Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение на перевозку валютных ценностей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.04.2008
Утратил силу

 
__________________________
(найменування підрозділу
інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей)
__________________________
(найменування банківської
установи)
Корінець
доручення на
перевезення валютних
цінностей N ________
 
Старшому бригади
(начальнику групи)*
інкасації __________________
__________________________
на отримання від ___________
__________________________
(найменування банківської
установи)
___________ м. ____________
для доставки ______________
__________________________
(найменування банківської
установи)
___________ м. ____________
__________________________
(вид цінностей, сума цифрами
та словами)
_________________________
Доручення діє
до "___" __________ 20__ року
 
Підписи:
Керівник __________________
(заступник, посада
уповноваженої особи)
Головний бухгалтер ________
(заступник, посада
уповноваженої особи)
Доручення отримав
старший бригади
(начальник групи)*
інкасації __________________
"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається потрібне. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

                    Діє до "___" ____________ 20__ року
                    за наявності службового посвідчення
                                з фотокарткою
________________________________________________________
(найменування підрозділу інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей)
________________________________________________________
                                   (найменування банківської установи)
   
Доручення на перевезення валютних цінностей
N ___________
Старшому бригади (начальнику групи)* інкасації
________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________
доручається отримати від __________________________________
________________________________________________________
                                              (найменування банківської установи)
_________________________ м. ____________________________
для доставки ____________________________________________
                                                   (найменування банківської установи)
_________________________ м. ____________________________
________________________________________________________
                                                                (вид цінностей)
________________________________________________________
                    (зазначити необхідне: сума цифрами та словами; згідно з
                                            описом(ами) цінностей) 
________________________________________________________
Власноручний підпис старшого бригади (начальника групи)* інкасації
_____________________________       ___________ засвідчується.
                 (прізвище, ініціали)                                         (підпис) 

Керівник
банківської установи
(заступник, посада
уповноваженої особи)

  
____________
(підпис) 
 

  
__________________
(ініціали, прізвище)
 

Головний бухгалтер
(заступник, посада
уповноваженої особи)

____________
(підпис)
 

__________________
(ініціали, прізвище)
 

"___" ____________ 20__ року
  
  М. П.
(печатка банку) 

------------------------------------------------- Зворотний бік ------------------------------------------------

Список членів бригади (групи)* інкасації,
призначених для перевезення валютних цінностей
 
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
7. ____________________________________________
                                        (прізвище, ініціали) 
 
__________              ___________________________
       (підпис)                                        (ініціали, прізвище керівника
                                                             підрозділу інкасації коштів та
                                                      перевезення валютних цінностей)
М. П.
(печатка підрозділу інкасації
коштів та перевезення валютних цінностей)
  
"___" ____________ 20__ року

Список членів бригади (групи)* інкасації, призначених для перевезення валютних цінностей
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6. ____________________________________
7. ____________________________________
                                (прізвище, ініціали)
 
__________       ________________________
      (підпис)                  (ініціали, прізвище керівника
                                        підрозділу інкасації коштів
                                        та перевезення валютних
                                        цінностей)
 

"___" ____________ 20__ року 

____________
* Зазначається потрібне.

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

Опрос