Идет загрузка документа (1786 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет судов первой инстанции о рассмотрении дел в порядке административного судопроизводства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.04.2008
Утратил силу

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди; окружні адміністративні суди

на 15 день після звітного періоду

територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 15 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 2-А
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ___________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. ПРОВАДЖЕННЯ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ

Залишок нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду

Кількість позовних заяв, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто позовних заяв

Залишок позовних заяв, щодо яких не вирішено питання про їх прийняття у звітному періоді

у тому числі залишено без руху і надано строк для усунення недоліків

усього

у тому числі

повернуто позовних заяв

із них у зв'язку із

відмовлено у відкритті провад-
ження у справі

відкрито провад-
ження у справі

із пору-
шенням строку, передба-
ченого
ч. 3 статті 107 КАСУ (із графи 3)

неусу-
ненням позивачем недоліків позовної заяви, яку залишено без розгляду

надход-
женням заяви про відкли-
кання позовної заяви

подачею позовної заяви особою, яка не має адмініст-
ративної проце-
суальної дієздат-
ності

подачею позовної заяви від імені особи, яка не має повно-
важень на ведення справи

тим, що у провадженні цього або іншого адмініст-
ративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

непідсуд-
ністю цьому суду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. РОЗГЛЯД СПРАВ

N
з/п

Категорії справ

Залишок нероз-
глянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Закінчено провадження у справах

Порушено терміни розгляду справи (із графи 3)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Суми, пред'яв-
лені до стяг-
нення (із графи 3),
грн.

Суми, присуд-
жені до стяг-
нення (із графи 3),
грн.

у тому числі мораль-
ної шкоди (із графи 14),
грн.

усього

із них

усього

із них

із прий-
няттям пос-
танови

у тому числі із задово-
ленням позову (із графи 4)

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

зали-
шенням заяви без розг-
ляду

провад-
ження у яких зупи-
нено

не розгля-
нуто в термін понад 2 місяці (без ураху-
вання справ, провад-
ження у яких зупи-
нено)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів), виданих (усього),
у тому числі виданих:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Верховною Радою України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Президентом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Національним банком України або його територіальними управліннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Центральними органами виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

з них

Міністерством економіки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Міністерством фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Міністерством юстиції України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Міністерством внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Міністерством оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Міністерством палива та енергетики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Міністерством з питань житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Міністерством праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Міністерством охорони здоров'я України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Державною податковою адміністрацією України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Головним контрольно-ревізійним управлінням України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Пенсійним фондом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Фондом державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Місцевими державними адміністраціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Іншими суб'єктами владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії) (крім пов'язаних з виборчим процесом або процесом референдуму) (усього),
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Верховної Ради України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Президента України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Центральних органів виконавчої влади та їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

з них

Міністерства юстиції України (усього),
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

державної виконавчої служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Міністерства оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Міністерства внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Державної податкової адміністрації України (усього),
з них пов'язаною з нарахуванням зобов'язань по сплаті наступних податків та зборів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

акцизного збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

списанням податкових платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

непрямими методами визначення податкового збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Антимонопольного комітету України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Головного контрольно-ревізійного управління України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Судів загальної юрисдикції як суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Місцевих державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Інших органів виконавчої влади, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Органів місцевого самоврядування, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Інших суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

щодо суб'єктів владних повноважень, які прийняли рішення відносно релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

щодо оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності (окрім спорів, пов'язаних з проходженням публічної служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби (усього), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

про відмову у прийнятті громадянина на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

з приводу проходження служби (службова кар'єра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

щодо призначення та перерахунку виплат (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

з них

державним службовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

військовослужбовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

працівникам Служби безпеки України, органів прокуратури та внутрішніх справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

суддям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Спори за зверненнями суб'єкта владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Органів прокуратури України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Міністерства праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Державної податкової адміністрації України (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

з них

щодо визнання угод та установчих документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

щодо припинення державної реєстрації юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

щодо продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

щодо стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Пенсійного фонду України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

щодо тимчасової заборони (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, у тому числі політичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

про обмеження проведення заходів, передбачених статтею 39 Конституції України (збори, мітинги, походи і демонстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Інші категорії спору (які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

УСЬОГО СПРАВ (сума рядків 1, 24, 54, 63, 64, 65, 78, 79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. ПРИЧИНИ ТА СТРОКИ ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ

N
з/п

Найменування показника

Кількість
справ

1

Справи, у яких провадження не закінчено і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено (усього)

 

2

у тому числі у зв'язку з

неявкою однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку нема відомостей, що їм вручені судові повістки

 

3

неявкою свідка

 

4

неявкою прокурора

 

5

неявкою представника (усього)

 

6

у тому числі
неявкою адвоката

 

7

неявкою інших учасників процесу

 

8

з інших підстав

 

9

Справи, розгляд у яких відкладено
(не розглянуті)

понад 6 місяців до 1 року

 

10

понад 1 рік до 2 років

 

11

понад 2 роки

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

N
з/п

Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження за нововияв-
леними обставинами на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повернуто заявникам

Відкрито провадження

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провад-
ження за нововияв-
леними обстави-
нами на кінець звітного періоду

Пере-
бувало в провад-
женні заяв

Розглянуто заяв (усього)

у тому числі

Залишок нерозгля-
нутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провад-
ження за нововияв-
леними обстави-
нами

закрито провад-
ження за нововияв-
леними обста-
винами

зали-
шено без задово-
лення

задоволено заяв

із них

понад 2 місяці із дня надход-
ження заяви (із графи 7)

скасо-
вано постанов з прий-
няттям нової поста-
нови

скасо-
вано ухвал з прий-
няттям нової ухвали

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 4, 5, 6)
у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Встановлена вироком суду, що набрав законної сили, вина судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ, ПОДАНЬ, ЗАЯВ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на початок звітного періоду

Надійшло клопотань, подань, заяв за звітний період

Повернуто клопотань, подань, заяв

Розглянуто клопотань, подань, заяв

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

задоволено

із порушенням термінів, встановлених КАС України (із графи 4)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. ВІДОМОСТІ ПРО СУДОВИЙ ЗБІР

Сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню

У тому числі сума судового збору, яка була сплачена у попередніх звітних роках (із графи 2)

Сума судового збору, що присуджена до стягнення

Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

ДОВІДКА ДО ЗВІТУ

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу (усього),
у тому числі у вигляді

 

2

попередження

 

3

видалення із залу судового засідання

 

4

тимчасового вилучення доказів для дослідження судом

 

5

приводу свідка

 

6

приводу експерта

 

7

приводу спеціаліста

 

8

Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення

 

9

Постановлено окремих ухвал (усього),
у тому числі

 

10

про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону

 

11

про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними

 

12

за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження

 

13

про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову

 

14

про скасування заходів забезпечення адміністративного позову

 

15

про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим

 

16

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами (усього),
у тому числі

 

17

постановлених за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження

 

18

Кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження

 

19

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

20

Звіт складено про роботу судів

 

21

Кількість суддів згідно з відповідною Мережею суддів

 

Керівник

________________

________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства та архіву
судів Державної судової
адміністрації України

 
 
 
 
Л. Є. Букіна

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди

на 15 день після звітного періоду

територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 15 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 2-Ц
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                        N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1.1. Розгляд заяв про видачу судового наказу

N з/п

Подано заяву про видачу судового наказу

Залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду

Кількість заяв, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто заяв

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

відмовлено в прийнятті

повернуто заявнику

видано судових наказів

із порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 8)

сума грошових коштів та вартість майна,
грн.

усього

у тому числі

пред'явлена до стягнення (із графи 3),
грн.

підлягає стягненню (із графи 8),
грн.

