Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение о возвращении плательщику налогов средств предоплаты, учитывающихся на соответствующем счете таможенного органа

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2008
Утратил силу

Висновок
про повернення платнику податків коштів передоплати, що обліковуються на відповідному рахунку митного органу

N _____________ 

від "___" ____________ 20__ року. 

Наданий __________________________________ згідно із заявою, яка надійшла від платника податків
                                  (найменування митного органу)
______________________________________________________________________________________,
             (найменування та код за ЄДРПОУ платника податків - юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові,
 реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

про повернення з депозитного рахунку 3734 (з банківського рахунку 2603)
коштів передоплати на суму _____________________________________________________________
                                                                                                                  (цифрами та літерами)

За даними особового рахунку та/або інших документів (зазначити)
______________________________________________________________________________________
у платника податків за станом на "___" ____________ 20__ року
обліковується передоплата в розмірі _______________________________________________________
                                                                                                                         (цифрами та літерами) 

Кошти передоплати в розмірі ____________________________________________________________
                                                                                                                        (цифрами та літерами) 

підлягають перерахуванню на:

1) рахунок платника податків N __________________________________________________________,
відкритий в ___________________________________________________________________________
                                                                            (найменування, реквізити фінансової установи) 

2) банківський балансовий рахунок 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності", відкритий
_________________________________________ в __________________________________________,
            (назва та код за ЄДРПОУ митного органу)                                                (реквізити фінансової установи) 

для повернення готівкою. 

Керівник (заступник керівника)
митного органу 

 
___________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали та прізвище) 

 
Начальник відділу митних платежів 

 
___________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток визнано додатком 1 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 28.10.2008 р. N 1200
,
 додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 24.12.2010 р. N 1536)
 

Опрос