Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение о возвращении из Государственного бюджета Украины ошибочно и/или излишне зачисленных в бюджет таможенных и других платежей, контроль за взысканием которых возлагается на таможенные органы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2008
Утратил силу

ВИСНОВОК
про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи

N _____________ 

від "___" ____________ 20__ р. 

Висновок наданий ____________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування митного органу)
згідно із заявою, яка надійшла від платника
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                          (найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або П. І. Б.
                                         та ідентифікаційний номер за ДРФО платника - фізичної особи /за наявності/)
про повернення з бюджету _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (назва податку, збору (обов'язкового платежу) та код класифікації доходів бюджету)
на суму ______________________________________________________________________________
                                                                                                   (цифрами та літерами)
За даними особового рахунку та/або інших документів (зазначити)
_____________________________________________________________________________________
у платника за станом на "___" ____________ 20__ р. обліковується надмірно сплачений
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (назва податку, збору (обов'язкового платежу) та код класифікації доходів бюджету)
у сумі _______________________________________________________________________________,
                                                                                               (цифрами та літерами)
що утворилася при митному оформленні _________________________________________________
                                                                                                                                           (зазначити товар)
за ВМД N _____________ від "___" ____________ 20__ р. та зарахована на рахунок
____________________________________________ за _____________________________________,
                                                    (N рахунку)                                                               (зазначити код класифікації доходів бюджету)
відкритий в __________________________________________________________________________
                                                                        (найменування, реквізити органу Державного казначейства України)
за платіжним дорученням від "___" ____________ 20__ р. N ________________
на загальну суму __________________________________________________________________ грн.
                                                                                               (цифрами та літерами)
Зазначена сума підлягає:
1. Перерахуванню на рахунок платника ________________________________________, відкритий
                                                                                                                                 (N рахунку)
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (реквізити фінансової установи)
2. Перерахуванню на рахунок ________________________________________________, відкритий
                                                                                                                              (N рахунку)
___________________________________________________ в _______________________________
                        (найменування та код за ЄДРПОУ митного органу)                                      (реквізити фінансової установи)
3. Перерахуванню на депозитний рахунок ______________________________________, відкритий
                                                                                                                                        (N рахунку)
________________________________________ в ___________________________________________
                    (найменування та код за ЄДРПОУ                                                          (найменування та МФО органу
                                  митного органу)                                                                          Державного казначейства України)
4. Перерахуванню на банківський рахунок ______________________________________, відкритий
                                                                                                                                           (N рахунку)
___________________________________________ в _______________________________________,
                                 (найменування та код за ЄДРПОУ                                                   (реквізити фінансової установи)
                                                 митного органу)
для повернення готівкою. 

 

 

 

Керівник (заступник керівника)
митного органу 

_______________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

  

Опрос