заявлено вимогу, не передбачену статтею 96 ЦПК України

із заяви і поданих документів вбачається спір про право

усього

у тому числі залишено без руху і надано термін для усунення недоліків

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

на вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

на вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

на вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

на іншу вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Розгляд заяв про скасування судового наказу

N
з/п

Подано заяву про скасування судового наказу

Залишок заяв на початок звітного періоду

Кількість заяв, що надійшли в звітному періоді

Розглянуто заяв

Сума грошових коштів та вартість майна,
грн.

Залишок заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

відмовлено у прийнятті заяви

залишено заяву без розгляду

скасовано судовий наказ

з порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 3)

щодо якої подано заяви про скасування судового наказу (із графи 3)

що не підлягає стягненню (із графи 6)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

виданого на заявлену вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

виданого на заявлену вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

виданого на вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

виданого на іншу вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

2.1. Провадження позовних заяв

Кількість нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду

Кількість позовних заяв, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто позовних заяв

Розглянуто позовних заяв понад 10 днів із дня надходження до суду (із графи 3)

Кількість позовних заяв, щодо яких у звітному періоді не вирішено питання про їх прийняття

у тому числі залишено без руху і надано строк для усунення недоліків

усього

у тому числі

повернуто позовних заяв

з них у зв'язку із

відкрито провадження у справі

відмовлено у відкритті провадження у справі

неусуненням недоліків

надходженням заяви про повернення позову

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Розгляд справ позовного провадження

N
з/п

Категорії справ

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Порушено терміни

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Суми, пред'яв-
лені до стяг-
нення (із графи 3),
грн.

Суми, присуд-
жені до стяг-
нення (із графи 3),
грн.

У тому числі мораль-
ної шкоди (із графи 17),
грн.

усього

у тому числі

прове-
дення попе-
ред-
нього судо-
вого засі-
дання (із графи 3)

призна-
чення справи до розг-
ляду (із графи 3)

розг-
ляду справи (із графи 3)

усього

із них

із ухва-
лен-
ням рішен-
ня

із них

пере-
дано в інші суди

із зак-
рит-
тям провад-
ження у справі

із зали-
шен-
ням заяви без розг-
ляду

заоч-
ного (із графи 4)

із задово-
ленням позову (із графи 4)

провад-
ження у яких зупи-
нено

не розгля-
нуто в термін понад 3 місяці (без ураху-
вання справ, провад-
ження у яких зупи-
нено)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Спори про право власності та інші речові права (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у то-
му чис-
лі

про державну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

про комунальну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

про приватну власність (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

спори про самочинне будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

спори про припинення права власності на земельну ділянку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

про речові права на чуже майно (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

з них

спори про володіння чужим майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

спори з приводу сервітутів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Спори про право інтелектуальної власності (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

з них

спори про авторське право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

спори про суміжні права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторські пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

спори про торговельну марку та товарний знак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

спори з приводу інших об'єктів промислової власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Спори, що виникають із договорів (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

з них

купівлі-продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

дарування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

довічного утримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

найму (оренди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

надання послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

з них спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

позики, кредиту, банківського вкладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

підряду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Спори про недоговірні зобов'язання (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

про відшкодування шкоди (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

з них

завданої внаслідок вчинення злочину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

завданої майну фізичних або юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Спори про спадкове право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

про захист честі, гідності та ділової репутації (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

з них до засобів масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Спори, що виникають із житлових правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

з них

про виселення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

про стягнення плати за користування житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Спори, що виникають із земельних правовідносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Спори, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

з них

про розірвання шлюбу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

про стягнення аліментів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

про встановлення батьківства або материнства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

про позбавлення батьківських прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Спори, що виникають із трудових правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

з них

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

про виплату заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України "Про захист прав споживачів"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

УСЬОГО (сума рядків 1, 12, 18, 28, 36, 37, 40, 44, 45, 50, 54, 55, 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Причини та строки відкладення розгляду справ позовного провадження

N
з/п 

Найменування показника

Кількість 

А 

Б 

1

Справи, у яких провадження не закінчено і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено (усього)

 

2

у тому числі у зв'язку з

неявкою однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку нема відомостей, що їм вручені судові повістки

 

3

неявкою свідка

 

4

неявкою прокурора

 

5

неявкою представника (усього),

 

6

у тому числі
неявкою адвоката

 

7

неявкою інших учасників процесу

 

8

з інших підстав

 

9

Справи, розгляд у яких відкладено (справи не розглянуті)

понад 6 місяців до 1 року

 

10

понад 1 рік до 2 років

 

11

понад 2 роки

 

2.4. Розгляд заяв про перегляд заочного рішення

Залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду

Кількість заяв, що надійшли у звітному періоді

Повернуто заяв

Результати розгляду заяв

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

усього

скасовано заочне рішення

понад строки, встановлені ЦПК України (із графи 4)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Розгляд заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

N
з/п

Найменування показника

Залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду

Кількість заяв, що надійшли у звітному періоді

Повернуто заяв

Розглянуто заяв

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі задоволено

понад строки, встановлені ЦПК України (із графи 4)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Про забезпечення доказів

 

 

 

 

 

 

 

2

Про забезпечення позову

 

 

 

 

 

 

 

3

Про скасування заходів забезпечення позову

 

 

 

 

 

 

 

4

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3)

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

3.1. Розгляд заяв окремого провадження

Залишок заяв на початок звітного періоду, щодо яких не вирішено питання про їх прийняття

Кількість заяв, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто заяв

Залишок заяв, щодо яких на кінець звітного періоду не вирішено питання про їх прийняття

у тому числі залишено без руху і надано термін для усунення недоліків

усього

у тому числі

повернуто заяв

із них у зв'язку із

відкрито провадження у справі

відмовлено у відкритті провадження у справі

понад 10 днів з дня надходження заяви до суду (із графи 3)

неусуненням недоліків

поданням заяви про повернення заяви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Розгляд справ окремого провадження

N
з/п

Категорії справ

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Кількість справ, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто справ

Порушено терміни

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

(усього), у тому числі

із ухва-
ленням рішення

у тому числі із задово-
ленням заяви (із графи 4)

передано в інші суди

із закриттям провад-
ження у справі

із зали-
шен-
ням заяви без розгляду

призна-
чення справи до розгляду (із графи 3)

розгляду справи (із графи 3)

усього

із них

зупинено провадження

не розглянуто в термін понад 3 місяці (без урахування справ, у яких зупинено провадження)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у то-
му чис-
лі

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

про визнання фізичної особи недієздатною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

про поновлення цивільної дієздатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Справи про усиновлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Справи про визнання спадщини відумерлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Справи, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

у то-
му чис-
лі

надання права на шлюб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

поновлення шлюбу після його розірвання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

УСЬОГО (сума 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ, УХВАЛ СУДУ ЧИ СУДОВИХ НАКАЗІВ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

N
з/п

Підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами

Залишок заяв на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повернуто заявникам

Розглянуто заяв (усього)

у тому числі

Залишок заяв на кінець звітного періоду

залишено без задоволення

задоволено заяв

у тому числі скасовано (із гр. 6)

рішень

ухвал

судових наказів

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 8, 9), у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

у то-
му чис-
лі

завідомо неправдиві показання свідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

завідомо неправильний висновок експерта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

завідомо неправильний переклад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

фальшивість документів або речових доказів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ, ЗАЯВ, ПОДАНЬ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на початок звітного періоду

Надійшло клопотань, подань, заяв за звітний період

Повернуто клопотань, подань, заяв

Розглянуто клопотань, подань, заяв

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на кінець звітного періоду

усього

з них

задоволено

з порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 4)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. РОЗГЛЯД СКАРГ НА ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ ЧИ ІНШОЇ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Залишок нерозглянутих скарг на початок звітного періоду

