Идет загрузка документа (162 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение об аннулировании индивидуальной лицензии Национального банка Украины на перевод иностранной валюты за границы Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.02.2008
Утратил силу

  

_______________________________________
[реквізити власника ліцензії:
найменування (прізвище, ім'я, по
батькові), місцезнаходження (місце проживання)] 

Розпорядження
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України від ____________ N ___ на переказування іноземної валюти за межі України

Відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України на підставі (зазначається причина)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ анульовує індивідуальну ліцензію від ____________ N ___, видану
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
                [повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]

Голова Національного банку України або уповноважена ним особа
 

 
 
 
_________________________
  (підпис, прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

Опрос