі та у позаслужбовий час 

  

  

  

  

  

винесено рішень про застосування заходів громадського впливу до порушників дисципліни 

  

  

  

  

V. Заходи, спрямовані на підвищення загальноосвітнього рівня 

5.1 

Поведено: 

  

  

  

  

  

інформувань 

  

  

  

  

  

лекцій 

  

  

  

  

  

творчих зустрічей працівників (офіцерів, прапорщиків) та членів їх сімей з майстрами культури та мистецтва 

  

  

  

  

  

зустрічей зі спеціалістами в питаннях економіки, політології, права, вченими, народними депутатами усіх рівнів 

  

  

  

  

VI. Культурно-просвітницька та мистецька робота  

6.1 

Кількість:  

  

  

  

  

  

клубів 

  

  

  

  

  

культових споруд 

  

  

  

  

  

кімнат по роботі з особовим складом (актових зал, світлиць) 

  

  

  

  

  

бібліотек та бібліотечних куточків 

  

  

  

  

  

пам'ятників загиблим, меморіалів 

  

  

  

  

6.2 

Кількість колективів художньої самодіяльності (ВІА, гуртів) 

  

  

  

  

  

кількість учасників-членів сімей працівників МНС 

  

  

  

  

  

кількість танцювальних колективів 

  

  

  

  

  

команд КВН  

  

  

  

  

  

духових оркестрів 

  

  

  

  

6.3 

Організовано та проведено:  

  

  

  

  

  

концертів 

  

  

  

  

  

виставок образотворчого мистецтва 

  

  

  

  

  

урочистих культурно-масових заходів на честь знаменних дат і подій 

  

  

  

  

  

оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності 

  

  

  

  

VIII. Пропаганда здорового способу життя 

7.1 

Кількість: 

  

  

  

  

  

спортивних комплексів  

  

  

  

  

  

спортивних майданчиків 

  

  

  

  

  

майданчиків з навчальними баштами 

  

  

  

  

  

тренажерних залів 

  

  

  

  

7.2 

Проведено фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з працівниками та членами їх сімей. 

  

  

  

  

7.3 

Кількість проведених гарнізонних (обласних) спортивних змагань серед особового складу 

  

  

  

  

7.4 

Кількість майстрів спорту / кандидатів у майстри спорту (через дріб) 

/ 

/ 

/ 

/ 

Підпис керівника

____________

Опрос