Кількість скарг, що надійшли у звітному періоді

Кількість скарг, що залишено без розгляду

Усього

Розглянуто скарг

Залишок нерозглянутих скарг на кінець звітного періоду

з них

задоволено

з порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 4)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

N
з/п

Найменування показника

Залишок нерозглянутих клопотань на початок звітного періоду

Кількість клопотань, що надійшли у звітному періоді

Кількість клопотань, що залишено без розгляду

Розглянуто клопотань

Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного періоду

усього

з них задоволено

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

 

 

 

 

 

 

2

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

 

 

 

 

 

 

3

УСЬОГО (сума рядків 1, 2)

 

 

 

 

 

 

Розділ 8. СУДОВІ ВИТРАТИ

8.1. Відомості про судовий збір

N
з/п

Найменування показника

Сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню

У тому числі сума судового збору, яка була сплачена у попередніх звітних роках (із графи 2)

Сума судового збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді

Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати

А

Б

1

2

3

4

5

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

2

справи наказного провадження

 

 

 

 

 

3

справи позовного провадження

 

 

 

 

 

4

справи окремого провадження

 

 

 

 

 

8.2. Відомості про витрати на інформаційно-технічне забезпечення

N
з/п

Найменування показника

Сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, що за судовим рішенням підлягає поверненню

У тому числі сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, яка була сплачена у попередніх звітних роках (із графи 2)

Сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, що присуджена до стягнення у звітному періоді

Сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати

А

Б

1

2

3

4

5

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

2

справи наказного провадження

 

 

 

 

 

3

справи позовного провадження

 

 

 

 

 

4

справи окремого провадження

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 9. РОЗГЛЯД ЗАЯВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повернуто заявникам

Відмовлено у відкритті провадження у справі про відновлення провадження

Відкрито провадження у справі про відновлення провадження

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження у справі про відновлення провадження, на кінець звітного періоду

Перебувало в провадженні справ

Кількість справ, провадження у яких закінчено

Залишок справ, за якими відкрито провадження у справі про відновлення провадження, на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

заяву залишено без розгляду

відновлено втрачене судове провадження

закрито розгляд заяви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до звіту

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Сума, присуджена до стягнення з посадових осіб, винних у незаконному звільненні, грн.

 

2

Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу (усього),

 

 

у тому числі у вигляді

 

3

попередження

 

4

видалення із залу судового засідання

 

5

тимчасового вилучення доказів для дослідження судом

 

6

привід (усього)

 

7

з них привід свідків

 

8

Постановлено окремих ухвал

 

9

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

 

10

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

11

Усиновлено дітей (усього)

 

12

з них дівчаток

 

13

Усиновлено дітей іноземними громадянами (усього)

 

14

з них дівчаток

 

15

Надіслано копії судових наказів боржникам з порушенням вимог, передбачених частиною 1 статті 104 ЦПК України

 

16

Надіслано копії ухвал про скасування судових наказів стягувачам та боржникам з порушенням вимог, передбачених частиною 4 статті 106 ЦПК України

 

17

Звіт складено про роботу судів

 

18

Кількість суддів згідно з відповідною Мережею суддів

 

Керівник

________________________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства та архіву
судів Державної судової
адміністрації України

 
 
 
 
Л. Є. Букіна

 

Звітність

ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ПРИТЯГНУТІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів

на 15 день після звітного періоду

територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 15 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 3
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ___________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

N
з/п

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Номер статті

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Повер-
нуто справ

в тому числі для належ-
ного оформ-
лення

Кіль-
кість розгля-
нутих справ

Залишок нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи

усього

у тому числі

про накла-
дення адміні-
стратив-
ного стяг-
нення

про засто-
суван-
ня заходів впливу, перед-
бачених 
статтею 24-1  КУпАП

про закриття справи

усього

з них у зв'язку із

пере-
дачею мате-
ріалів на розг-
ляд гро-
мадсь-
кої органі-
зації або трудо-
вого колек-
тиву

звіль-
нен-
ням від адмі-
ністра-
тивної відпо-
відаль-
ності при мало-
знач-
ності право-
пору-
шення

пере-
дачею справи проку-
рору, органу досу-
дового слідства або дізнання

відсут-
ністю події і складу адмініст-
ратив-
ного правопо-
рушення

закін-
ченням строків накла-
дення адмініст-
ратив-
ного стяг-
нення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Назва статті Кодексу України про адмініст-
ративні правопо-
рушення
або адмініст-
ративного правопо-
рушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законо-
давчими чи норма-
тивними актами

Номер статті 

Накладено адміністративних стягнень

Сума штрафу,
грн.

Розмір заподіяної матеріальної шкоди, грн.

основних

додаткових

накла-
деного

сплаче-
ного добро-
вільно

уста-
новлено

відшкодовано

поперед-
ження

штраф

оплатне вилучення предмета

конфіскація предмета, грошей

позбавлення спеціального права

виправні роботи

адмініст-
ративний арешт

інші види адмініст-
ративних стягнень

оплатне вилучення предмета

конфіскація предмета, грошей

усього

з них повернуто власнику в порядку відшко-
дування

А

Б

В

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 1

N з/п

Найменування показника

Кількість

1

Не звернено до виконання постанов про накладення стягнення у зв'язку із закінченням строку давності, усього

 

2

у тому числі про стягнення штрафу

 

3

у результаті не стягнуто штрафу на суму, грн.

 

4

Вилучено вогнепальної зброї, одиниць

 

5

Вилучено бойових припасів, одиниць

 

6

Вилучено вибухових речовин, кг

 

7

Вилучено наркотичних засобів, гр.

 

8

Вилучено отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин, гр.

 

9

Оплатно вилучено цінностей на суму, грн.

 

10

Конфісковано товарів та цінностей на суму, грн.

 

11

Конфісковано валюти на суму, грн.

 

12

Кількість конфіскованих автомобілів

 

Розділ 2. РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

N
з/п

Найменування показника

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі задоволено

А

Б

1

2

3

4

5

1

Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення (усього)

 

 

 

 

 

2

з них справи про скорочення строку позбавлення спеціального права

 

 

 

 

 

Розділ 3. РОЗГЛЯД СПРАВ НА ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ"

N
з/п

Назва статті, що передбачає відповідальність за корупційні та інші діяння, пов'язані з корупцією

Стаття, що перед-
бачає відпові-
дальність

Зали-
шок нерозг-
лянутих справ на початок звіт-
ного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Повернуто справ

у тому числі для належ-
ного оформ-
лення

Кількість розглянутих справ, усього

у тому числі понад встанов-
лені строки

Залишок нерозг-
лянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи

усього

у тому числі

про накладення адмініст-
ративного стягнення

про закриття справи

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі у вигляді штрафу

пере-
дачею мате-
ріалів на розгляд громадсь-
кої органі-
зації або трудо-
вого колективу

звіль-
ненням від адмініст-
ративної відпові-
дальності при малоз-
начності правопо-
рушення

передачею справи прокурору, органу досудового слідства або дізнання

відсутністю події і складу адмініст-
ративного правопо-
рушення

закін-
ченням строків накла-
дення адмініст-
ративного стяг-
нення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Відповідальність за вчинення корупційних діянь

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, установлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, усього

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі ті ж дії, вчинені за іншими обставинами

ч. 2 ст. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, усього

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

у тому числі ті ж дії, вчинені за іншими обставинами

ч. 3 ст. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 4, 5, 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Назва статті, що передбачає відповідальність за корупційні та інші діяння, пов'язані з корупцією

Стаття, що передбачає відпо-
відальність

Суми штрафу,
грн.

Суми матеріальних збитків,
грн.

