Идет загрузка документа (1806 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет судов первой инстанции о рассмотрении дел в порядке административного судопроизводства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.04.2008

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди; окружні адміністративні суди

на 15 день після звітного періоду

територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 15 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 2-А
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ___________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. ПРОВАДЖЕННЯ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ

Залишок нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду

Кількість позовних заяв, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто позовних заяв

Залишок позовних заяв, щодо яких не вирішено питання про їх прийняття у звітному періоді

у тому числі залишено без руху і надано строк для усунення недоліків

усього

у тому числі

повернуто позовних заяв

із них у зв'язку із

відмовлено у відкритті провад-
ження у справі

відкрито провад-
ження у справі

із пору-
шенням строку, передба-
ченого
ч. 3 статті 107 КАСУ (із графи 3)

неусу-
ненням позивачем недоліків позовної заяви, яку залишено без розгляду

надход-
женням заяви про відкли-
кання позовної заяви

подачею позовної заяви особою, яка не має адмініст-
ративної проце-
суальної дієздат-
ності

подачею позовної заяви від імені особи, яка не має повно-
важень на ведення справи

тим, що у провадженні цього або іншого адмініст-
ративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

непідсуд-
ністю цьому суду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. РОЗГЛЯД СПРАВ

N
з/п

Категорії справ

Залишок нероз-
глянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Закінчено провадження у справах

Порушено терміни розгляду справи (із графи 3)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Суми, пред'яв-
лені до стяг-
нення (із графи 3),
грн.

Суми, присуд-
жені до стяг-
нення (із графи 3),
грн.

у тому числі мораль-
ної шкоди (із графи 14),
грн.

усього

із них

усього

із них

із прий-
няттям пос-
танови

у тому числі із задово-
ленням позову (із графи 4)

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

зали-
шенням заяви без розг-
ляду

провад-
ження у яких зупи-
нено

не розгля-
нуто в термін понад 2 місяці (без ураху-
вання справ, провад-
ження у яких зупи-
нено)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів), виданих (усього),
у тому числі виданих:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Верховною Радою України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Президентом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Національним банком України або його територіальними управліннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Центральними органами виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

з них

Міністерством економіки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Міністерством фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Міністерством юстиції України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Міністерством внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Міністерством оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Міністерством палива та енергетики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Міністерством з питань житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Міністерством праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Міністерством охорони здоров'я України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Державною податковою адміністрацією України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Головним контрольно-ревізійним управлінням України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Пенсійним фондом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Фондом державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Місцевими державними адміністраціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Іншими суб'єктами владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії) (крім пов'язаних з виборчим процесом або процесом референдуму) (усього),
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Верховної Ради України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Президента України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Центральних органів виконавчої влади та їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

з них

Міністерства юстиції України (усього),
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

державної виконавчої служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Міністерства оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Міністерства внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Державної податкової адміністрації України (усього),
з них пов'язаною з нарахуванням зобов'язань по сплаті наступних податків та зборів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

акцизного збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

списанням податкових платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

непрямими методами визначення податкового збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Антимонопольного комітету України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Головного контрольно-ревізійного управління України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Судів загальної юрисдикції як суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Місцевих державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Інших органів виконавчої влади, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Органів місцевого самоврядування, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Інших суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

щодо суб'єктів владних повноважень, які прийняли рішення відносно релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

щодо оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності (окрім спорів, пов'язаних з проходженням публічної служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби (усього), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

про відмову у прийнятті громадянина на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

з приводу проходження служби (службова кар'єра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

щодо призначення та перерахунку виплат (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

з них

державним службовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

військовослужбовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

працівникам Служби безпеки України, органів прокуратури та внутрішніх справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

суддям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Спори за зверненнями суб'єкта владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Органів прокуратури України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Міністерства праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Державної податкової адміністрації України (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

з них

щодо визнання угод та установчих документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

щодо припинення державної реєстрації юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

щодо продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

щодо стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Пенсійного фонду України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

щодо тимчасової заборони (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, у тому числі політичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

про обмеження проведення заходів, передбачених статтею 39 Конституції України (збори, мітинги, походи і демонстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Інші категорії спору (які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

УСЬОГО СПРАВ (сума рядків 1, 24, 54, 63, 64, 65, 78, 79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. ПРИЧИНИ ТА СТРОКИ ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ

N
з/п

Найменування показника

Кількість
справ

1

Справи, у яких провадження не закінчено і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено (усього)

 

2

у тому числі у зв'язку з

неявкою однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку нема відомостей, що їм вручені судові повістки

 

3

неявкою свідка

 

4

неявкою прокурора

 

5

неявкою представника (усього)

 

6

у тому числі
неявкою адвоката

 

7

неявкою інших учасників процесу

 

8

з інших підстав

 

9

Справи, розгляд у яких відкладено
(не розглянуті)

понад 6 місяців до 1 року

 

10

понад 1 рік до 2 років

 

11

понад 2 роки

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

N
з/п

Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження за нововияв-
леними обставинами на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повернуто заявникам

Відкрито провадження

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провад-
ження за нововияв-
леними обстави-
нами на кінець звітного періоду

Пере-
бувало в провад-
женні заяв

Розглянуто заяв (усього)

у тому числі

Залишок нерозгля-
нутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провад-
ження за нововияв-
леними обстави-
нами

закрито провад-
ження за нововияв-
леними обста-
винами

зали-
шено без задово-
лення

задоволено заяв

із них

понад 2 місяці із дня надход-
ження заяви (із графи 7)

скасо-
вано постанов з прий-
няттям нової поста-
нови

скасо-
вано ухвал з прий-
няттям нової ухвали

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 4, 5, 6)
у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Встановлена вироком суду, що набрав законної сили, вина судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ, ПОДАНЬ, ЗАЯВ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на початок звітного періоду

Надійшло клопотань, подань, заяв за звітний період

Повернуто клопотань, подань, заяв

Розглянуто клопотань, подань, заяв

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

задоволено

із порушенням термінів, встановлених КАС України (із графи 4)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. ВІДОМОСТІ ПРО СУДОВИЙ ЗБІР

Сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню

У тому числі сума судового збору, яка була сплачена у попередніх звітних роках (із графи 2)

Сума судового збору, що присуджена до стягнення

Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

ДОВІДКА ДО ЗВІТУ

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу (усього),
у тому числі у вигляді

 

2

попередження

 

3

видалення із залу судового засідання

 

4

тимчасового вилучення доказів для дослідження судом

 

5

приводу свідка

 

6

приводу експерта

 

7

приводу спеціаліста

 

8

Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення

 

9

Постановлено окремих ухвал (усього),
у тому числі

 

10

про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону

 

11

про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними

 

12

за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження

 

13

про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову

 

14

про скасування заходів забезпечення адміністративного позову

 

15

про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим

 

16

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами (усього),
у тому числі

 

17

постановлених за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження

 

18

Кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження

 

19

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

20

Звіт складено про роботу судів

 

21

Кількість суддів згідно з відповідною Мережею суддів

 

Керівник

________________

________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

Опрос