Суб'єкти корупційних діянь

держав-
ні службовці

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-
міністр, віце-прем'єр-
міністри, міністри

Депутати

посадові особи місцевого самоврядування

військові посадові особи Збройних Сил України та інших військових формувань

праців-
ники Мініс-
терства внут-
рішніх справ України

праців-
ники проку-
ратури

праців-
ники Служби безпеки України

праців-
ники інших право-
охорон-
них органів

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

народні депутати України

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, м. Києва та Севастополя

сільські, селищні, міські голови та голови районних, обласних, районних у місті рад

накла-
деного

спла-
ченого добро-
вільно

установ-
лено

відшко-
довано

А

Б

В

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Відповідальність за вчинення корупційних діянь

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, установлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, усього

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі ті ж дії, вчинені за іншими обставинами

ч. 2 ст. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, усього

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

у тому числі ті ж дії, вчинені за іншими обставинами

ч. 3 ст. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 4, 5, 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства та архіву
судів Державної судової
адміністрації України

 
 
 
 
Л. Є. Букіна

 

Звітність

ЗВІТ ЩОДО ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ У ЧАСТИНІ МАЙНОВИХ СТЯГНЕНЬ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів; окружні адміністративні суди;
апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим; апеляційні адміністративні суди

на 15 день після звітного періоду

військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 15 день після звітного періоду

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 4
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                  N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. ДАНІ ЩОДО ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ВИДАНИХ СУДОМ

У звітному періоді видано судом на виконання документів

усього

на суму, грн.

у тому числі

про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочинами

про конфіскацію майна засуджених

постанов у справах про адміністративні правопорушення

рішень судів щодо трудових спорів

про стягнення аліментів

рішень судів в адміністративних справах

про стягнення судового збору

про інші стягнення на користь держави

усього

на суму, грн.

усього

у тому числі про стягнення штрафу на суму

усього

на суму, грн.

усього

на суму, грн.

усього

на суму, грн.

усього

на суму, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ШКОДУ, ЗАВДАНУ ЗЛОЧИНАМИ

N
з/п

Найменування показника

Номер статті Кримінального кодексу України

Сума, установлена судом,
грн.

1

Сума матеріальних збитків, установлена судом

109 - 447

 

2

Сума моральної шкоди, установлена судом

109 - 447

 

3

Сума прихованого прибутку

109 - 447

 

4

Сума несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів

212

 

5

Сума несплачених митних платежів

201

 

6

Сума прихованих коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ)

207

 

7

Сума коштів, що перебувають на незаконних валютних рахунках, відкритих за межами України (за курсом НБУ)

208

 

8

Вартість контрабандних товарів

201

 

9

Сума неповернених коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ)

207

 

10

Вартість неповернених предметів художньої, історичної та археологічної цінностей

201

 

11

Сума неповерненого кредиту

222

 

12

Вартість фальсифікованих і недоброякісних товарів

227

 

13

Вартість продукції, яка реалізовується з порушенням авторських і суміжних прав

176

 

Розділ 3. ВІДОМОСТІ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ, УСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ
/за судовими рішеннями, що набрали законної сили у звітному періоді/

 

N з/п

Державна власність

Комунальна власність

Приватна власність

Колективна власність

розкрадання

інші злочини

розкрадання

інші злочини

розкрадання

інші злочини

розкрадання

інші злочини

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальна сума матеріальних збитків за судовими рішеннями

1

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за видами економічної діяльності:
- сільське господарство

2

 

 

 

 

 

 

 

 

- мисливство, лісове господарство

3

 

 

 

 

 

 

 

 

- рибне господарство

4

 

 

 

 

 

 

 

 

- будівництво

5

 

 

 

 

 

 

 

 

- промисловість

6

 

 

 

 

 

 

 

 

- оптова та роздрібна торгівля

7

 

 

 

 

 

 

 

 

- транспорт

8

 

 

 

 

 

 

 

 

- фінансова діяльність

9

 

 

 

 

 

 

 

 

- державне управління

10

 

 

 

 

 

 

 

 

- освіта

11

 

 

 

 

 

 

 

 

- охорона здоров'я та соціальна допомога

12

 

 

 

 

 

 

 

 

- колективні, громадські та особисті послуги

13

 

 

 

 

 

 

 

 

- інші види економічної діяльності

14

 

 

 

 

 

 

 

 

від-
шко-
до-
ва-
но

на стадії досудового слідства чи дізнання

15

 

 

 

 

 

 

 

 

на стадії судового розгляду до постановлення судового рішення

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума збитків, установлена судом, але цивільний позов не заявлявся

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишилися невідшкодовані суми, що присуджені до стягнення

18

 

 

 

 

 

 

 

 

із суми, урахованої в рядку 18, відшкодовано добровільно після постановлення судового рішення до стадії примусового виконання

19

 

 

 

 

 

 

 

 

із суми, урахованої в рядку 18, припинено виконання з підстав, передбачених законом

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього підлягає стягненню

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________

________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства та архіву
судів Державної судової
адміністрації України

 
 
 
 
Л. Є. Букіна

 

Звітність

ЗВІТ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ АЛКОГОЛІКІВ І НАРКОМАНІВ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди,

на 15 день після звітного періоду

територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

територіальні управління державної судової адміністрації;
державний статистичний орган за місцезнаходженням

на 15 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 5
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                             (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                                  N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

N
з/п

Відомості про осіб

Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду

Надійшло подань у звітному періоду

Розглянуто подань

Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду

Усього

у тому числі

задоволено і направлено на примусове лікування

із них

відмовлено у задоволенні

алко-
голіків

нарко-
манів

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у тому числі жінок

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Строк лікування від 6 місяців до 1 року включно

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Вік

від 16 до 18 років

 

 

 

 

 

 

 

 

5

від 18 до 25 років

 

 

 

 

 

 

 

 

6

від 25 до 30 років

 

 

 

 

 

 

 

 

7

від 30 до 50 років

 

 

 

 

 

 

 

 

8

від 50 років і старше

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Працездатні, які не працювали і не навчались

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ос-
ві-
та

повна чи базова вища

 

 

 

 

 

 

 

 

11

професійно-технічна

 

 

 

 

 

 

 

 

12

повна загальна середня

 

 

 

 

 

 

 

 

13

базова загальна середня чи початкова загальна

 

 

 

 

 

 

 

 

14

без освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Раніше застосовувались заходи примусового лікування

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Раніше судимі

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________

________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства та архіву
судів Державної судової
адміністрації України

 
 
 
 
Л. Є. Букіна

 

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ТА ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим

на 20 день після звітного періоду

військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

Державна судова адміністрація України;
державний статистичний орган за місцезнаходженням

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 21
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                        N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ

N
з/п

Апеляція на

Залишок справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за апеляціями

Попередній розгляд справи

Закрито апеля-
ційний розгляд справи або апеля-
ційне провад-
ження у зв'язку з відмо-
вою апелянта від своїх вимог

Розглянуто справ

Розгля-
нуто справ понад строки, вста-
новлені
КПК України (із гр. 20)

Зали-
шок справ на кінець звіт-
ного пері-
оду

відмов-
лено в прий-
нятті апеля-
цій до свого розг-
ляду

Зупинено провадження

Повернуто в суд першої інстанції

Підготовка справи до апеляційного розгляду (прийнято рішення)

усього

у тому числі з пере-
вірки вироків, поста-
нов, ухвал (із гр. 20)

у тому числі апе-
ляцій задово-
лено

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі

усього

у тому числі проку-
рора

захво-
рюван-
ням підсуд-
ного

іншими підста-
вами

непід-
писан-
ням прото-
колу судо-
вого засі-
дання

нерозг-
лядом судом першої інстанції заува-
ження на прото-
кол чи нена-
данням можли-
вості ознайо-
митись з мате-
ріалами справи

невру-
ченням засуд-
женому, виправ-
даному копії вироку

іншими підста-
вами

про необ-
хідність прове-
дення судо-
вого слідства

про витре-
буван-
ня додат-
кових доказів

про дору-
чення суду першої інстанції

про зміну, скасу-
вання або обрання запо-
біж-
ного заходу

з інших питань

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Вироки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів медичного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ухвали (постанови) про закриття справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ухвали (постанови) про направлення справ на додаткове (досудове) розслідування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Окремі ухвали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші ухвали (постанови)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

з них щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

з них число вироків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 1

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість осіб, звільнених з-під варти за результатами розгляду апеляції

 

2

Винесено окремих ухвал

 

3

з них на порушення закону, допущені судом першої інстанції

 

4

За апеляціями прокурорів скасовано вироків, ухвал, постанов

 

5

За апеляціями прокурорів змінено вироків, ухвал, постанов

 

6

За апеляціями прокурорів скасовано та змінено вироків

 

7

За апеляціями прокурорів скасовано ухвал (постанов) про направлення справ на додаткове розслідування

 

8

Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані вироки, ухвали, постанови

 

9

з них вироки

 

10

Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

11

Кількість справ за апеляціями, надісланих місцевими судами з порушенням строків (ч. 2 ст. 354 КПК України)

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п

Види злочинів

Статті Кримі-
наль-
ного кодексу України 2001 року
(1960 року)

Усього розгля-
нуто (сума граф 2 + 21 + 26)

Усього скасовано вироків

з них вип-
равдо-
вуваль-
них

Підстави скасування вироку (із гр. 2)

Вироки скасовано (із гр. 2)

однобіч-
ність або непов-
нота дізнання, досу-
дового чи судо-
вого слідства (
ст. 368 КПК України)

невід-
повід-
ність вис-
новків суду фактич-
ним обста-
винам справи (
ст. 369 КПК України)

істотне пору-
шення кри-
мінально-
проце-
суаль-
ного закону (
ст. 370 КПК України)

у тому числі пору-
шення права обвину-
ваче-
ного на захист (із гр. 6)

неп-
равиль-
не засто-
суван-
ня кри-
міналь-
ного зако-
ну (
ст. 371 КПК України)

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на додат-
кове роз-
сліду-
вання

на новий судо-
вий розг-
ляд, усього

із них в частині цивіль-
ного позову (із гр. 10)

за відсут-
ністю події або складу зло-
чину

у зв'язку із зміною обста-
новки

у зв'язку з амніс-
тією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

необхід-
ністю застосу-
вання закону про більш тяжкий злочин чи збіль-
шення обсягу обвину-
вачення

необ-
хідністю застосу-
вання більш суво-
рого пока-
рання

необ-
хідністю скасу-
вання необ-
ґрунто-
ваного вип-
равдо-
вуваль-
ного вироку

неп-
равиль-
ним звіль-
ненням засуд-
женого від від-
буття пока-
рання

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (усього), у тому числі

115 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Умисне вбивство

115 (93 - 94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), у тому числі

146 - 151 (123 - 1241)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

157 - 184 (127 - 139)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Злочини проти власності (усього), у тому числі

185 - 198 (81 - 84, 86 - 862, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Крадіжка

185 (81, 140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Грабіж

186 (82, 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Розбій

187 (86, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Злочини у сфері господарської діяльності

199 - 235 (70, 79, 801, 803 - 804, 147 - 149, 153 - 1533, 155 - 1553, 1557 - 1558, 1562 - 1564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 1631, 207, 2271, 228 - 2281)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Злочини проти громадської безпеки

255 - 270 (69, 1876, 2062, 2201 - 225, 2282 - 2285, 2287)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

276 - 292 (77 - 781, 194, 203 - 204, 215 - 2155, 217 - 2174)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), у тому числі

293 - 304 (71, 1873, 206 - 2061, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Хуліганство

296 (206)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (усього), у тому числі

305 - 327 (701, 2082, 227, 2272, 229 - 2297, 22911 - 22917, 22919 - 22920)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 320 (701, 2291 - 2298, 22912 - 22920)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

328 - 337 (67 - 681, 72 - 73, 75 - 76, 192, 2286)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

338 - 360 (1231 ч. 5, 1872, 1875, 188 - 1881, 1892 - 1895, 190 - 1912, 193, 194, 1982, 201, 205)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Види злочинів

Статті Кримі-
наль-
ного кодексу України 2001 року
(1960 року)

Усього розгля-
нуто (сума граф 2 + 21 + 26)

Усього скасовано вироків

з них вип-
равдо-
вуваль-
них

Підстави скасування вироку (із гр. 2)

Вироки скасовано (із гр. 2)

одно-
бічність або непов-
нота діз-
нання, досу-
дового чи судо-
вого слідства (
ст. 368 КПК України)

невідпо-
відність вис-
новків суду фактич-
ним обста-
винам справи (
ст. 369 КПК України)

істотне пору-
шення кримі-
нально-
проце-
суаль-
ного закону (
ст. 370 КПК України)

у тому числі пору-
шення права обвину-
ваче-
ного на захист (із гр. 6)

непра-
вильне засто-
суван-
ня кримі-
наль-
ного закону (
ст. 371 КПК України)

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на додат-
кове розслі-
дуван-
ня

на новий судо-
вий розг-
ляд, усього

із них в частині цивіль-
ного позову (із гр. 10)

за відсут-
ністю події або складу зло-
чину

у зв'язку із зміною обста-
новки

у зв'язку з амніс-
тією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

необхід-
ністю застосу-
вання закону про більш тяжкий злочин чи збіль-
шення обсягу обвину-
вачення

необхід-
ністю застосу-
вання більш суво-
рого пока-
рання

необхід-
ністю скасу-
вання необ-
ґрунто-
ваного вип-
равдо-
вуваль-
ного вироку

непра-
вильним звіль-
ненням засуд-
женого від від-
буття пока-
рання

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж

361 - 3631 (1981)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Злочини у сфері службової діяльності (усього)

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

у тому числі хабарництво, з них

368 - 370 (168, 170, 171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Одержання хабара

368 (168)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Злочини проти правосуддя

371 - 400 (691, 173 - 1762, 1764, 177 - 1833, 184, 186, 1894 - 1895, 1901, 1961)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 631)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

у справах про злочини невеликої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

у справах про злочини середньої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

у справах про тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

у справах про особливо тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

у справах щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

у справах про злочини, вчинені організованими групами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

у справах про злочини, вчинені злочинними організаціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Види злочинів

Статті Кримінального кодексу України 2001 року (1960 року)

Вироки змінено

Вироки залишено без змін

усього

у тому числі

із зміною кваліфікації

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню

без пом'як-
шення міри пока-
рання

з пом'як-
шенням міри пока-
рання

А

Б

В

21

22

23

24

25

26

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (усього), у тому числі

115 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

3

Умисне вбивство

115 (93 - 94)

 

 

 

 

 

 

4

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), у тому числі

146 - 151 (123 - 1241)

 

 

 

 

 

 

6

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

8

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

157 - 184 (127 - 139)

 

 

 

 

 

 

9

Злочини проти власності (усього), у тому числі

185 - 198 (81 - 84, 86 - 862, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

10

Крадіжка

185 (81, 140)

 

 

 

 

 

 

11

Грабіж

186 (82, 141)

 

 

 

 

 

 

12

Розбій

187 (86, 142)

 

 

 

 

 

 

13

Злочини у сфері господарської діяльності

199 - 235 (70, 79, 801, 803 - 804, 147 - 149, 153 - 1533, 155 - 1553, 1557 - 1558, 1562 - 1564)

 

 

 

 

 

 

14

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 1631, 207, 2271, 228 - 2281)

 

 

 

 

 

 

15

Злочини проти громадської безпеки

255 - 270 (69, 1876, 2062, 2201 - 225, 2282 - 2285, 2287)

 

 

 

 

 

 

16

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

276 - 292 (77 - 781, 194, 203 - 204, 215 - 2155, 217 - 2174)

 

 

 

 

 

 

18

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), у тому числі

293 - 304 (71, 1873, 206 - 2061, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

19

Хуліганство

296 (206)

 

 

 

 

 

 

20

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (усього), у тому числі

305 - 327 (701, 2082, 227, 2272, 229 - 2297, 22911 - 22917, 22919 - 22920)

 

 

 

 

 

 

21

злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 320 (701, 2291 - 2298, 22912 - 22920)

 

 

 

 

 

 

22

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

328 - 337 (67 - 681, 72 - 73, 75 - 76, 192, 2286)

 

 

 

 

 

 

23

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

338 - 360 (1231 ч. 5, 1872, 1875, 188 - 1881, 1892 - 1895, 190 - 1912, 193, 194, 1982, 201, 205)

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Види злочинів

Статті Кримінального кодексу України 2001 року (1960 року)

Вироки змінено

Вироки залишено без змін

усього

у тому числі

із зміною кваліфікації

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню

без пом'як-
шення міри пока-
рання

з пом'як-
шенням міри пока-
рання

А

Б

В

21

22

23

24

25

26

24

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж

361 - 3631 (1981)

 

 

 

 

 

 

25

Злочини у сфері службової діяльності (усього)

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172)

 

 

 

 

 

 

26

у тому числі хабарництво, з них

368 - 370 (168, 170, 171)

 

 

 

 

 

 

27

Одержання хабара

368 (168)

 

 

 

 

 

 

28

Злочини проти правосуддя

371 - 400 (691, 173 - 1762, 1764, 177 - 1833, 184, 186, 1894 - 1895, 1901, 1961)

 

 

 

 

 

 

29

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

 

 

 

 

 

 

30

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 631)

 

 

 

 

 

 

31

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30)

 

 

 

 

 

 

 

32

у справах про злочини невеликої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

33

у справах про злочини середньої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

34

у справах про тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

35

у справах про особливо тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

36

у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

 

 

 

 

 

 

 

37

у справах щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

38

у справах про злочини, вчинені організованими групами

 

 

 

 

 

 

 

39

у справах про злочини, вчинені злочинними організаціями

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 2

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Скасовано виправдувальних вироків з направленням справи на додаткове розслідування (із гр. 3)

 

2

Скасовано вироків, розглянутих із застосуванням положень ст. 299 КПК (із гр. 2)

 

3

з них щодо неповнолітніх

 

4

Кількість осіб, щодо яких скасовано вироки у кримінальних справах, розглянутих із застосуванням положень ст. 299 КПК (із гр. 2)

 

5

у тому числі стосовно неповнолітніх осіб

 

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п

Види ухвал (постанов)

Ухвали (постанови) залишено без змін

Усього скасовано ухвал (постанов)

Ухвали (постанови) скасовано (із гр. 2)

Ухвалу (постанову) змінено

із направленням

із винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції

на додаткове розслідування

на новий судовий розгляд

повністю

частково

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

2

Постанови про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру

 

 

 

 

 

 

 

3

Ухвали чи постанови про закриття провадження в справі

 

 

 

 

 

 

 

4

Ухвали чи постанови про направлення справ на додаткове розслідування

 

 

 

 

 

 

 

5

Окремі ухвали

 

 

 

 

 

 

 

6

Інші

 

 

 

 

 

 

 

7

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ НА УХВАЛИ (ПОСТАНОВИ) СУДДІВ, ПОСТАНОВЛЕНИХ ЗА ПОДАННЯМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА АБО ЗА СКАРГАМИ НА ЇХ ДІЇ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п

Апеляцію подано на ухвалу (постанову) про

Статті КПК

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Подано апеляцій

Повернуто апелянту

Закінчено провадження в справах за апеляціями

у тому числі апеляції задоволено

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України (з гр. 5)

Залишок нероз-
глянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі прокурором

усього

у тому числі прокурора

усього

у тому числі прокурора

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про скасування заходів безпеки

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

1652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

1652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

продовження строку тримання під вартою

1653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

відмову в продовженні строку тримання під вартою

1653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

відмову в проведенні обшуку

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

відмову в направленні обвинуваченого на стаціонарну експертизу

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

скасування постанови прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи

2362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

залишення без задоволення скарги на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи

2362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи

2366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

залишення без задоволення скарги на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи

2366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення справи

2368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

залишення без задоволення скарги на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення справи

2368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Номер статті

Залишок скарг, подань на початок звітного періоду

Надійшло у звітному періоді

Повернуто з різних підстав

Витре-
бувано справ про адміні-
стративні право-
пору-
шення

Результати розгляду

Залишок скарг, подань на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

скаргу, подання залишено без задоволення

постанови у справах про адміністративне правопорушення

скарг

подань

скасовано, усього

з них у зв'язку із розглядом справи за відсутності особи, або якщо до неї немає підтвердження про своєчасне її сповіщення про час і місце розгляду справи (із гр. 8)

із закриттям справи, у тому числі через відсутність події і складу адмініст-
ративного правопо-
рушення (із гр. 8)

змінено

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до розділу 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ) 
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Усього розглянуто (сума граф 2 + 21 + 26)

Усього скасовано вироків

Вироки скасовано

Вироки змінено

Вироки залишено без змін

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на додат-
кове розслі-
дування

на новий судовий розгляд, усього

із них в частині цивіль-
ного позову (із гр. 4)

за відсут-
ністю події або складу зло-
чину

у зв'язку із зміною обста-
новки

у зв'язку з амніс-
тією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі

необхід-
ністю застосу-
вання закону про більш тяжкий злочин чи збіль-
шення обсягу обвину-
вачення

необхід-
ністю застосу-
вання більш суво-
рого пока-
рання

необхід-
ністю скасу-
вання необ-
ґрун-
това-
ного вип-
равду-
валь-
ного вироку

неправи-
льним звіль-
ненням засуд-
женого від відбуття пока-
рання

із зміною кваліфікації

пом'як-
шення міри пока-
рання без зміни кваліфі-
кації

змен-
шено (збіль-
шено) суми, що підля-
гають стяг-
ненню

без пом'як-
шення міри пока-
рання

з пом'як-
шенням міри пока-
рання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до розділу 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "у справах щодо неповнолітніх")

Код суду

Найменування суду

Усього розг-
лянуто (сума граф 2 + 15 + 20)

Усього скасо-
вано вироків

Вироки скасовано

Вироки змінено

Вироки залишено без змін

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на додат-
кове розслі-
дування

на новий судовий розгляд, усього

із них в частині цивіль-
ного позову (із гр. 4)

за відсут-
ністю події або складу злочину

у зв'язку із зміною обста-
новки

у зв'язку з амніс-
тією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі

необхід-
ністю застосу-
вання закону про більш тяжкий злочин чи збіль-
шення обсягу обвину-
вачення

необхід-
ністю застосу-
вання більш суво-
рого пока-
рання

необхід-
ністю скасу-
вання необґ-
рунто-
ваного виправ-
дуваль-
ного вироку

непра-
вильним звіль-
ненням засуд-
женого від відбуття пока-
рання

із зміною кваліфікації

пом'як-
шення міри покарання без зміни кваліфікації

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню

без пом'як-
шення міри пока-
рання

з пом'як-
шенням міри пока-
рання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до розділу 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Ухвали (постанови) залишено без змін

Усього скасовано ухвал (постанов)

Ухвали (постанови) скасовано (із гр. 2)

Ухвалу (постанову) змінено

із направленням

із винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції

на додаткове розслідування

на новий судовий розгляд

повністю

частково

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до розділу 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "Ухвали чи постанови про направлення справ на додаткове розслідування")

Код суду

Найменування суду

Ухвали (постанови) залишено без змін

Усього скасовано ухвал (постанов)

Ухвали (постанови) скасовано (із гр. 2)

Ухвалу (постанову) змінено

із направленням

із винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції

на додаткове розслідування

на новий судовий розгляд

повністю

частково

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 4. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ НА УХВАЛИ (ПОСТАНОВИ) СУДДІВ, ПОСТАНОВЛЕНИХ ЗА ПОДАННЯМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА АБО ЗА СКАРГАМИ НА ЇХ ДІЇ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Подано апеляцій

Повернуто апелянту

Закінчено провадження в справах за апеляціями

у тому числі апеляції задоволено

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України (з гр. 5)

Залишок нероз-
гляну-
тих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі прокурором

усього

у тому числі прокурора

усього

у тому числі прокурора

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 5. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Залишок скарг, подань на початок звітного періоду

Надійшло у звітному періоді

Повернуто з різних підстав

Витре-
бувано справ про адміні-
стра-
тивні право-
пору-
шення

Результати розгляду

Залишок скарг, подань на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

скаргу, подання залишено без задоволення

постанови у справах про адміністративне правопорушення

скарг

подань

скасовано, усього

з них у зв'язку із розглядом справи за відсутності особи або якщо до неї немає підтвердження про своєчасне її сповіщення про час і місце розгляду справи (із гр. 8)

із закриттям справи, у тому числі через відсутність події і складу адміністративного правопорушення (із гр. 8)

змінено

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діл. та ар.
судів Державної судової
адміністрації України

 
 
 
 
Л. Є. Букіна

 

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя,
апеляційний суд Автономної Республіки Крим;
апеляційні адміністративні суди

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 22-А
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                               (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                       N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Апеляційні скарги на

Залишок справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Залишено без розгляду апеляційну скаргу

Повернуто справ

Відмовлено у відкритті апеля-
ційного провад-
ження

Відкрито апеляційне провад-
ження

Постановлено ухвал про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду понад 10 днів після відкриття апеляційного провадження

Закінчено апеляційне провадження у справах за апеляційними скаргами

Закінчено провад-
ження у справі у зв'язку із визнанням постанови або ухвали нечинною

Залишок справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі у зв'язку із відкли-
канням апеля-
ційної скарги

усього

у тому числі

задо-
волено апеля-
ційну скаргу

закрито апеляційне провад-
ження (усього)

із них у зв'язку із відмовою від апеляційної скарги (із графи 11)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Постанови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ухвали (усього),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі ухвали про повернення позовної заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ухвали про відмову у відкритті провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ухвали про закриття провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ухвали про залишення заяви без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

інші ухвали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 1

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

2

Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані постанови, ухвали

 

3

у тому числі постанови

 

4

Постановлено окремих ухвал (усього),

 

5

у тому числі щодо порушень норм права

 

6

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

 

7

Кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Усього пере-
глянуто поста-
нов суду
(сума граф 2, 3, 6)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 3) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 6)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

помил-
ковим засто-
суван-
ням норм мате-
ріаль-
ного права

помил-
ковим засто-
суван-
ням норм проце-
суаль-
ного права

усього

у тому числі (із графи 7) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 12) у зв'язку із

розг-
лядом справи непов-
новаж-
ним скла-
дом суду

в ухва-
ленні судо-
вого рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обста-
вин, які викли-
кали сумнів у неупе-
редже-
ності судді

ухва-
ленням чи підпи-
санням судо-
вого рішення не тим суддею, який розг-
лядав справу

іншими підста-
вами

неналеж-
ністю розг-
лядати справу в поряд-
ку адмі-
ніст-
ратив-
ного судо-
чинства

відмо-
вою пози-
вача від адмініст-
ратив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що наб-
рали закон-
ної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному законом порядку помер-
лою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовід-
носини не допус-
кають право-
наступ-
ництва

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів) виданих (усього),
у тому числі виданих:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Верховною Радою України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Президентом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Національним банком України або його територіальними управліннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Центральними органами виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

з них

Міністерством економіки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Міністерством фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Міністерством юстиції України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Міністерством внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Міністерством оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Міністерством палива та енергетики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Міністерством з питань житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Міністерством праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Міністерством охорони здоров'я України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Державною податковою адміністрацією України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Головним контрольно-ревізійним управлінням України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Пенсійним фондом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Фондом державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Місцевими державними адміністраціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Іншими суб'єктами владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 6)

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усього

у тому числі (із графи 18) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 25) у зв'язку із

поданням заяви особою, яка не має адмініст-
ративної проце-
суальної дієздатності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провадженні цього або іншого адмініст-
ративного суду є адмініст-
ративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надход-
женням клопотання позивача про відкликання позовної заяви

іншими підставами

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невідпо-
відністю висновків суду обставинам справи

пору-
шенням норм матері-
ального або процесу-
ального права, що призвело до непра-
вильного вирішення справи або питання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів) виданих (усього),
у тому числі виданих:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Верховною Радою України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Президентом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Національним банком України або його територіальними управліннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Центральними органами виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

з них

Міністерством економіки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Міністерством фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Міністерством юстиції України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Міністерством внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Міністерством оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Міністерством палива та енергетики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Міністерством з питань житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Міністерством праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Міністерством охорони здоров'я України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Державною податковою адміністрацією України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Головним контрольно-ревізійним управлінням України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Пенсійним фондом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Фондом державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Місцевими державними адміністраціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Іншими суб'єктами владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Усього перег-
лянуто поста-
нов суду
(сума граф 2, 3, 6)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 3) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 6)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

помил-
ковим застосу-
ванням норм матері-
ального права

помил-
ковим застосу-
ванням норм процесу-
ального права

усього

у тому числі (із графи 7) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 12) у зв'язку із

розг-
лядом справи неповно-
важним складом суду

в ухва-
ленні судо-
вого рішен-
ня брав участь суддя, якому було заяв-
лено відвід на підставі обста-
вин, які викли-
кали сумнів у неу-
перед-
женості судді

ухва-
ленням чи підпи-
санням судо-
вого рішен-
ня не тим суддею, який розг-
лядав справу

іншими підста-
вами

нена-
леж-
ністю розгля-
дати справу в по-
рядку адмі-
ніст-
ратив-
ного судо-
чин-
ства

відмо-
вою пози-
вача від адмі-
ніст-
ратив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що набрали законної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному законом порядку помер-
лою особи, яка була сторо-
ною у справі, якщо спірні право-
відно-
сини не допус-
кають правонас-
туп-
ництва

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії) (крім пов'язаних з виборчим процесом або процесом референдуму) (усього),
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Верховної Ради України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Президента України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Центральних органів виконавчої влади та їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

з них

Міністерства юстиції України (усього),
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

державної виконавчої служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Міністерства оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Міністерства внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Державної податкової адміністрації України (усього),
з них, пов'язаною з нарахуванням зобов'язань по сплаті наступних податків та зборів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

акцизного збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

списанням податкових платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

непрямими методами визначення податкового збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Антимонопольного комітету України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Головного контрольно-ревізійного управління України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Судів загальної юрисдикції як суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Місцевих державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Інших органів виконавчої влади, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Органів місцевого самоврядування, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Інших суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

щодо суб'єктів владних повноважень, які прийняли рішення відносно релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

щодо оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності (окрім спорів, пов'язаних з проходженням публічної служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 6)

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усього

у тому числі (із графи 18) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 25) у зв'язку із

поданням заяви особою, яка не має адмініст-
ративної проце-
суальної дієздатності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повно-
важень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провад-
женні цього або іншого адмініст-
ративного суду є адмініст-
ративна справа про спір між тими самими сторо-
нами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надход-
женням клопо-
тання позивача про відкли-
кання позов-
ної заяви

іншими підста-
вами

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недове-
деністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невідповідністю висновків суду обставинам справи

порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

24

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії) (крім пов'язаних з виборчим процесом або процесом референдуму) (усього),
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Верховної Ради України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Президента України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Центральних органів виконавчої влади та їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

з них

Міністерства юстиції України (усього),
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

державної виконавчої служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Міністерства оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Міністерства внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Державної податкової адміністрації України (усього),
з них, пов'язаною з нарахуванням зобов'язань по сплаті наступних податків та зборів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

акцизного збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

списанням податкових платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

непрямими методами визначення податкового збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Антимонопольного комітету України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Головного контрольно-ревізійного управління України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Судів загальної юрисдикції як суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Місцевих державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Інших органів виконавчої влади, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Органів місцевого самоврядування, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Інших суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

щодо суб'єктів владних повноважень, які прийняли рішення відносно релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

щодо оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності (окрім спорів, пов'язаних з проходженням публічної служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Усього перег-
лянуто поста-
нов суду
(сума граф 2, 3, 6)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 3) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 6)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

помил-
ковим застосу-
ванням норм матері-
ального права

помил-
ковим засто-
суван-
ням норм процесу-
ального права

усього

у тому числі (із графи 7) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 12) у зв'язку із

розг-
лядом справи непов-
новаж-
ним складом суду

в ухва-
ленні судо-
вого рі-
шення брав участь суддя, якому було заяв-
лено відвід на підставі обста-
вин, які викли-
кали сумнів у неупе-
редже-
ності судді

ухва-
лен-
ням чи підпи-
санням судо-
вого рі-
шення не тим суддею, який розгля-
дав справу

іншими підста-
вами

не-
належ-
ністю розг-
лядати справу в поряд-
ку адмі-
ністра-
тивного судо-
чинства

відмо-
вою пози-
вача від адміні-
стратив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що наб-
рали закон-
ної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному зако-
ном порядку помер-
лою особи, яка була сторо-
ною у справі, якщо спірні право-
відно-
сини не допус-
кають право-
наступ-
ництва

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

54

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби (усього), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

про відмову у прийнятті громадянина на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

з приводу проходження служби (службова кар'єра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

щодо призначення та перерахунку виплат (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

з них

державним службовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

військовослужбовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

працівникам Служби безпеки України, органів прокуратури та внутрішніх справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

суддям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Спори за зверненнями суб'єкта владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Органів прокуратури України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Міністерства праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Державної податкової адміністрації України (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

з них

щодо визнання угод та установчих документів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

щодо припинення державної реєстрації юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

щодо продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

щодо стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Пенсійного фонду України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

щодо тимчасової заборони (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, у тому числі політичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

про обмеження проведення заходів, передбачених статтею 39 Конституції України (збори, мітинги, походи і демонстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Інші категорії спору (які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

УСЬОГО СПРАВ (сума рядків 1, 24, 54, 63, 64, 65, 78, 79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 6)

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усього

у тому числі (із графи 18) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 25) у зв'язку із

поданням заяви особою, яка не має адмініст-
ративної процесу-
альної дієздат-
ності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провадженні цього або іншого адмініст-
ративного суду є адмініст-
ративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надход-
женням клопо-
тання пози-
вача про відкли-
кання позовної заяви

іншими підста-
вами

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недове-
деністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невідповідністю висновків суду обставинам справи

порушенням норм матеріального або процесу-
ального права, що призвело до непра-
вильного вирішення справи або питання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

54

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби (усього), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

про відмову у прийнятті громадянина на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

з приводу проходження служби (службова кар'єра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

щодо призначення та перерахунку виплат (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

з них

державним службовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

військовослужбовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

працівникам Служби безпеки України, органів прокуратури та внутрішніх справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

суддям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Спори за зверненнями суб'єкта владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Органів прокуратури України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Міністерства праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Державної податкової адміністрації України (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

з них

щодо визнання угод та установчих документів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

щодо припинення державної реєстрації юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

щодо продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

щодо стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Пенсійного фонду України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

щодо тимчасової заборони (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, у тому числі політичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

про обмеження проведення заходів, передбачених статтею 39 Конституції України (збори, мітинги, походи і демонстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Інші категорії спору (які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

УСЬОГО СПРАВ (сума рядків 1, 24, 54, 63, 64, 65, 78, 79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 2

1. Кількість постанов, скасованих з направленням справи на новий розгляд, якщо справу було розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання
Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Ухвали

Усього переглянуто ухвал суду (сума граф 2, 3, 4, 9)

Ухвалу суду залишено без змін

Ухвалу суду змінено

Ухвалу суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 4)

постановлено нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи

залишено позовну заяву без розгляду

закрито провадження у справі

направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Про повернення позовної заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Про відмову у відкритті провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Про закриття провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Про залишення позовної заяви без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

6

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

N
з/п

Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провад-
ження за нововияв-
леними обстави-
нами на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повер-
нуто заяв-
никам

Відкрито провад-
ження

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провад-
ження за нововияв-
леними обста-
винами на кінець звітного періоду

Пере-
бувало в провад-
женні заяв

Розгля-
нуто заяв (усього)

у тому числі

Залишок заяв, за якими відкрито провад-
ження за нововияв-
леними обстави-
нами, на кінець звітного періоду

закрито провад-
ження за нововияв-
леними обста-
винами

залишено без задоволення

задоволено заяв

із них

понад 2 місяці із дня надход-
ження заяви (із графи 7)

скасовано постанов з прий-
няттям нової постанови

скасовано ухвал з прий-
няттям нової ухвали

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 4, 5, 6)
у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Встановлена вироком суду, що набрав законної сили, вина судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. ВІДОМОСТІ ПРО СУДОВИЙ ЗБІР

Сума, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума, що за судовим рішенням підлягає поверненню

у тому числі сума, яка була сплачена у попередніх звітних роках (із графи 2)

Сума, що присуджена до стягнення у звітному періоді

Сума, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ
(в розрізі місцевих судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Усього розгля-
нуто справ
(сума граф 2, 3, 6, 30)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 3) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 6)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

помил-
ковим застосу-
ванням норм мате-
ріаль-
ного права

помил-
ковим застосу-
ванням норм процесу-
ального права

усього

у тому числі (із графи 7) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 11) у зв'язку із

розг-
лядом справи неповно-
важним складом суду

в ухва-
ленні судо-
вого рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викли-
кали сумнів у неуперед-
женості судді

ухва-
ленням чи підпи-
санням судо-
вого рішення не тим суддею, який розг-
лядав справу

іншими підста-
вами

неналеж-
ністю розгля-
дати справу в порядку адмініст-
ратив-
ного судо-
чинства

відмо-
вою пози-
вача від адмініст-
ратив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що набрали законної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному законом порядку помер-
лою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовід-
носини не допус-
кають право-
наступ-
ництва

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код суду

Найменування суду

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 6)

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усього

у тому числі (із графи 17) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 24) у зв'язку із

поданням заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провадженні цього або іншого адмініст-
ративного суду є адмініст-
ративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви

іншими підставами

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недове-
деністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невідповідністю висновків суду обставинам справи

пору-
шенням норм матері-
ального або процесу-
ального права, що призвело до непра-
вильного вирішення справи або питання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29